Χρήση των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote στο διαδίκτυο μέσω του iCloud.com

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του iCloud.com για την προβολή και την επεξεργασία αρχείων στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote τα οποία δημιουργείτε σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

Προβολή των αρχείων σας

Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το iCloud.com, για να προβάλλετε αρχεία στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote τα οποία δημιουργείτε σε συσκευή iOS ή Mac, πρώτα διαμορφώστε το iCloud Drive. Όταν δημιουργείτε νέα έγγραφα iWork, αποθηκεύστε τα στο iCloud Drive. Στη συνέχεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας στο iCloud Drive από όλες τις συσκευές σας.

Με το iOS 11 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από την εφαρμογή Αρχεία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Αρχεία.

Περιορισμοί που ισχύουν για τα αρχεία

 • Μπορείτε να ανοίγετε αρχεία των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote μεγέθους έως 1 GB στο iCloud.com.
 • Μπορείτε να προσθέτετε εικόνες GIF, JPEG και PNG έως 10 MB η καθεμία από τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote στο iCloud.com. Αν προσθέσετε εικόνες μεγαλύτερες από 10 MB χρησιμοποιώντας το iWork για Mac ή iOS, εξακολουθείτε να μπορείτε να βλέπετε αυτές τις εικόνες στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote στο iCloud.com.
 • Έως 50 άτομα μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται ταυτόχρονα τα κοινόχρηστα έγγραφα. 
 • Κάθε έγγραφο στο Pages μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό χαρακτήρων. Μπορείτε να επικολλήσετε περίπου 2 εκατομμύρια χαρακτήρες τη φορά σε ένα έγγραφο.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα έγγραφο στην εφαρμογή Numbers. Κάθε πίνακας μπορεί να έχει έως 255 στήλες, 65.535 γραμμές και περίπου 130.000 κελιά με δεδομένα. Μπορείτε να αλλάξετε έως 100.000 κελιά ταυτόχρονα.

Λειτουργίες του iWork με διαφορετική συμπεριφορά στο iCloud.com

Αυτές οι λειτουργίες συμπεριφέρονται διαφορετικά στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για iCloud.

Όλες οι εφαρμογές iWork

 • Τα τρισδιάστατα γραφήματα εμφανίζονται ως δισδιάστατα γραφήματα. Παραμένουν τρισδιάστατα στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για iOS και Mac.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε βίντεο ή αρχεία ήχου. Αν διαθέτετε ήδη βίντεο ή αρχεία ήχου σε μια παρουσίαση Keynote, θα αναπαραχθούν κατά την παρουσίαση εφόσον το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μορφή βίντεο ή ήχου. Όταν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή της παρουσίασης, τα βίντεο αναπαρίστανται από ένα πλαίσιο πόστερ και τα αρχεία ήχου από ένα εικονίδιο.
 • Μπορείτε να δείτε επισήμανση υπό όρους σε κελιά του πίνακα, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τους κανόνες της επισήμανσης υπό όρους. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους κανόνες στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για Mac ή iOS.
 • Μπορείτε να δείτε τις γραμμές-οδηγού του γραφήματος, αλλά δεν μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.
 • Μπορείτε να δείτε εξισώσεις, αλλά δεν μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

Pages

 • Αν παρακολουθείτε αλλαγές σε ένα έγγραφο στο Pages, μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο με την εφαρμογή Pages στο iCloud.com, αλλά δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Αν είστε ο κάτοχος του εγγράφου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση αλλαγών χρησιμοποιώντας το Pages για Mac ή το Pages για iOS. 
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε σελιδοδείκτες, ωστόσο μπορείτε να κάνετε κλικ στους συνδέσμους των σελιδοδεικτών που προστίθενται με τη χρήση του Pages για Mac ή iOS.
 • Δεν μπορείτε να δείτε τις σελίδες σε παράθεση δίπλα-δίπλα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Αντικριστές σελίδες».

Keynote

 • Δεν μπορείτε να δείτε ή να επεξεργαστείτε αναπτύξεις ενεργειών, οι οποίες ωστόσο παραμένουν στο έγγραφο και είναι ορατές και επεξεργάσιμες σε Mac και iOS.
 • Οι μεταβάσεις και οι αναπτύξεις που δεν υποστηρίζονται στο Keynote για iCloud εμφανίζονται ως «Διάλυση». Οι αρχικές μεταβάσεις παραμένουν στο έγγραφο και είναι ορατές και επεξεργάσιμες στο Keynote για Mac και στο Keynote για iOS. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Keynote για iCloud με το Internet Explorer.
 • Το σάουντρακ (το ηχητικό περιεχόμενο που είχε οριστεί να ακούγεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης) δεν αναπαράγεται στο iCloud. Το σάουντρακ παραμένει στο έγγραφο και αναπαράγεται στις εφαρμογές Keynote για Mac και Keynote για iOS.
 • Ο εγγεγραμμένος ήχος (σπικάζ) δεν αναπαράγεται στο iCloud. Παραμένει στο έγγραφο και αναπαράγεται στις εφαρμογές Keynote για Mac και Keynote για iOS. Αν επεξεργαστείτε το έγγραφο στην εφαρμογή Keynote για iCloud, το σπικάζ ενδέχεται να μην συγχρονίζεται με την παρουσίαση.
 • Η ρύθμιση για την αυτόματη αναπαραγωγή της παρουσίασης παραβλέπεται, όταν ανοίγει.
 • Η ρύθμιση για επανεκκίνηση μιας παρουσίασης σε αδράνεια παραβλέπεται.

Numbers

 • Οι φόρμες που περιέχονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο στην εφαρμογή Numbers για iOS δεν εμφανίζονται, όταν ανοίγετε το υπολογιστικό φύλλο από την εφαρμογή Numbers για iCloud. 
 • Στην εφαρμογή Numbers για iCloud, μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με μια φόρμα, ενώ οι αλλαγές σας εμφανίζονται στη φόρμα, όταν ανοίγετε το υπολογιστικό φύλλο στην εφαρμογή Numbers για iOS. 
 • Αν διαγράψετε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με μια φόρμα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Numbers για iCloud, τότε διαγράφεται και η φόρμα. Η συγχώνευση κελιών σε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με μια φόρμα, ενδέχεται να προκαλέσει διαγραφή της φόρμας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: