Πώς να ενημερώνετε το Apple TV

Μάθετε πώς να ελέγχετε για ενημερώσεις ή πώς να ρυθμίζετε το Apple TV να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό για εσάς.

Αυτόματη ενημέρωση του Apple TV

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Apple TV 4K ή το Apple TV HD να εγκαθιστούν αυτόματα νέες ενημερώσεις όταν είναι διαθέσιμες. Απλώς μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις λογισμικού και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση».

Για να μπορείτε να ενημερώνετε αυτόματα το λογισμικό στο Apple TV (3ης γενιάς), μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημερώσεις λογισμικού και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση».

Ενημέρωση Apple TV 4K ή Apple TV HD

 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις λογισμικού και επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού».
 2.  Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, επιλέξτε «Λήψη και εγκατάσταση». Περιμένετε μέχρι το Apple TV να πραγματοποιήσει λήψη της ενημέρωσης. Μην αποσυνδέετε το Apple TV μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης της ενημέρωσης, το Apple TV θα επανεκκινηθεί και θα προετοιμάσει την ενημέρωση. Μην αποσυνδέετε το Apple TV μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 4. Όταν το Apple TV προετοιμάσει την ενημέρωση, θα την εγκαταστήσει. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, το Apple TV θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα.

Ενημέρωση Apple TV (3ης γενιάς)

 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημερώσεις λογισμικού.
 2. Επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού».
 3. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάστασή της.
 4. Περιμένετε μέχρι το Apple TV να πραγματοποιήσει λήψη της ενημέρωσης. Μην αποσυνδέετε το Apple TV μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, το Apple TV θα επανεκκινηθεί, θα προετοιμάσει την ενημέρωση και θα την εγκαταστήσει. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, το Apple TV θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα.

Λήψη βοήθειας

 • Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε το Apple TV, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.
 • Αν η γραμμή προόδου για την ενημέρωση φαίνεται να έχει κολλήσει ή να έχει σταματήσει, μην αποσυνδέετε το Apple TV. Περιμένετε ακόμα περισσότερο, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αν περιμένετε για περισσότερο από μία ώρα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple πριν επανεκκινήσετε ή αποσυνδέσετε το Apple TV.
 • Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά την ενημέρωση, ίσως δείτε ένα μήνυμα που σας ζητάει να σβήσετε όλες τις ρυθμίσεις ή να κάνετε επανεκκίνηση. Δοκιμάστε πρώτα την επιλογή επανεκκίνησης. Αν δείτε το ίδιο μήνυμα ξανά, επιλέξτε «Σβήσιμο όλων των ρυθμίσεων».
 • Μάθετε τι να κάνετε αν το Apple TV δεν ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης. 
 • Για άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: