Δυνατότητες των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote στο iCloud.com

Το iWork είναι διαθέσιμο σε Mac, iOS και iCloud.com. Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που λειτουργούν διαφορετικά στο iCloud.com.

Περιορισμοί αρχείων για τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote στο iCloud.com

 • Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote μεγέθους έως 2 GB.
 • Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες σε μορφή GIF, JPEG και PNG μεγέθους έως 10 MB έκαστη. Για να προσθέσετε μεγαλύτερες εικόνες, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote σε Mac ή συσκευή iOS. Κατόπιν, μπορείτε να δείτε τις εικόνες στα έγγραφά σας στο iCloud.com.
 • Μπορείτε να επικολλήσετε περίπου 2 εκατομμύρια χαρακτήρες τη φορά σε ένα έγγραφο.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα υπολογιστικό φύλλο στην εφαρμογή Numbers. Κάθε πίνακας μπορεί να έχει έως 255 στήλες, 65.535 γραμμές και περίπου 130.000 κελιά με δεδομένα. Μπορείτε να αλλάξετε έως 100.000 κελιά ταυτόχρονα.
 • Έως και 100 άτομα ταυτόχρονα μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται κοινόχρηστα έγγραφα.
 • Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα με κάθετο κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

Διαφορές στις δυνατότητες του Pages στο iCloud.com

Οι παρακάτω δυνατότητες του Pages στο iCloud.com διαφέρουν από τις δυνατότητες του Pages σε Mac ή συσκευή iOS:

 • Εάν σε ένα έγγραφο στο Pages είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση αλλαγών, μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο με το Pages στο iCloud.com, αλλά δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Αν είστε ο κάτοχος του εγγράφου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Ανίχνευση αλλαγών όταν ανοίγετε το έγγραφο στο Pages για Mac ή στο Pages για iOS. Μάθετε περισσότερα για την ανίχνευση αλλαγών.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε σελιδοδείκτες, ωστόσο μπορείτε να κάνετε κλικ στους συνδέσμους των σελιδοδεικτών που προστίθενται με τη χρήση του Pages για Mac ή iOS.
 • Τα τρισδιάστατα γραφήματα εμφανίζονται ως δισδιάστατα γραφήματα. 
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε βίντεο ή αρχεία ήχου.
 • Μπορείτε να προβάλετε, αλλά όχι να επεξεργαστείτε εξισώσεις, γραμμές-οδηγούς γραφήματος και κανόνες επισήμανσης υπό όρους. 

Διαφορές στις δυνατότητες του Keynote στο iCloud.com

Οι παρακάτω δυνατότητες του Keynote στο iCloud.com διαφέρουν από τις δυνατότητες του Keynote σε Mac ή συσκευή iOS:

 • Δεν μπορείτε να δείτε ή να επεξεργαστείτε αναπτύξεις ενεργειών, οι οποίες ωστόσο παραμένουν στην παρουσίαση και είναι ορατές και επεξεργάσιμες σε Mac και iOS.
 • Οι μεταβάσεις και οι αναπτύξεις που δεν υποστηρίζονται στο Keynote στο iCloud.com εμφανίζονται ως «Διάλυση». Οι αρχικές μεταβάσεις παραμένουν στο έγγραφο και είναι ορατές και επεξεργάσιμες στο Keynote για Mac και iOS. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας του Keynote για iCloud στον Internet Explorer.
 • Το σάουντρακ (το ηχητικό περιεχόμενο που είχε οριστεί να ακούγεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης) δεν αναπαράγεται στο iCloud.com. Το σάουντρακ παραμένει στο έγγραφο και αναπαράγεται στις εφαρμογές Keynote για Mac και iOS.
 • Ο εγγεγραμμένος ήχος (σπικάζ) δεν αναπαράγεται στο iCloud.com. Παραμένει στο έγγραφο και αναπαράγεται στις εφαρμογές Keynote για Mac και iOS. Αν επεξεργαστείτε το έγγραφο στην εφαρμογή Keynote στο iCloud.com, το σπικάζ ενδέχεται να μην συγχρονίζεται με την παρουσίαση.
 • Αγνοούνται οι ρυθμίσεις για αυτόματη αναπαραγωγή μιας παρουσίασης, όταν η παρουσίαση ανοίγει και επανεκκινείται από κατάσταση αδράνειας.
 • Τα τρισδιάστατα γραφήματα εμφανίζονται ως δισδιάστατα γραφήματα. 
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε βίντεο ή αρχεία ήχου. Αν διαθέτετε ήδη βίντεο ή αρχεία ήχου σε μια παρουσίαση Keynote, θα αναπαραχθούν κατά την παρουσίαση εφόσον το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μορφή βίντεο ή ήχου.  
 • Μπορείτε να προβάλετε, αλλά όχι να επεξεργαστείτε εξισώσεις, γραμμές-οδηγούς γραφήματος και κανόνες επισήμανσης υπό όρους. 

Διαφορές στις δυνατότητες του Numbers στο iCloud.com

Οι παρακάτω δυνατότητες του Numbers στο iCloud.com διαφέρουν από τις δυνατότητες του Numbers σε Mac ή συσκευή iOS:

 • Οι φόρμες που περιέχονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο στην εφαρμογή Numbers για iOS δεν εμφανίζονται, όταν ανοίγετε το υπολογιστικό φύλλο από την εφαρμογή Numbers στο iCloud.com.
 • Στην εφαρμογή Numbers για iCloud.com, μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με μια φόρμα, ενώ οι αλλαγές σας εμφανίζονται στη φόρμα, όταν ανοίγετε το υπολογιστικό φύλλο στην εφαρμογή Numbers για iOS.
 • Εάν διαγράψετε έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένος με μια φόρμα στο Numbers στο iCloud.com, η φόρμα θα διαγραφεί. Εάν κάνετε συγχώνευση κελιών σε έναν πίνακα που συνδέεται με μια φόρμα, ενδέχεται να διαγραφεί η φόρμα.
 • Τα τρισδιάστατα γραφήματα εμφανίζονται ως δισδιάστατα γραφήματα. 
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε βίντεο ή αρχεία ήχου.
 • Μπορείτε να προβάλετε, αλλά όχι να επεξεργαστείτε εξισώσεις, γραμμές-οδηγούς γραφήματος και κανόνες επισήμανσης υπό όρους. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: