Πληροφορίες για τη λειτουργία «Σύντομο όνομα» σε iPhone, iPad και iPod touch

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Σύντομο όνομα», για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα των επαφών σας. Κατόπιν, επιλέξτε το όνομα, το επώνυμο ή το προσωνύμιο μιας επαφής αντί για το πλήρες όνομά της.

Πληροφορίες για τη λειτουργία «Σύντομο όνομα»

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Σύντομο όνομα» σε ένα iPhone, iPad ή iPod touch. Η λειτουργία «Σύντομο όνομα» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας «Σύντομο όνομα» θα ισχύουν και για τις εφαρμογές Mail, Μηνύματα, Τηλέφωνο, καθώς και για ορισμένες εφαρμογές τρίτων. Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το Σύντομο όνομα στα Μηνύματα:

Για να απενεργοποιήσετε το «Σύντομο όνομα», πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Σύντομο όνομα.

Πληροφορίες για τα προσωνύμια

Οι επαφές εμφανίζονται με τα πεδία Όνομα, Επώνυμο και Εταιρεία, αλλά μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο «Προσωνύμιο». Αν έχετε ενεργοποιήσει την «Προτίμηση προσωνυμίων» και η επαφή έχει ένα προσωνύμιο, θα εμφανίζεται η καταχώριση του προσωνυμίου. 

Για να προσθέσετε ένα προσωνύμιο:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε «Επαφές».
  2. Πατήστε πάνω στην επαφή που θέλετε να προβάλετε και μετά πατήστε «Αλλαγές».
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Προσθήκη πεδίου > Προσωνύμιο.
  4. Προσθέστε ένα προσωνύμιο και πατήστε «Τέλος».

Για να καταργήσετε ένα προσωνύμιο:

  1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Επαφές.
  2. Πατήστε πάνω στην επαφή που θέλετε να προβάλετε και μετά πατήστε «Αλλαγές».
  3. Πατήστε το πεδίο προσωνυμίου και κατόπιν πατήστε το .
  4. Πατήστε «Τέλος».

Μάθετε περισσότερα

Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Exchange για τις επαφές σας, ενδέχεται να εμφανίζονται λανθασμένα γράμματα και αριθμοί αντί για το όνομα της επαφής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν οι Επαφές χρησιμοποιούν ένα χαρακτηριστικό του Exchange αντί για το πεδίο «Προσωνύμιο». Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Σύντομο όνομα και απενεργοποιήστε την «Προτίμηση προσωνυμίων». Τώρα θα πρέπει να εμφανίζεται το κανονικό όνομα της επαφής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: