Μέθοδος επαλήθευσης κατόχου κάρτας για συσκευές ευρείας κατανάλωσης ((CDCVM)

Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο επαλήθευσης κατόχου κάρτας για συσκευές ευρείας κατανάλωσης και το Apple Pay.

Τι είναι η μέθοδος επαλήθευσης κατόχου κάρτας για συσκευές ευρείας κατανάλωσης;

Η μέθοδος επαλήθευσης κατόχου κάρτας για συσκευές ευρείας κατανάλωσης (CDCVM) είναι μια μέθοδος επαλήθευσης κατόχου κάρτας (CVM) που υποστηρίζεται από τα δίκτυα καρτών κατά την αξιολόγηση των συναλλαγών που γίνονται μέσω φορητών συσκευών. Η επαλήθευση χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν το άτομο που παρουσιάζει το μέσο πληρωμής είναι ο νόμιμος κάτοχος του εν λόγω μέσου και επηρεάζει την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση μη νόμιμων συναλλαγών ή απάτης.

Με το Apple Pay, τα Face ID, Touch ID ή ο κωδικός πρόσβασης στη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος επαλήθευσης για συσκευές ευρείας κατανάλωσης αντί των πιο παραδοσιακών μεθόδων όπως του κωδικού PIN, της υπογραφής συναλλαγών στο κατάστημα ή του 3D Secure για συναλλαγές εντός εφαρμογών.

Για τις ανεπαφικές συναλλαγές EMV μέσω Apple Pay, η μέθοδος CDCVM εκτελείται και επαληθεύεται εξ ολοκλήρου στη συσκευή iOS ή στο Apple Watch. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από τον πελάτη στο τερματικό πληρωμής ή την έντυπη απόδειξη για την επαλήθευσή του, όπως υπογραφή ή εισαγωγή κωδικού PIN.

Γιατί θα πρέπει ένας έμπορος να υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM;

  • Ανεπαφικές πληρωμές για οποιοδήποτε ποσό: Προς το παρόν, σε ορισμένες αγορές ισχύουν όρια συναλλαγών για τις ανεπαφικές πληρωμές. Η χρήση της μεθόδου CDCVM καταργεί αυτά τα όρια.
  • Μειωμένο κόστος αντιστροφών χρέωσης: Οι έμποροι επωφελούνται από τη μετατόπιση ευθύνης και δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για απάτη όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος CDCVM για τις συναλλαγές μέσω Apple Pay. Κατά συνέπεια, βελτιώνεται το αποτέλεσμα στα καθαρά κέρδη των εμπόρων λόγω της μείωσης των αντιστροφών χρέωσης και των μειωμένων αναγκών διαχείρισης ενυπόγραφων εγγράφων.
  • Πιο γρήγορες διαδικασίες: Οι συναλλαγές CDCVM επιτρέπουν στον έμπορο να διεκπεραιώνει πιο γρήγορα τις συναλλαγές καθώς οι πελάτες δεν χρειάζεται να εισάγουν την κάρτα τους για τις συναλλαγές που υπερβαίνουν το χρηματικό όριο ανεπαφικών συναλλαγών αλλά ούτε και να υπογράφουν ή να πληκτρολογούν τον κωδικό PIN τους.
  • Αύξηση της ικανοποίησης πελατών: Οι πελάτες απολαμβάνουν άνετες και απρόσκοπτες συναλλαγές.

Ποιος πρέπει να υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM;

Η μέθοδος CDCVM αφορά όλους τους εμπόρους που δέχονται ανεπαφικές συναλλαγές και συναλλαγές εντός εφαρμογών μέσω iPhone 6 ή μεταγενέστερων μοντέλων, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 ή iPad mini 3 ή μεταγενέστερων εκδόσεων. Η μέθοδος CDCVM είναι ιδανική για τους εμπόρους που χρειάζονται ταχύτητα και γρήγορες συναλλαγές λόγω αυξημένου όγκου διερχόμενων πελατών, καθώς και για τους εμπόρους που επιζητούν πρόσθετο έλεγχο ταυτότητας των καταναλωτών για πληρωμές εντός εφαρμογών.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος CDCVM;

Με τη μέθοδο CDCVM επαληθεύεται ο πελάτης που διενεργεί μια συναλλαγή πληρωμής. Για κάθε συναλλαγή EMV, η εφαρμογή του τερματικού πληρωμής και αυτή του υποστηριζόμενου δικτύου πληρωμών στη συσκευή iOS πρέπει να καθορίσουν από κοινού ποια μέθοδος επαλήθευσης πελάτη θα χρησιμοποιηθεί. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, το τερματικό και η συσκευή iOS συγκρίνουν τις μεθόδους επαλήθευσης που μπορούν να υποστηρίξουν μεμονωμένα και επιλέγουν την πρώτη μέθοδο που υποστηρίζουν από κοινού. 

Για τις συναλλαγές μέσω Apple Pay, η μέθοδος CDCVM εφαρμόζεται αντί άλλων μεθόδων επαλήθευσης όταν υποστηρίζεται από το τερματικό πληρωμών.

Κατά το αίτημα εξουσιοδότησης, η μέθοδος επαλήθευσης πελάτη μεταβιβάζεται από το τερματικό πληρωμών προς τον εκδότη. Στη συνέχεια, η μέθοδος επαλήθευσης χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η ευθύνη για απάτη, βάσει της πολιτικής του δικτύου πληρωμών. Μάθετε περισσότερα για την ευθύνη

Ποιες προδιαγραφές ανέπαφων συναλλαγών υποστηρίζουν τη μέθοδο CDCVM;

Τα κυριότερα δίκτυα πληρωμών υποστηρίζουν τη μέθοδο CDCVM στο πλαίσιο των προδιαγραφών ανέπαφων συναλλαγών και συναλλαγών εντός εφαρμογών που υποστηρίζουν. Κάθε δίκτυο πληρωμών έχει διαφορετική προδιαγραφή για ανέπαφες συναλλαγές. Απαιτείται εγκατάσταση και πιστοποίηση της εκάστοτε προδιαγραφής προκειμένου να υποστηρίζονται οι πληρωμές με χρήση της νέας μεθόδου επαλήθευσης κατόχου κάρτας (CVM).

  • Η Visa υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM στην προδιαγραφή Visa Card Personalization, έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη, ή σε οποιαδήποτε έκδοση του EMV Contactless Kernel 3. Η Visa υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM για τις συναλλαγές EMV μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών που διεκπεραιώνονται μέσω VisaNet.
  • Η Mastercard υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM στην προδιαγραφή Contactless Reader 3.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις για συναλλαγές EMV μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών. Η Mastercard χρησιμοποιεί τον όρο «On-Device CVM» (ODCVM).
  • Η Discover υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM στην προδιαγραφή Contactless D-PAS Terminal Application, έκδοση 1.0 ή μεταγενέστερη, ή σε οποιαδήποτε έκδοση του EMV Contactless Kernel 6.
  • Η American Express υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM για τις ανεπαφικές συναλλαγές μέσω Apple Pay από φορητές συσκευές στην προδιαγραφή τερματικού ExpressPay 3.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις.

Τι χρειάζεται να κάνουν οι έμποροι προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τη μέθοδο CDCVM;

Οι έμποροι πρέπει να επαληθεύσουν ότι το λογισμικό του τερματικού πληρωμών τους υποστηρίζει τη μέθοδο CDCVM. Τα τερματικά με την πιο πρόσφατη προδιαγραφή επιτρέπουν τις πληρωμές μέσω Apple Pay πάνω από το όριο ανέπαφων συναλλαγών. Αν κάποιος πελάτης επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει πλαστική ανεπαφική κάρτα, θα του ζητηθεί να δοκιμάσει ξανά ή να εισαγάγει την κάρτα στο τερματικό. Τα τερματικά προγενέστερων προδιαγραφών δεν διαθέτουν επιλογή για ανεπαφικές συναλλαγές πάνω από το όριο ανεπαφικών συναλλαγών.

  1. Τα τερματικά πληρωμών του εμπόρου πρέπει να υποστηρίζουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανεπαφικών συναλλαγών που παρέχονται από τα δίκτυα των καρτών.
  2. Τα τερματικά πληρωμών του εμπόρου πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να δέχονται τη μέθοδο CDCVM ως μέθοδο επαλήθευσης. Η διαμόρφωση του εκάστοτε δικτύου πληρωμών μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Η προδιαγραφή ανεπαφικών συναλλαγών για κάθε δίκτυο καθορίζει και την ακριβή διαμόρφωση που απαιτείται.

Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχου μας για να μάθετε τι άλλο πρέπει να κάνετε για να μπορείτε να δέχεστε συναλλαγές μέσω του Apple Pay. 

Αποποίηση ευθυνών

Το παρόν έγγραφο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε νομικό σκοπό. Δεν αποτελεί επίσημη ή συμφωνημένη με τα δίκτυα πληρωμών θέση, καθένα από τα οποία καθορίζει τις δικές του πολιτικές και πρακτικές (όπως, ενδεικτικά, τους κανόνες που αφορούν την ευθύνη του εμπόρου). Συνεπώς, συνιστάται ιδιαίτερα στους εμπόρους, τους αγοραστές, όσους επεξεργάζονται συναλλαγές και όσους υποστηρίζουν την τεχνολογία CDCVM EMV να απευθυνθούν στα αντίστοιχα δίκτυα πληρωμών όσον αφορά τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιστροφής χρέωσης.   

Η Apple δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το περιεχόμενο του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς ή οποιασδήποτε άλλης εγγύησης προκύπτει από τη χρήση του παρόντος εγγράφου. 

Το παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικό και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοσή του με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Apple.

© 2015 Apple Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και η επωνυμία Wallet είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι επωνυμίες Apple Pay, Face ID και Touch ID είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Η επωνυμία iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: