Πληροφορίες για τα σύντομα ονόματα σε iPhone, iPad και iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Σύντομο όνομα" για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα των επαφών σας. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα, το επώνυμο ή το προσωνύμιο μιας επαφής αντί για το πλήρες όνομά της.

Πληροφορίες για τη δυνατότητα "Σύντομο όνομα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Σύντομο όνομα" σε ένα iPhone, iPad ή iPod touch. Από προεπιλογή η δυνατότητα "Σύντομο όνομα" είναι ενεργοποιημένη. Οι ρυθμίσεις Σύντομου ονόματος θα ισχύουν για τις εφαρμογές Mail, Μηνύματα, Τηλέφωνο, καθώς και για ορισμένες εφαρμογές τρίτων. Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα για το πώς εμφανίζεται το σύντομο όνομα στα Μηνύματα:

Για να απενεργοποιήσετε το "Σύντομο όνομα", πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Σύντομο όνομα.

Πληροφορίες για τα προσωνύμια

Οι επαφές εμφανίζονται με τα πεδία Όνομα, Επώνυμο και Εταιρεία, αλλά μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Προσωνύμιο". Αν έχετε ενεργοποιήσει την "Προτίμηση προσωνυμίων" και η επαφή έχει ένα προσωνύμιο, θα εμφανίζεται η καταχώριση του προσωνυμίου. 

Για να προσθέσετε ένα προσωνύμιο:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε "Επαφές".
  2. Πατήστε πάνω στην επαφή που θέλετε να προβάλετε και μετά πατήστε "Αλλαγές".
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Προσθήκη πεδίου > Προσωνύμιο.
  4. Προσθέστε ένα προσωνύμιο και πατήστε "Τέλος".

Για να καταργήσετε ένα προσωνύμιο:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε "Επαφές".
  2. Πατήστε πάνω στην επαφή που θέλετε να προβάλετε και μετά πατήστε "Αλλαγές".
  3. Καταργήστε το προσωνύμιο.
  4. Πατήστε "Τέλος".

Λήψη βοήθειας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Επαφές στη συσκευή iOS σας

Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Exchange για τις επαφές σας, ενδέχεται να εμφανίζονται λανθασμένα γράμματα και αριθμοί αντί για το όνομα της επαφής. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι Επαφές χρησιμοποιούν ένα χαρακτηριστικό του Exchange, αντί για το πεδίο "Προσωνύμιο". Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Σύντομο όνομα και απενεργοποιήστε την "Προτίμηση προσωνυμίων". Τώρα θα πρέπει να εμφανίζεται το κανονικό όνομα της επαφής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: