Ακύρωση ή αλλαγή του τρόπου πληρωμής για το πρόγραμμα AppleCare

Πραγματοποιήστε αλλαγές στο πρόγραμμα AppleCare+ ή στο πρόγραμμα AppleCare Protection Plan.

Αν πληρώνετε μηνιαία για το πρόγραμμα AppleCare

Για να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα AppleCare, αλλάξτε τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας.

Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare,ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας. Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμά σας όταν προσπαθείτε να το ακυρώσετε, ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας. Αν ολοκληρώσατε τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας και εξακολουθείτε να μην βλέπετε το πρόγραμμά σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare που διαθέτετε, δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της μηνιαίας χρέωσης. Αν δεν πληρείτε πλέον τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα AppleCare, δεν μπορείτε να το προσθέσετε ξανά στη συσκευή σας.

Αν αποπληρώσατε προκαταβολικά το πρόγραμμα AppleCare

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να ακυρώσετε το πρόγραμμά σας. Ίσως να είναι χρήσιμο να έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό του Συμφωνητικού AppleCare, τον σειριακό αριθμό της συσκευής που καλύπτει το πρόγραμμα ή την αρχική απόδειξη αγοράς. Για να λάβετε τον αριθμό του συμφωνητικού και τον σειριακό αριθμό, συνδεθείτε στη σελίδα «Η υποστήριξή μου».

  • Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματά σας, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.*
  • Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare και έχουν παρέλθει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφεί ένα ποσό που θα βασίζεται στο ποσοστό της κάλυψης που απομένει στο πρόγραμμα AppleCare, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.*

* Οι οδηγίες επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρουν στη χώρα ή την περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση και τις επιστροφές χρημάτων στους Όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος AppleCare Protection Plan ή στους Όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος AppleCare+. Αν διαθέτετε πρόγραμμα AppleCare+ με κάλυψη κλοπής και απώλειας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα Έγγραφα ασφάλισης.

Μάθετε περισσότερα

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: