Μάθετε για την υπερσάρωση και την υποσάρωση

Ενδεχομένως να έχετε συναντήσει τους όρους "υπερσάρωση" και "υποσάρωση" να χρησιμοποιούνται στο OS X, στο Apple TV ή στην αγαπημένη σας εφαρμογή. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και πώς η επιλογή και η αλλαγή σχετικών ρυθμίσεων οθόνης επηρεάζουν την έξοδο σε μια τηλεόραση. 

Μερικές τηλεοράσεις σχεδιάζουν τα όρια μιας εικόνας εκτός της περιοχής που είναι ορατή υπό φυσιολογικές συνθήκες. Επίσης, μερικές τηλεοράσεις διαθέτουν πλαίσια που καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό την φυσικής οθόνης τους. Μια ελαφρά περικοπή της ορατής εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης προκύπτει και στις δύο αυτές καταστάσεις. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "υπερσάρωση". 

επιφάνεια εργασίας που επεκτείνεται εκτός της περιοχής της τηλεόρασης

Όταν γίνεται αποστολή μιας εικόνας από το Apple TV, το OS X ή το iOS σε μια τηλεόραση ή σε μια HDTV, ίσως να δείτε μια επιλογή για τη ρύθμιση της υπερσάρωσης ή της υποσάρωσης. Για παράδειγμα, εάν δεν βλέπετε το Dock ή τη γραμμή μενού του OS X ενώ κάνετε κατοπτρισμό του υπολογιστή σας στο Apple TV, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της υπερσάρωσης και της υποσάρωσης στο τμήμα "Οθόνες" των Προτιμήσεων συστήματος.

 προτιμήσεις οθόνηςπροτιμήσεις οθόνηςπροτιμήσεις οθόνης

Όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση, το σήμα του βίντεο που αποστέλλεται από τη συσκευή Apple προσαρμόζεται με μια μικρή αλλαγή του μεγέθους της εμφανιζόμενης εικόνας. Σε μερικές τηλεοράσεις, η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να δημιουργήσει ένα μαύρο περίγραμμα γύρω από την εικόνα (υποσάρωση). Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη.

επιφάνεια εργασίας σε τηλεόραση με μαύρο περίγραμμα

Σημείωση: Μερικές HDTV διαθέτουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσαρμογή της υπερσάρωσης ή της υποσάρωσης. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε την HDTV σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: