Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για μετάδοση μουσικής, podcast και άλλου περιεχομένου ήχου μέσω ροής στο Apple TV, στο HomePod ή σε ηχεία συμβατά με το AirPlay.

 

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο ελέγχου για να μεταδώσετε γρήγορα ήχο μέσω ροής από τη συσκευή iOS στο Apple TV, στο HomePod ή σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay.

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου:
  • Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο ή σε iPad με iOS 12 ή νεότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  • Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο ή σε iOS 11 ή παλαιότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης σας.
 2. Πατήστε παρατεταμένα την κάρτα ήχου στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε το .
 3. Πατήστε ένα ηχείο ή πατήστε πολλά ηχεία για να αναπαραγάγετε ταυτόχρονα ήχο σε όλα τα ηχεία.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στη συσκευή iOS. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το  και κατόπιν επιλέξτε ένα ηχείο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση του AirPlay και τα ηχεία που υποστηρίζονται.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Apple TV

Είτε παρακολουθείτε μια ταινία είτε ακούτε μουσική στο Apple TV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay για να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής στο HomePod ή σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay.

Η αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Apple TV σε HomePod είναι επί του παρόντος σε beta.

Μετάδοση ήχου από ένα βίντεο που παρακολουθείτε

 1. Ενώ παρακολουθείτε μια ταινία στο Apple TV, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος του Apple TV Remote.
 2. Επιλέξτε «Ήχος».
 3. Επιλέξτε ένα ηχείο. Ή επιλέξτε πολλά ηχεία για να αναπαραγάγετε ταυτόχρονα ήχο σε όλα.

Μετάδοση της μουσικής που ακούτε

 1. Ενώ ακούτε μουσική στο Apple TV, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος του Apple TV Remote.
 2. Επιλέξτε το .
 3. Επιλέξτε ένα ηχείο. Ή επιλέξτε πολλά ηχεία για να αναπαραγάγετε ταυτόχρονα ήχο σε όλα.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το  στο Apple TV Remote και να επιλέξετε ένα ηχείο.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από το iTunes στον Mac ή το PC

Για τη μετάδοση ήχου μέσω ροής από το iTunes στο HomePod, το Apple TV ή σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay, βεβαιωθείτε ότι ο Mac και το συμβατό με το AirPlay ηχείο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes στον Mac ή στο PC σας.
 2. Ανοίξτε το iTunes στον Mac ή το PC σας.
 3. Στα δεξιά του ρυθμιστικού έντασης ήχου στο iTunes, κάντε κλικ στο .
 4. Κάντε κλικ στο ηχείο στο οποίο θέλετε να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής. Ή κάντε κλικ σε πολλά ηχεία για να μεταδώσετε ταυτόχρονα ήχο σε όλα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση του AirPlay και τα ηχεία που υποστηρίζονται.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Mac

Για τη μετάδοση ήχου μέσω ροής από τον Mac στο Apple TV, στο HomePod ή σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac και το ηχείο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.
 2. Μεταβείτε στο μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος > Ήχος.
 3. Κάτω από την επιλογή «Έξοδος», επιλέξτε το ηχείο στο οποίο θέλετε να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής.

Επιλέξτε «Εμφάνιση έντασης ήχου στη γραμμή μενού», για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές εξόδου ήχου κάνοντας κλικ στο  στη γραμμή μενού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση του AirPlay και τα ηχεία που υποστηρίζονται.

Κάντε περισσότερα με το AirPlay

Ημερομηνία δημοσίευσης: