Σχετικά με την ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.4

Μάθετε πληροφορίες για την ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.4.

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.4 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion και συμπεριλαμβάνει νέες δυνατότητες και επιδιορθώσεις.

Ενημέρωση του συστήματός σας

 1. Πριν την εγκατάσταση πρέπει να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του συστήματός σας. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine.
 2. Μην διακόψετε τη διαδικασία εγκατάστασης όταν αρχίσετε την ενημέρωση του συστήματός σας.
 3. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα αν έχετε εγκαταστήσει τροποποιήσεις λογισμικού συστήματος τρίτων ή αν έχετε τροποποιήσει το λειτουργικό σύστημα με άλλα μέσα.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Apple () και επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού, για να κάνετε έλεγχο για το πιο πρόσφατο λογισμικό της Apple μέσω του Mac App Store, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενημέρωσης.
 5. Ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλες ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας, τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε. Έχετε υπόψη σας ότι το μέγεθος μιας ενημέρωσης μπορεί να διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή όταν εγκαθίσταται με την Ενημέρωση λογισμικού. Επίσης, ορισμένες ενημερώσεις πρέπει να εγκατασταθούν πριν από άλλες.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος χειροκίνητης εγκατάστασης ενημερώσεων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν πρέπει να ενημερώσετε πολλούς υπολογιστές αλλά θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης μόνο μία φορά. Αυτές οι εκδόσεις των αυτόνομων προγραμμάτων εγκατάστασης είναι διαθέσιμες από τις Λήψεις της Υποστήριξης Apple

Σχετικά με την ενημέρωση

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion v10.8.4 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion και συμπεριλαμβάνει νέες δυνατότητες και επιδιορθώσεις οι οποίες βελτιώνουν τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια του Mac σας, όπως οι εξής:

 • Βελτιώσεις συμβατότητας κατά τη σύνδεση σε ορισμένα εταιρικά δίκτυα Wi-Fi
 • Βελτιώσεις συμβατότητας Microsoft Exchange στο Ημερολόγιο
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο απότρεπε τις κλήσεις FaceTime προς αριθμούς τηλεφώνου εκτός των ΗΠΑ
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει τον προγραμματισμένη κατάσταση ύπνου μετά τη χρήση του Boot Camp
 • Βελτίωση της συμβατότητας του VoiceOver με κείμενο σε έγγραφα PDF
 • Συμπεριλαμβάνει το Safari 6.0.5, το οποίο βελτιώνει τη σταθερότητα σε ορισμένους ιστότοπους που διαθέτουν δυνατότητες συνομιλίας και παιχνίδια
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αλλάξει τη σειρά των μηνυμάτων iMessage στην εφαρμογή Μηνύματα
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα στο οποίο τα γενέθλια στο Ημερολόγιο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε ορισμένες ζώνες ώρας
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει τη διατήρηση της εικόνας φόντου της επιφάνειας εργασίας μετά την επανεκκίνηση
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει την αποθήκευση εγγράφων σε έναν διακομιστή χρησιμοποιώντας SMB
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει το άνοιγμα ορισμένων αρχείων μετά την αντιγραφή τους σε έναν τόμο που ονομάζεται "Home"
 • Μια επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει την εμφάνιση αλλαγών που έγιναν σε αρχεία μέσω NFS
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα αποθήκευσης αρχείων σε έναν τόμο Xsan για ορισμένες εφαρμογές
 • Βελτιώνει τις επιδόσεις σύνδεσης στο Active Directory, ειδικά για προσωρινά αποθηκευμένους λογαριασμούς ή κατά τη χρήση ενός τομέα .local
 • Βελτιώνει την αναπαραγωγή δεδομένων OpenDirectory
 • Βελτιώνει τη συμβατότητα 802.1X με δίκτυα ActiveDirectory
 • Βελτιώνει τη συμβατότητα κατά τη χρήση λογαριασμών κινητού δικτύου

Μάθετε περισσότερα

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: