Αποστολή ομαδικού μηνύματος σε iPhone, iPad ή iPod touch

Με τα Μηνύματα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομάδα ατόμων. Μπορείτε επίσης να ονομάσετε την ομάδα σας, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε άτομα από την ομάδα, να θέσετε τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση ή να αποχωρήσετε από την ομάδα.

Έναρξη

Είδη ομαδικών μηνυμάτων

Τα τρία είδη ομαδικών μηνυμάτων που μπορεί να δείτε είναι: ομαδικό iMessage, ομαδικό MMS και ομαδικό SMS. Η εφαρμογή Μηνύματα επιλέγει αυτόματα τον τύπο ομαδικού μηνύματος για αποστολή, με βάση τις δικές σας ρυθμίσεις και αυτές των παραληπτών σας, τη σύνδεση δικτύου και το πρόγραμμα φορέα κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα:

 • Αν εσείς και οι παραλήπτες σας χρησιμοποιείτε συσκευές Apple και το iMessage είναι ενεργοποιημένο, τότε το ομαδικό μήνυμα αποστέλλεται ως iMessage.
 • Αν στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το iMessage, τότε το μήνυμα αποστέλλεται ως MMS ή SMS.

ομαδικό iMessage

Ομαδικό iMessage

Αυτά τα μηνύματα εμφανίζονται σε μπλε μπαλόνια κειμένου, μεταδίδονται μέσω της Apple και όχι μέσω του φορέα σας και προστατεύονται από κρυπτογράφηση σε κάθε στάδιο αποστολής και λήψης. Σε ένα ομαδικό μήνυμα iMessage, όλοι έχουν δυνατότητα για:

 • Αποστολή και λήψη φωτογραφιών, βίντεο και μηνυμάτων ήχου
 • Εμφάνιση όλων των απαντήσεων από την ομάδα
 • Αποστολή και λήψη εφέ μηνυμάτων, όπως σχεδίων, κινούμενων εικόνων, εφέ μπαλονιού και άλλων
 • Κοινοποίηση της τοποθεσίας τους στην ομάδα
 • Ονομασία της ομάδας, προσθήκη ή αφαίρεση ατόμων από την ομάδα, σίγαση γνωστοποιήσεων ή αποχώρηση από την ομάδα

ομαδικό MMS

Ομαδικό MMS

Αυτά τα μηνύματα εμφανίζονται σε πράσινα μπαλόνια κειμένου. Μεταδίδονται μέσω του φορέα σας και όχι μέσω της Apple. Σε ένα ομαδικό MMS, όλοι έχουν δυνατότητα για:

 • Αποστολή και λήψη φωτογραφιών και βίντεο
 • Εμφάνιση όλων των απαντήσεων από την ομάδα
 • Σίγαση γνωστοποιήσεων

Ομαδικό SMS

Αυτά τα μηνύματα εμφανίζονται επίσης σε πράσινα μπαλόνια κειμένου και μεταδίδονται μέσω του φορέα σας. Τα ομαδικά μηνύματα SMS δεν υποστηρίζουν συνημμένα αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες ή βίντεο. Όλες οι απαντήσεις σε ένα ομαδικό SMS αποστέλλονται ως ξεχωριστά μηνύματα κειμένου και οι παραλήπτες δεν μπορούν να βλέπουν τις άλλες απαντήσεις από την ομάδα.

αποστολή ομαδικού μηνύματος

Αποστολή ομαδικού μηνύματος

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα και πατήστε Σύνταξη μηνύματος για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα.
 2. Εισαγάγετε τα ονόματα των παραληπτών ή πατήστε προσθήκη επαφής για να προσθέσετε επαφές.
 3. Εισαγάγετε το μήνυμά σας και πατήστε «Αποστολή» εικονίδιο αποστολής.

Για να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα MMS από iPhone, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Μηνύματα MMS». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και ενεργοποιήστε τα μηνύματα MMS.

Αν δεν βλέπετε επιλογή για την ενεργοποίηση των μηνυμάτων MMS ή των ομαδικών μηνυμάτων, επικοινωνήστε με τον φορέα σας, για να ελέγξετε αν το πρόγραμμά σας υποστηρίζει ομαδικά μηνύματα MMS.

Δεν θα βλέπετε αποδεικτικά ανάγνωσης στα ομαδικά μηνύματα.

tapback

Απάντηση σε ομαδικό iMessage με Tapback

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Tapback, για να απαντάτε γρήγορα στα μηνύματα με εκφράσεις, όπως ένα σήμα επιδοκιμασίας ή μια καρδιά. Για να απαντήσετε με Tapback:

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα και πατήστε μια ομαδική συζήτηση.
 2. Πατήστε δύο φορές ένα μπαλόνι μηνύματος ή μια φωτογραφία.
 3. Πατήστε μία από τις έξι απαντήσεις που εμφανίζονται, για να απαντήσετε στο μήνυμα.

Για να δείτε ποιος έστειλε Tapback, απλώς πατήστε το Tapback.

ονομασία ομαδικής συζήτησης

Ονομασία της ομαδικής συζήτησής σας

Συμμετέχετε παράλληλα σε πολλά ομαδικά μηνύματα iMessage; Ονομάστε την ομάδα iMessage για να μπορείτε να τη βρίσκετε πιο εύκολα. Για να ονομάσετε την ομάδα σας:

 1. Πατήστε μια ομαδική συζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το επάνω μέρος της συζήτησης.
 2. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών.
 3. Πατήστε «Εισαγωγή ονόματος».
 4. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να ονομάσετε μόνο τα ομαδικά iMessage, αλλά όχι τα ομαδικά μηνύματα MMS.

Προσθήκη ή αφαίρεση ατόμου από μια ομαδική συζήτηση

Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα ομαδικό iMessage μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάποιον από τη συζήτηση. Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα άτομο από ένα ομαδικό iMessage στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον άλλα τρία άτομα. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε άτομα από ομαδικά μηνύματα MMS ή SMS.

Προσθήκη ατόμου

προσθήκη ατόμου

 1. Πατήστε την ομαδική συζήτηση στην οποία θέλετε να προσθέσετε κάποιο άτομο.
 2. Πατήστε το επάνω μέρος της ομαδικής συζήτησης.
 3. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών και στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη επαφής».
 4. Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε. Στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».

Αφαίρεση ατόμου

αφαίρεση ατόμου

 1. Πατήστε την ομαδική συζήτηση στην οποία συμμετέχει η επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε.
 2. Πατήστε το επάνω μέρος της ομαδικής συζήτησης.
 3. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών, και σαρώστε προς τα αριστερά στο όνομα του ατόμου που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Πατήστε «Αφαίρεση» και έπειτα «Τέλος».
   

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Μηνύματα

Ημερομηνία δημοσίευσης: