Πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα ειδοποίησης «Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής» σε iPhone, iPad ή iPod touch

Ενημερωθείτε σχετικά με τους αξιόπιστους υπολογιστές και μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας.

Τι σημαίνουν οι ρυθμίσεις αξιοπιστίας στη συσκευή σας

Όταν συνδέετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας σε έναν υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή για πρώτη φορά, ένα μήνυμα ειδοποίησης σάς ρωτά αν θεωρείτε αξιόπιστο τον υπολογιστή:

 • Οι αξιόπιστοι υπολογιστές μπορούν να συγχρονίζονται με τις συσκευές σας και να αποκτούν πρόσβαση στις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις επαφές και σε άλλο περιεχόμενο της συσκευής σας. Αυτοί οι υπολογιστές παραμένουν αξιόπιστοι εκτός αν αλλάξετε τους υπολογιστές που θεωρείτε αξιόπιστους ή σβήσετε τη συσκευή σας. 
 • Σε iOS 16 και νεότερη έκδοση, το μήνυμα ειδοποίησης εμφανίζεται όταν δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας. Αν ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, το μήνυμα ειδοποίησης εμφανίζεται κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
 • Αν επιλέξετε να μην θεωρείται αξιόπιστος ένας υπολογιστής, θα αποκλείσετε την πρόσβασή του στο περιεχόμενο της συσκευής σας. Το μήνυμα ειδοποίησης θα εμφανίζεται κάθε φορά που θα συνδέετε τη συσκευή σας σε αυτόν τον υπολογιστή.

Επιλέξτε αν θα θεωρείται αξιόπιστος ένας υπολογιστής

 1. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή.
 2. Εισαγάγετε τον κωδικό σας, αν έχετε έναν, για να ξεκλειδώσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.
 3. Αν θέλετε να επιτρέπεται στον υπολογιστή σας να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής σας, επιλέξτε τη συσκευή σας στο Finder και κάντε κλικ στην επιλογή «Αξιόπιστος» ή, αν χρησιμοποιείτε το iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Οθόνη ενός iPhone όπου εμφανίζεται η ειδοποίηση «Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής;»
 4. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας, επιβεβαιώστε ότι επιτρέπετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αν δεν θέλετε να θεωρείται αξιόπιστος ο υπολογιστής ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή, αγγίξτε «Μη αξιόπιστος» στη συσκευή σας. Αν θέλετε να θεωρείται αξιόπιστος ο υπολογιστής σας, αγγίξτε «Αξιόπιστος».

Αλλαγή των ρυθμίσεων για αξιόπιστους υπολογιστές

Η συσκευή σας απομνημονεύει τους υπολογιστές που έχετε επιλέξει ως αξιόπιστους. Αν δεν θέλετε να θεωρείται πια αξιόπιστος ένας υπολογιστής ή μια άλλη συσκευή, κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων «Τοποθεσία και απόρρητο» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και κατόπιν αγγίξτε «Γενικά».
 2. Πατήστε «Μεταφορά ή επαναφορά [Συσκευή]».
 3. Πατήστε «Επαναφορά» και έπειτα πατήστε «Επαναφορά τοποθεσίας και απορρήτου». 

Τώρα, όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε υπολογιστές που πριν θεωρούνταν αξιόπιστοι, το μήνυμα ειδοποίησης θα σας ρωτάει αν θεωρείτε τον υπολογιστή αξιόπιστο. 

Αν χρειαστείτε βοήθεια για το μήνυμα ειδοποίησης

Αν αγγίξετε «Αξιόπιστος» ή «Μη αξιόπιστος», αλλά η απάντησή σας δεν γίνεται δεκτή από τον υπολογιστή ή αν δεν εμφανίζεται το μήνυμα ειδοποίησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Δοκιμάστε ξανά ύστερα από κάθε βήμα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS ή την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes. Αν έχετε πραγματοποιήσει λήψη του iTunes για Windows από το Microsoft Store, βεβαιωθείτε ότι το iTunes Mobile Device Helper (Βοήθεια Κινητής συσκευής iTunes) έχει ενεργοποιηθεί ως στοιχείο εκκίνησης.
 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή και επανασυνδέστε τη.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 4. Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.
 5. Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων «Τοποθεσία και απόρρητο».
 6. Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή επαναφορά [Συσκευή] > και αγγίξτε «Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου». Με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίσης επαναφορά των δικτύων Wi-Fi και των συνθηματικών τους, των ρυθμίσεων κινητού δικτύου και των ρυθμίσεων VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει το iPhone ή το iPad

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: