Προσαρμογή της φωτεινότητας στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της οθόνης από το Κέντρο ελέγχου ή τις Ρυθμίσεις.

     

Προσαρμογή της φωτεινότητας από το Κέντρο ελέγχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα τη φωτεινότητα από το Κέντρο ελέγχου:

  1. Σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, ή σε iPod touch, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης σας. Σε iPad, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης σας και συνεχίστε να σαρώνετε προς τα πάνω μετά την εμφάνιση του Dock. Σε iPhone X, σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.
  2. Σύρετε τη γραμμή φωτεινότητας πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Μάθετε περισσότερα για την οθόνη στο iPhone X.

οθόνη που εμφανίζει τις ρυθμίσεις «Οθόνη και φωτεινότητα»     

Προσαρμογή της φωτεινότητας από τις Ρυθμίσεις

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα. 
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Σχετικά με τα επίπεδα φωτεινότητας

Οι συσκευές iOS χρησιμοποιούν έναν αισθητήρα φωτισμού του περιβάλλοντος, για να προσαρμόσουν τα επίπεδα της φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού γύρω σας. Ο αισθητήρας μειώνει τη φωτεινότητα σε σκοτεινές τοποθεσίες και αυξάνει τη φωτεινότητα σε φωτεινές τοποθεσίες. Η λειτουργία αυτόματης φωτεινότητας είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή.

Όταν η αυτόματη φωτεινότητα είναι ενεργοποιημένη, θα παρατηρήσετε ότι το ρυθμιστικό φωτεινότητας της συσκευής σας μετακινείται σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες φωτισμού.

Στο iOS 11, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη φωτεινότητα από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Βοηθήματα οθόνης. Στο iOS 10 και προηγούμενες εκδόσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα.

Το iPod touch δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης φωτεινότητας.

Σχετικά με το True Tone

Οι ακόλουθες συσκευές διαθέτουν τεχνολογία True Tone, η οποία χρησιμοποιεί προηγμένους αισθητήρες πολλών καναλιών για την προσαρμογή των χρωμάτων και της έντασης της οθόνης στα επίπεδα του φωτισμού του περιβάλλοντος, ώστε οι εικόνες να φαίνονται πιο φυσικές.

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPad Pro 12,9 ιντσών (2ης γενιάς)
  • iPad Pro 10,5 ιντσών
  • iPad Pro (9,7 ιντσών)

Ορισμένες ρυθμίσεις προσβασιμότητας της οθόνης, όπως η Αναστροφή χρωμάτων, η Κλίμακα του γκρι και η Αύξηση αντίθεσης, ενδέχεται να απενεργοποιήσουν το True Tone.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: