Αγορά προγράμματος AppleCare για τη συσκευή σας

Οι περισσότερες συσκευές της Apple συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση και δωρεάν υποστήριξη για έως και 90 ημέρες. Εάν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ ή ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για επιπλέον κάλυψη.

Αγορά ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο

Υπάρχουν δύο τρόποι αγοράς ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο:

Άλλοι τρόποι αγοράς

Αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα AppleCare, αλλά δεν μπορείτε να το αγοράσετε από το διαδίκτυο, έχετε τις εξής επιλογές:

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα AppleCare.

Τα οφέλη της περιορισμένης εγγύησης Apple, του προγράμματος AppleCare Protection Plan και του προγράμματος AppleCare+ παρέχονται επιπλέον από τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της νομοθεσίας περί καταναλωτών. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι επιλογές αγοράς σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: