Ενημέρωση του αποδεικτικού αγοράς

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να ενημερώσετε τις πληροφορίες της συσκευής σας Apple.

Για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple μέσω τηλεφώνου. Αν έχετε κάποιο πρόγραμμα AppleCare, έχετε πρόχειρο τον αριθμό Συμφωνητικού AppleCare, τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας και την απόδειξη αγοράς όταν καλέσετε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: