Χρησιμοποιήστε ένα συνθηματικό διαχειριστή όταν κάνετε εισαγωγή χρηστών για πρόσβαση FileVault από ένα αρχείο

Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή fdesetup για την εισαγωγή χρηστών από ένα αρχείο, ορίστε ένα συνθηματικό διαχειριστή στο ανώτατο πεδίο συνθηματικού.

Όταν προετοιμάζετε ένα αρχείο plist για να ενεργοποιήσετε μια λίστα χρηστών για την εντολή fdesetup add -inputplist, χρησιμοποιήστε ένα συνθηματικό διαχειριστή στο ανώτατο πεδίο συνθηματικού.

Σημείωση: Η χρήση του κλειδιού ανάκτησης στο ανώτατο πεδίο συνθηματικού ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα συνθηματικό διαχειριστή.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του εργαλείου γραμμής εντολών, ανατρέξτε στη σελίδα χρήσης του fdesetup.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός αρχείου λίστας ιδιοτήτων που μπορείτε να εισάγετε:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • admin είναι το μικρό όνομα ενός διαχειριστή
  • Apple123 είναι το συνθηματικό για το χρήστη "admin"
  • travis είναι το μικρό όνομα ενός χρήστη για ενεργοποίηση
  • topsecret είναι το συνθηματικό για το χρήστη "travis"
Ημερομηνία δημοσίευσης: