Πώς να χρησιμοποιείτε τοποθεσίες δικτύου στο Mac

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Τοποθεσία» των Προτιμήσεων για το Δίκτυο, για να πραγματοποιείτε γρήγορα εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων δικτύου.

Η δυνατότητα να πραγματοποιείτε εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων δικτύου (τοποθεσίες) μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως οι εξής:

 • Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο δικτύου (για παράδειγμα, Ethernet) στην εργασία και στο σπίτι, αλλά οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε στην εργασία δεν επιτρέπουν στο Mac σας να συνδέεται αυτόματα στον ίδιο τύπο δικτύου στο σπίτι.
 • Το Mac σας συνδέεται σε περισσότερους από έναν τύπους υπηρεσιών δικτύου (για παράδειγμα, Wi-Fi και Ethernet) στην εργασία και στο σπίτι, αλλά στην εργασία θέλετε το Mac να επιχειρεί να συνδεθεί πρώτα στο δίκτυο Ethernet, ενώ στο σπίτι θέλετε το Mac για να επιχειρεί να συνδεθεί πρώτα στο δίκτυο Wi-Fi. Με άλλα λόγια, θέλετε να καθορίσετε διαφορετική σειρά υπηρεσιών για κάθε τοποθεσία.
 • Ο υπολογιστής Mac δεν συνδέεται στο δίκτυό σας και θέλετε να επαναφέρετε γρήγορα τις ρυθμίσεις δικτύου σας για σκοπούς δοκιμής, χωρίς να χάσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.


Πώς να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια τοποθεσία δικτύου

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δίκτυο». 
 2. Στο αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» εμφανίζεται το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων δικτύου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή. Το όνομα της προεπιλεγμένης τοποθεσίας είναι «Αυτόματο». Επιλέξτε «Επεξεργασία τοποθεσιών» από αυτό το μενού.
  Προτιμήσεις δικτύου, όπου εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσίες»
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) κάτω από τη λίστα τοποθεσιών και κατόπιν πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα τοποθεσία, όπως «Εργασία», «Σπίτι» ή «Κινητό». (Για να αφαιρέσετε μια τοποθεσία, χρησιμοποιήστε το κουμπί αφαίρεσης (–) κάτω από τη λίστα.)
  Δευτερεύον παράθυρο «Τοποθεσίες» στις Προτιμήσεις για το Δίκτυο όπου προστίθεται μια νέα τοποθεσία με όνομα «Σπίτι»
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Στο μενού «Τοποθεσία» θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται το όνομα της νέας τοποθεσίας σας. Τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε τώρα στο Wi-Fi, το Ethernet ή άλλες ρυθμίσεις δικτύου θα αποθηκευτούν σε αυτήν την τοποθεσία όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή». Οι ρυθμίσεις δικτύου για την προηγούμενη τοποθεσία σας θα παραμείνουν ως έχουν, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού «Τοποθεσία» για να επιστρέψετε σε εκείνη την επιλογή ανά πάσα στιγμή.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να ολοκληρώσετε την εναλλαγή από την προηγούμενη τοποθεσία στη νέα. Στη συνέχεια, το Mac σας θα επιχειρήσει αυτόματα να προσδιορίσει τις σωστές ρυθμίσεις για κάθε τύπο δικτύου. Αν χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, μην παραλείψετε να κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας.


Πώς να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τοποθεσιών δικτύου

Αν έχετε περισσότερες από μία τοποθεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε αυτές:

 • Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» στις Προτιμήσεις για το Δίκτυο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Μην παραλείψετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» αφού επιλέξετε μια τοποθεσία.
 • Ή επιλέξτε το μενού Apple > Τοποθεσία από τη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε την τοποθεσία σας από το υπομενού.


Πώς να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών δικτύου

Αν χρησιμοποιείτε τοποθεσίες δικτύου επειδή θέλετε κάθε τοποθεσία να προτιμά μια διαφορετική υπηρεσία δικτύου (για παράδειγμα, Wi-Fi ή Ethernet) κατά τη σύνδεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών (επίσης γνωστή ως προτεραιότητα θυρών) σε κάθε τοποθεσία.

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δίκτυο».
 2. Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» για να επιλέξετε την τοποθεσία που θέλετε να τροποποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Περισσότερες επιλογές»  ή στο εικονίδιο με το γρανάζι κάτω από τη λίστα υπηρεσιών και κατόπιν επιλέξτε «Καθορισμός σειράς υπηρεσιών».
  Παράθυρο «Δίκτυο» στις Προτιμήσεις συστήματος, με το μενού «Περισσότερες επιλογές» ανοιχτό και την επιλογή «Καθορισμός σειράς υπηρεσιών» επισημασμένη
 4. Σύρετε τις υπηρεσίες μέσα στη λίστα για να αλλάξετε τη σειρά τους. Το Mac σας θα επιχειρεί να συνδεθεί πρώτα στην υπηρεσία που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και κατόπιν θα συνεχίζει σε φθίνουσα σειρά, μέχρι να επιτευχθεί μια σύνδεση.
  Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των συνδέσεων εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), επειδή έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι άλλων συνδέσεων.
  Δευτερεύον παράθυρο «Τοποθεσία» με την επιλογή «Σειρά υπηρεσίας» στο μενού «Δίκτυο» στις Προτιμήσεις συστήματος
 5. Κάντε κλικ στο «ΟΚ» και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή».


Πώς να αποτρέψετε τη χρήση μιας υπηρεσίας δικτύου

Από προεπιλογή, η τοποθεσία με όνομα «Αυτόματο» καθιστά ενεργές όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες δικτύου (επίσης γνωστές ως θύρες ή διασυνδέσεις δικτύου), ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται ή όχι για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο. Το Mac σας αναζητά αυτόματα αυτές τις υπηρεσίες για μια σύνδεση σε δίκτυο ή στο διαδίκτυο.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi στο σπίτι, αλλά δίκτυο Ethernet στην εργασία σας. Το Mac σας εντοπίζει αυτόματα ποιες από αυτές τις υπηρεσίες δικτύου θα χρησιμοποιεί κατά τη σύνδεση.

Αν θέλετε να είστε βέβαιοι ότι το Mac σας δεν θα χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου, όπως το Wi-Fi, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την υπηρεσία ως ανενεργή σε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες του δικτύου σας:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δίκτυο».
 2. Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» για να επιλέξετε την τοποθεσία που θέλετε να τροποποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Περισσότερες επιλογές»  ή στο εικονίδιο με το γρανάζι κάτω από τη λίστα υπηρεσιών και κατόπιν επιλέξτε «Να γίνει η υπηρεσία ανενεργή».
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή». 
Ημερομηνία δημοσίευσης: