Ενημέρωση του Apple TV

Μάθετε πώς να ελέγχετε για ενημερώσεις ή πώς να ρυθμίζετε το Apple TV να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό για εσάς.

Αυτόματη ενημέρωση του Apple TV

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Apple TV ώστε να εγκαθιστά αυτόματα νέες ενημερώσεις όταν είναι διαθέσιμες. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις λογισμικού και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση».

Χειροκίνητη ενημέρωση του Apple TV

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις λογισμικού και επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού».
  2. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, επιλέξτε «Λήψη και εγκατάσταση».  
  3. Περιμένετε μέχρι το Apple TV να πραγματοποιήσει λήψη της ενημέρωσης. Διατηρήστε το Apple TV συνδεδεμένο στο δίκτυο και στην τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης, το Apple TV θα επανεκκινηθεί, θα προετοιμάσει την ενημέρωση και κατόπιν θα την εγκαταστήσει. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, το Apple TV θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα.

Λήψη βοήθειας

  • Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε το Apple TV, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.
  • Αν η γραμμή προόδου για την ενημέρωση φαίνεται να έχει κολλήσει ή να έχει σταματήσει, μην αποσυνδέετε το Apple TV. Περιμένετε ακόμα περισσότερο, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αν περιμένετε για περισσότερο από μία ώρα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple πριν επανεκκινήσετε ή αποσυνδέσετε το Apple TV σας.
  • Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά την ενημέρωση, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων, επαναφορά ή επανεκκίνηση. Δοκιμάστε πρώτα την επιλογή επανεκκίνησης. Αν τα προβλήματα παραμένουν, δοκιμάστε να επιλέξετε «Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων» και μετά να επιλέξετε «Επαναφορά».
  • Αν η τηλεόρασή εμφανίζει ένα iPhone δίπλα σε ένα Apple TV, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.
  • Αν στην τηλεόρασή σας εμφανίζεται ένα σύμβολο προειδοποίησης, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Για άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

  

Ημερομηνία δημοσίευσης: