Χρήση του πληκτρολογίου Apple στα Windows με το Boot Camp

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον Mac σας ένα πληκτρολόγιο Apple ή ένα πληκτρολόγιο που έχει σχεδιαστεί για τα Microsoft Windows. Ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας λειτουργούν διαφορετικά μεταξύ macOS και Windows. 

Πλήκτρα Mac που αντιστοιχούν στα πλήκτρα των Windows

Πολλά από τα πλήκτρα που συναντάτε σε ένα PC έχουν αντίστοιχα πλήκτρα σε ένα πληκτρολόγιο Apple.
  

Λογότυπο Windows: Πατήστε το πλήκτρο Command (⌘).

Backspace ή Delete: Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Enter ή ⏎: Πατήστε το πλήκτρο Return.

Alt (στα αριστερά): Πατήστε το πλήκτρο Option (⌥).

Alt GR (στα δεξιά): Πατήστε τα πλήκτρα Option + Control.

Εφαρμογές: Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο στα πληκτρολόγια Apple.


Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης για άλλες λειτουργίες

Αν το πληκτρολόγιο Apple που έχετε δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλήκτρα, μπορείτε να τα δημιουργήσετε ξανά στα Windows χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Forward Delete
 • Οικία
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

 


Χρήση του εργαλείου αποκομμάτων για την αποτύπωση στιγμιοτύπων οθόνης

Για να δημιουργήσετε ξανά τις λειτουργίες αποτύπωσης στιγμιοτύπων οθόνης (Print Screen) και αποτύπωσης ενεργού παραθύρου (Print Active Window) στα Windows, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποκομμάτων.

 


Αν το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα Windows

Αν το πληκτρολόγιο Apple λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στο macOS, αλλά όχι και στα Windows, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

 


Μάθετε περισσότερα

 • Η Microsoft παρέχει ένα άρθρο αντιστοιχίσεων πληκτρολογίου που περιγράφει τη χρήση ενός πληκτρολογίου Windows με macOS.
 • Χρησιμοποιήστε το Microsoft Keyboard Layout Creator για να βρείτε τους συνδυασμούς πλήκτρων για μοναδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα και την περιοχή την οποία έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει το πληκτρολόγιό σας Apple:
  1. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Keyboard Layout Creator και ανοίξτε το.
  2. Επιλέξτε Αρχείο > Φόρτωση υπάρχοντος πληκτρολογίου.
  3. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να εμφανίσετε. 
  4. Βρείτε το όνομα της χώρας ή της περιοχής στη λίστα πληκτρολογίου το οποίο ακολουθείται από την ένδειξη «(Apple)».
  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με την εφαρμογή. Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες του πληκτρολογίου συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης των πλήκτρων όταν πατάτε πλήκτρα τροποποίησης όπως το Shift, το Option ή το Fn.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: