Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με την επαλήθευση δύο βημάτων χρησιμοποιώντας το Apple ID σας

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση δύο βημάτων για το Apple ID σας και δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

Όταν έχετε ρυθμίσει την επαλήθευση δύο βημάτων για το Apple ID σας, χρειάζεστε πάντα τουλάχιστον δύο από τα εξής για να συνδεθείτε:

 • Το συνθηματικό του Apple ID σας
 • Πρόσβαση σε μία από τις αξιόπιστες συσκευές σας
 • Το κλειδί ανάκτησης

Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό του Apple ID σας

Μεταβείτε στη διεύθυνση iforgot.apple.com, για να επαναφέρετε το συνθηματικό σας. Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το κλειδί ανάκτησης και να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε έναν προσωρινό κωδικό επαλήθευσης σε μία από τις αξιόπιστες συσκευές σας.

Αν έχετε χάσει την αξιόπιστη συσκευή ή ξεχάσει τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το Apple ID σας

Εφόσον εξακολουθείτε να έχετε το κλειδί ανάκτησης και θυμάστε το συνθηματικό του Apple ID σας, μπορείτε να συνδεθείτε και να προσθέσετε μια νέα αξιόπιστη συσκευή ή έναν αριθμό λογαριασμού στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε συσκευές που έχετε χάσει, πουλήσει ή χαρίσει.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID σας και εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας.
 2. Στην οθόνη "Verify Your Identity" (Επαλήθευση της ταυτότητάς σας), επιλέξτε "Can’t access your trusted devices?" (Δεν έχετε πρόσβαση στις αξιόπιστες συσκευές σας;)
 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, καταχωρήστε το κλειδί ανάκτησης.
 4. Μεταβείτε στην ενότητα "Ασφάλεια" και πατήστε "Επεξεργασία".

Καταργήστε τη συσκευή που δεν θέλετε πια να χρησιμοποιείτε για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει την Εύρεση iPhone σε επιπλέον συσκευές, μπορείτε να τις επιβεβαιώσετε ως αξιόπιστες συσκευές. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επιπλέον αξιόπιστους αριθμούς τηλεφώνου.

Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού ανάκτησης

Αν θυμάστε το συνθηματικό του Apple ID σας και έχετε πρόσβαση σε μία από τις αξιόπιστες συσκευές σας, μπορείτε να συνδεθείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί ανάκτησης.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID σας.
 2. Συνδεθείτε με το συνθηματικό σας και μια αξιόπιστη συσκευή.
 3. Στην ενότητα "Security" (Ασφάλεια), επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) > Replace Lost Key (Αντικατάσταση κλειδιού που έχω χάσει).

Να αποθηκεύσετε το νέο κλειδί ανάκτησης σε ασφαλές σημείο. Το παλιό κλειδί ανάκτησης δεν θα λειτουργεί πια και δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για επαναφορά του συνθηματικού σας ή πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση απώλειας δύο ή περισσότερων στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνδεση

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επαλήθευση δύο βημάτων απαιτεί τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία για να μπορέσετε να συνδεθείτε:

 • Το συνθηματικό του Apple ID σας
 • Πρόσβαση σε μία από τις αξιόπιστες συσκευές σας
 • Το κλειδί ανάκτησης

Αν έχετε χάσει μόνιμα ένα από αυτά τα δύο στοιχεία, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο Apple ID. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο Apple ID στον ιστότοπο του Apple ID.

Μάθετε περισσότερα

Η επαλήθευση δύο βημάτων είναι διαφορετική από τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, τη βελτιωμένη μέθοδο ασφάλειας η οποία είναι ενσωματωμένη στο iOS 9 και στο OS X El Capitan.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια και το Apple ID σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: