Πληροφορίες για την ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.5

Μάθετε για την ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.5.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.5 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion.

Ενημέρωση του συστήματός σας

 1. Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του συστήματός σας. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine.
 2. Μην διακόψετε τη διαδικασία εγκατάστασης όταν ξεκινήσετε την ενημέρωση του συστήματός σας.
 3. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα αν έχετε εγκαταστήσει τροποποιήσεις λογισμικού συστήματος τρίτων ή αν έχετε τροποποιήσει το λειτουργικό σύστημα με άλλα μέσα.
 4. Επιλέξτε το μενού Apple () > Ενημέρωση λογισμικού για να ελέγξετε το πιο πρόσφατο λογισμικό Apple μέσω του Mac App Store, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενημέρωσης.
 5. Ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλες ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας, τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε. Έχετε υπόψη σας ότι, το μέγεθος μιας ενημέρωσης μπορεί να διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή όταν εγκαθίσταται με την Ενημέρωση λογισμικού. Επίσης, ορισμένες ενημερώσεις πρέπει να εγκατασταθούν πριν από άλλες.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του χειροκίνητου προγράμματος εγκατάστασης ενημερώσεων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν πρέπει να ενημερώσετε πολλούς υπολογιστές αλλά θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης μόνο μία φορά. Αυτές οι εκδόσεις των αυτόνομων προγραμμάτων εγκατάστασης είναι διαθέσιμες από τις Λήψεις της Υποστήριξης Apple

Πληροφορίες για την ενημέρωση

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.5 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion. Βελτιώνει τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια του Mac σας. Αυτή η ενημέρωση:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίζει το Mail να εμφανίζει μηνύματα
 • Βελτιώνει την απόδοση μεταφοράς αρχείων AFP μέσω 802.11ac Wi-Fi
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίζει την αυτόματη έναρξη μιας προφύλαξης οθόνης
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία του Xsan
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία κατά τη μεταφορά αρχείων μέσω Ethernet
 • Βελτιώνει την απόδοση κατά τον έλεγχο ταυτότητας σε έναν διακομιστή Open Directory
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που εμπόδιζε μια έξυπνη κάρτα να ξεκλειδώσει το παράθυρο προτιμήσεων στις Προτιμήσεις συστήματος
 • Περιέχει τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην Ενημέρωση λογισμικού 1.0 του MacBook Air (Μέσα 2013)

Πληροφορίες για τη Συμπληρωματική ενημέρωση OS X v10.8.5

Η Συμπληρωματική ενημέρωση OS X v10.8.5 συνιστάται για όλους τους χρήστες που εκτελούν OS X Mountain Lion v10.8.5. Αυτή η ενημέρωση:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίζει συγκεκριμένες εφαρμογές να χρησιμοποιούν την κάμερα FaceTime HD σε συστήματα MacBook Air (μέσα 2013)
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλεί την εξαγωγή των εξωτερικών μονάδων όταν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση ύπνου
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίζει τη λειτουργία του ήχου HDMI μετά την αφύπνιση από κατάσταση ύπνου
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίζει τη λειτουργία συγκεκριμένων προσαρμογέων USB Bluetooth

Μάθετε περισσότερα

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης, ανατρέξτε στις ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: