Σημειώσεις έκδοσης Logic Remote

Μάθετε τι νέο υπάρχει στο Logic Remote.

Νέες δυνατότητες στο Logic Remote 1.3.5

• Περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Προηγούμενες εκδόσεις

  

Logic Remote 1.3.4

• Περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Logic Remote 1.3.3

 Νέες δυνατότητες/βελτιώσεις

 • Τώρα το iPhone προσφέρει περισσότερα χειριστήρια οργάνων αφής, συμπεριλαμβανομένης της κιθάρας, του μπάσου, των τυμπάνων, των Smart Strings και των γραμμών συγχορδιών.

Μίκτης

 • Το όνομα του κύριου καναλιού εξόδου στον μίκτη παραμένει τώρα ορατό μετά την προσθήκη καναλιών.
 • Στο iPhone η επιλογή μιας κενής γραμμής καναλιού οργάνου λογισμικού δεν εμφανίζει πλέον εσφαλμένα τα χειριστήρια εισόδου διεπαφής ήχου.
 • Ο ισοσταθμιστής εμφανίζεται ξανά αξιόπιστα και σωστά στη συσκευή iOS. 
 • Τώρα οι γραμμές καναλιού εξωτερικού οργάνου που προστίθενται στο MainStage εμφανίζουν πλέον κουμπιά σόλο στο Logic Remote.
 • Το κανάλι στερεοφωνικής εξόδου δεν εμφανίζει πλέον το κουμπί «Εγγραφή» στο iPhone. 
 • Το αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης προσθήκης παραμένει τώρα ανοιχτό μέχρι να πατήσετε έξω από τα όρια του, διευκολύνοντας την ακρόαση των διάφορων ρυθμίσεων.

Σταθερότητα και αξιοπιστία

 • Το Logic Remote δεν κλείνει πλέον απροσδόκητα στο iPhone, αν περιστρέψετε τη συσκευή ενώ εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε». 

Γενικά

 • Αν το MainStage επανεκκινηθεί ενώ το Logic Remote εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε μια συναυλία MainStage για να ξεκινήσετε», το παράθυρο διαλόγου κλείνει τώρα με τον αναμενόμενο τρόπο μετά το άνοιγμα μιας συναυλίας. 
 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε» αντί για τον μίκτη από το προηγούμενο έργο όταν κλείσετε ένα αρχείο στην κεντρική εφαρμογή. 
 • Το Logic Remote επιτρέπει τώρα τη δημιουργία έως και έξι καναλιών Drummer στο GarageBand.
 • Οι νότες σε σίγαση που αναπαράγονται στην ταστιέρα μιας γραμμής συγχορδίας εγγράφονται πλέον σωστά στο GarageBand. 
 • Το Sustain απενεργοποιείται πλέον αυτόματα όταν ενεργοποιείται ο αρπιστής.
 • Υπάρχει πλέον καλύτερη απόκριση ευαισθησίας ταχύτητας κατά την αναπαραγωγή οργάνων αφής.

Προσθήκες

 • Τώρα το Logic Remote χειρίζεται τον δίσκο στο Alchemy με τον αναμενόμενο τρόπο. 

Logic Remote 1.3.2

Μίκτης

 • Η κύλιση του μίκτη δεν έχει πλέον ως αποτέλεσμα κενούς μετρητές κορύφωσης.
 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στα όνομα και τα χρώματα των καναλιών στην κεντρική εφαρμογή είναι πλέον αμέσως ορατές στον Επιθεωρητή του Logic Remote.
 • Με το πάτημα μιας κενής αποστολής στο Logic Remote δεν εμφανίζονται πλέον εντολές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η Παράκαμψη.
 • Το μενού «Αποστολές» δεν εμφανίζεται πλέον απροσδόκητα κατά το πάτημα ενός καναλιού εξωτερικού MIDI ή εξόδου.
 • Οι αλλαγές στη λειτουργία μετατόπισης ενός καναλιού στην περιοχή κεντρικής εφαρμογής αντικατοπτρίζονται πλέον αμέσως στο Logic Remote.
 • Τα χειριστήρια στερεοφωνικής μετατόπισης μπορούν τώρα να αντιστραφούν απευθείας από το Logic Remote.
 • Τώρα το κουμπί «Εγγραφή» γίνεται αξιόπιστα ορατό όταν επιλεγεί η ρύθμιση «Εμφάνιση/Απόκρυψη κουμπιού ενεργοποίησης εγγραφής» στο GarageBand κατά τη χρήση του Logic Remote στο iPhone.
 • Πλέον μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αποστολές μέσω του Logic Remote, αν η πρώτη σελίδα αποστολών είναι πλήρης και δεν υπάρχουν ακόμη αποστολές στη δεύτερη σελίδα.

Γενικά

 • Στο iPhone, όλες οι τιμές θέσης μέτρου και μπιτ είναι πλέον ορατές όταν η θέση της κεφαλής αναπαραγωγής βρίσκεται πριν από το πρώτο μέτρο του τραγουδιού.
 • Η γραμμή χρόνου παραμένει πλέον ορατή μετά την περιστροφή της συσκευής σε οριζόντιο προσανατολισμό και, κατόπιν, την επιστροφή της σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
 • Οι ετικέτες βοήθειας παραμένουν πλέον αξιόπιστα ορατές στο iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Όργανα αφής

 • Τώρα είναι δυνατός ο ορισμός του Σετ τυμπάνων ως εισόδου οργάνου αφής για οποιοδήποτε patch οργάνου λογισμικού.
 • Η μέθοδος εισόδου οργάνου αφής του Logic Remote ενημερώνεται πλέον αξιόπιστα κατά την αλλαγή των patch.
 • Το κλαβιέ οργάνων αφής δεν αποστέλλει πλέον απροσδόκητα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων απενεργοποίησης του Sustain σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μίκτης

 • Τώρα οι μετρητές επιπέδου στην εφαρμογή εγγράφουν τις κορυφώσεις με συνέπεια.
 • Τώρα οι μετρητές επιπέδου εμφανίζουν τις ενδείξεις των τιμών.
 • Το διπλό πάτημα μιας κενής επισκόπησης ισοσταθμιστή προσθέτει πλέον τον τύπο προσθήκης του ισοσταθμιστή που καθορίζεται από την κεντρική εφαρμογή.
 • Το διπλό πάτημα της υποδοχής συμπιεστή εισάγει πλέον μια προσθήκη συμπιεστή.
 • Το διπλό πάτημα ενός χειριστηρίου σβησίματος της έντασης ήχου ορίζει πλέον την ενίσχυσή του σε 0db.
 • Τώρα τα κανάλια του μίκτη εμφανίζουν μια ένδειξη κλιπ στο iPhone.
 • Τώρα μπορείτε να επαναφέρετε όλους τους μετρητές επιπέδου πατώντας την ένδειξη επιπέδου κορύφωσης σε έναν μετρητή.
 • Τώρα μπορείτε να παρακάμψετε τις μεμονωμένες αποστολές στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.
 • Τώρα μπορείτε να εκχωρήσετε νέες αποστολές στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.
 • Οι αποστολές που έχουν παρακαμφθεί εμφανίζονται πλέον απενεργοποιημένες στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.
 • Οι προσθήκες που έχουν εκχωρηθεί στις γραμμές καναλιού μπορούν πλέον να ανοίξουν με διπλό πάτημα.
 • Στο iPhone, η κατάργηση της τελευταίας αποστολής από την τράπεζα Αποστολών 5-8 προκαλεί πλέον τη μεταβολή της προβολής στην τράπεζα Αποστολών 1-4 με τον αναμενόμενο τρόπο.
 • Στο iPhone, η κλίμακα στον κύριο μετρητή δεν εμφανίζεται πλέον ως γραμμική όταν έχει επιλεγεί εκθετική κλίμακα στις προτιμήσεις του Logic.
 • Στο EXS24, τα κουμπιά «Προηγ./Επόμ.» φέρουν πλέον τη σωστή σήμανση.

Εντολές πλήκτρων

 • Τα κουμπιά εντολών πλήκτρων στο Logic Remote φωτίζονται πλέον υποδεικνύοντας την κατάστασή τους.

Γενικά

 • Τώρα το Logic Remote υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτοματισμού «Περικοπή» και «Σχετικό».
 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει αξιόπιστα τη σωστή διαδρομή για τα επιλεγμένα patch.
 • Το Logic Remote δεν αποστέλλει πλέον μη αναμενόμενα μηνύματα απενεργοποίησης του Sustain κατά την έναρξη της εγγραφής MIDI.
 • Το πλήκτρο διαστήματος σε ένα iPad Pro Smart Keyboard μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή/έναρξη.

Logic Remote 1.3

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Προστίθεται υποστήριξη για iPad Pro και iPhone.
  (Η έκδοση για iPhone είναι συμβατή μόνο με το Logic Pro X και περιορίζεται στο χειριστήριο μεταφοράς, τα χειριστήρια σβησίματος γραμμών διπλών καναλιών, την εγγραφή αυτοματισμού και την πρόσβαση στις εντολές πλήκτρων)
 • Τώρα μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές οι οποίες εκτελούν το Logic Remote ταυτόχρονα στην ίδια κεντρική εφαρμογή.
 • Μπορείτε πλέον να σύρετε τα κουμπιά εντολών πλήκτρων σε νέες θέσεις στην προβολή Εντολών πλήκτρων.
 • Το κουμπί «Επαναφορά σόλο» ρυθμίζει πλέον το κουμπί «Εκκαθάριση/Ανάκληση σόλο» στο Logic Pro X.

Βελτιώσεις για το iPad Pro

 • Η υψηλότερη ανάλυση του iPad Pro επιτρέπει την εμφάνιση περισσότερων:
  • Ο αριθμός των ορατών γραμμών καναλιού στον μίκτη αυξάνεται από 9 σε 12.
  • Ο μέγιστος αριθμός των πλήκτρων του πιάνου που μπορούν να αναπαραχθούν τη συγκεκριμένη στιγμή αυξάνεται από 31 σε 41.
  • Ο αριθμός των ορατών κουμπιών εντολών πλήκτρων αυξάνεται από 24 σε 35.
  • Ο αριθμός των γραμμών συγχορδιών που μπορούν να αναπαραχθούν τη συγκεκριμένη στιγμή αυξάνεται από 8 σε 12.
 • Το Logic Remote στο iPad Pro περιλαμβάνει μια συνδυασμένη προβολή που προσφέρει μια σειρά εντολών πλήκτρων παράλληλα με την προβολή Smart Controls και Οργάνων αφής και την προβολή Γραμμών συγχορδιών.
 • Στο iPad Pro, το στοιχείο γραμμής καναλιού συνδυάζεται με το περιβάλλον εργασίας της προσθήκης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την αλυσίδα της προσθήκης χωρίς να επιστρέψετε στην προβολή Μίκτη.

Αξιοπιστία

 • Το Logic Remote 1.3 περιλαμβάνει διάφορες επιδιορθώσεις και βελτιώσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας.

Εντολές πλήκτρων 

 • Το παράθυρο «Εντολές πλήκτρων» ανανεώνεται πλέον κατά την επανασύνδεση σε μια κεντρική εφαρμογή.
 • Το πάτημα ενός μη εκχωρημένου κελιού εντολής πλήκτρου στο Logic Remote δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον να αναβοσβήσει η οθόνη στο Logic Pro X.

Προσθήκες

 • Δεν είναι πλέον απαραίτητο το άνοιγμα ενός παραθύρου προσθήκης ισοσταθμιστή καναλιού στην κεντρική εφαρμογή για να εμφανιστεί η καμπύλη ισοσταθμιστή στο Logic Remote.
 • Η προσαρμογή του ρυθμιστικού «ES2 Digiwaves» από το Logic Remote δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον την κυκλική μετακίνηση του ES2 μεταξύ των κυμάτων.

Όργανα αφής

 • Τώρα το πληκτρολόγιο οθόνης ενεργοποιεί τον ήχο με τον αναμενόμενο τρόπο μετά τη μετάβαση από το πληκτρολόγιο στις γραμμές συγχορδιών και, κατόπιν, την επιστροφή ξανά στο πληκτρολόγιο.

Logic Remote 1.2.3

 • Το γράφημα ισοσταθμιστή στον ισοσταθμιστή καναλιών σχεδιάζεται τώρα σωστά.
 • Οι τιμές ενίσχυσης στον ισοσταθμιστή καναλιών αποδίδονται πλέον στη σωστή θέση στην οθόνη.
 • Κατά τη χρήση με το GarageBand, το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον τα κουμπιά «Επανάληψη νότας» και «Σβήσιμο ακριβείας» στην προβολή Ηλεκτρονικών τυμπάνων.

Logic Remote 1.2.2

Νέες δυνατότητες

 • Τώρα το Logic Remote περιλαμβάνει διαχωρισμένα τα Smart Controls «Transform Pad» και «X/Y Pad» για τα όργανα Alchemy.
 • Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα κανάλια Drummer στο Logic Pro X ή το GarageBand με χρήση του Logic Remote.
 • Το διπλό πάτημα μιας υποδοχής οργάνου ανοίγει πλέον την προσθήκη οργάνου.

Επιπλέον ενημερώσεις

 • Περιλαμβάνει γενικές βελτιώσεις σταθερότητας.
 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει το ίδιο παράθυρο διαλόγου προειδοποιήσεων με το Logic Pro X, όταν επιλεγεί η λειτουργία Εγγραφής αυτοματοποίησης.
 • Κατά την επιλογή μιας εισόδου ή εξόδου στο Logic Remote, το τρέχον κανάλι υποδεικνύεται πλέον με ένα σημάδι επιλογής.

Logic Remote 1.2.1

Νέες δυνατότητες

 • Το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον ένα περιττό κουμπί σόλο στις γραμμές καναλιών εξωτερικού MIDI.
 • Η επεξεργασία γραφημάτων στον γραφικό ισοσταθμιστή έχει πλέον καλύτερη απόκριση.
 • Τώρα μπορείτε να παρακάμψετε αναδυόμενα μενού που εμφανίζονται από μια γραμμή καναλιού πατώντας οπουδήποτε στην ίδια γραμμή καναλιού.

Logic Remote 1.2

Νέες δυνατότητες

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή καναλιών του Logic Pro X απευθείας από ένα iPad.
 • Μια νέα προβολή προσθήκης παρέχει πρόσβαση στις παραμέτρους των προσθηκών Logic ή Audio Unit με το Logic Pro X.
 • Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σειρά των προσθηκών απομακρυσμένα με το Logic Pro X.
 • Χειρισμός του μικροφώνου και άλλων ρυθμίσεων εισόδου για τις συμβατές διεπαφές ήχου
 • Τώρα μπορείτε να πλοηγηθείτε στα κανάλια στο αναδυόμενο μενού LCD.
 • Τώρα πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά εναλλαγής καναλιού μεταφοράς μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα κομμάτια ή τα κανάλια.
 • Πατώντας μία φορά το κέντρο ενός κουμπιού δεν επηρεάζεται πλέον η τιμή του.
 • Το όργανο αφής «Ταστιέρα μπάσου» είναι πλέον διαθέσιμο με όλα τα patch.
 • Τώρα το Logic Remote διαθέτει μια επιλογή παράκαμψης των ρυθμίσεων κατάστασης ύπνου του συστήματος σε ένα iPad.
 • Η κατάσταση του κουμπιού μετρονόμου αντικατοπτρίζει πλέον την κατάσταση του μετρονόμου στο Logic Pro X ή το GarageBand.
 • Ο μίκτης τώρα ανοίγει στην προβολή που επιλέχθηκε τελευταία.

Σταθερότητα

 • Το Logic Remote δεν κλείνει πλέον απροσδόκητα κατά την αλλαγή στην προβολή Smart Controls από την προβολή Ηλεκτρονικών τυμπάνων ή την προβολή Γραμμής συγχορδίας όταν έχει επιλεγεί ένα patch τυμπάνου.

Γενικά

 • Αν ανοίξετε ξανά το Logic Pro X, το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον στιγμιαία το περιττό μήνυμα «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε» κατά την επανασύνδεση.
 • Το Logic Remote δεν παρακάμπτει πλέον τη θέση του κουμπιού τρέμολο του MainStage.
 • Τα κουμπιά επόμενου και προηγούμενου patch είναι πλέον αξιόπιστα διαθέσιμα στο MainStage όταν επιλέγετε το πρώτο ή το τελευταίο patch στη λίστα των patch.

Logic Remote 1.1.1

 • Προστίθεται υποστήριξη για το iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Νέα απλοποιημένη σχεδίαση
 • Προσθέτει περισσότερες επιλογές κλίμακας για τα όργανα αφής

Logic Remote 1.0.4

Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν επέτρεπε την ενημέρωση των λειτουργιών κλίμακας και των γραμμών συγχορδιών στο τρέχον κλειδί έργου.

Logic Remote 1.0.3

 • Περιλαμβάνει υποστήριξη για το MainStage 3.
 • Πλέον υπάρχει ένα ρυθμιστικό για την προσαρμογή της ευαισθησίας ταχύτητας των οργάνων αφής.
 • Το Logic Remote δεν παρέχει πλέον το στοιχείο μενού «Νέο κανάλι Drummer» όταν το τρέχον έργο Logic έχει ήδη ένα κανάλι Drummer.
 • Η οθόνη για την εισαγωγή προσθήκης δεν παραμένει πλέον κενή μετά τη δημιουργία ενός νέου έργου στην προβολή Smart Controls/Οργάνων αφής.
 • Το στοιχείο μενού «Αφαίρεση εντολής πλήκτρου» δεν εμφανίζεται πλέον κατά το πάτημα ενός κενού πλακιδίου στο παράθυρο «Εντολές πλήκτρων».
 • Επιλύει ένα σπάνιο πρόβλημα κατά το οποίο οι γραμμές χρόνου του Logic Remote και του GarageBand ενδέχεται να βρίσκονται εκτός συγχρονισμού. 
 • Το Logic Remote δεν αποτρέπει πλέον την είσοδο του iPad στην κατάσταση ύπνου.
 • Κατά τη δημιουργία ενός νέου patch μέσω του μενού γραναζιού, το Logic Remote πλέον μεταβαίνει στην προβολή Βιβλιοθήκης.
 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις προσβασιμότητας.

Logic Remote 1.0.2

 • Προστίθεται συμβατότητα με το GarageBand για Mac (v10.0).
 • Το εύρος ταχύτητας μπορεί να ρυθμιστεί για τα όργανα αφής.
 • Η Περιήγηση βιβλιοθήκης και τα Smart Controls μπορούν πλέον να εμφανίζονται μαζί στην οθόνη.
 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για τον εμπλουτισμό της απόδοσης και της σταθερότητας.

Logic Remote 1.0.1

 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση του Logic Remote σε υπολογιστή που εκτελεί το Logic Pro X.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Logic Remote ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα κατά την αλλαγή τραπεζών στον μίκτη, ενώ μετακινείτε ένα χειριστήριο σβησίματος.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι νότες ενδέχεται να «κρεμάσουν» κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων άρθρωσης.
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το παράθυρο «Γραμμή συγχορδίας» ενδέχεται να γίνει μαύρο αν είχε δημιουργηθεί ένα κενό κανάλι οργάνου λογισμικού ενώ ήταν ανοιχτό.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το LCD του Logic Remote ορισμένες φορές εμφάνιζε την ένδειξη «Μη συνδεδεμένο» μετά την επιτυχή του σύνδεση στο Logic Pro X.
 • Το εύρος ταχύτητας έχει αυξηθεί κατά την αναπαραγωγή οργάνων λογισμικού από το Logic Remote.
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η έξοδος από το Logic Remote κατά το πάτημα νοτών στο πληκτρολόγιο ενδέχεται να οδηγήσει σε «κολλημένες» νότες στο Logic Pro X.
 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για τη μείωση της πιθανότητας να «κρεμάσουν» οι νότες κατά τη χρήση ενός πληκτρολογίου USB με το iPad.
 • Το iPad δεν μεταβαίνει πλέον σε κατάσταση ύπνου αν το Logic Remote αποστέλλει MIDI ή αν το Logic Pro X πραγματοποιεί αναπαραγωγή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: