Ενημέρωση της απόδειξης αγοράς

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να ενημερώσετε τις πληροφορίες της συσκευής σας Apple.

Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple μέσω τηλεφώνου. Πείτε στον σύμβουλο ότι χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την ημερομηνία λήξης της Περιορισμένης εγγύησης της Apple ή του προγράμματος AppleCare που διαθέτετε.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, θα χρειαστείτε τα εξής:

Ημερομηνία δημοσίευσης: