Προσαρμογή φωνής και ταχύτητας για το VoiceOver και την Εκφώνηση οθόνης σε iPhone, iPad ή iPod touch

Η συσκευή iOS ή iPadOS χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη φωνή για το VoiceOver, την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής. Ωστόσο, έχετε ακόμη μερικές επιλογές για τις φωνές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκφώνηση.

Προσαρμογή φωνών του VoiceOver

Οι φωνές βελτιωμένης ποιότητας μπορεί να έχουν μέγεθος 100 MB ή μεγαλύτερο. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση μιας από αυτές τις φωνές.

Με το VoiceOver, μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερες από μία φωνές, να αλλάξετε μεταξύ Προεπιλεγμένης και Βελτιωμένης ποιότητας (χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ξανά λήψη της φωνής), καθώς και να αλλάξετε την ταχύτητα εκφώνησης για κάθε φωνή. Για να προσαρμόσετε τις φωνές:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver και πατήστε «Εκφώνηση».
 2. Πατήστε «Προσθήκη νέας γλώσσας».
 3. Πατήστε τη γλώσσα και τη διάλεκτο που θέλετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιστρέψετε στην οθόνη «Εκφώνηση».
 4. Πατήστε «Φωνή» και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωνή την οποία θέλετε να χρησιμοποιείτε.
 5. Επιλέξτε είτε Προεπιλεγμένη είτε Βελτιωμένη ποιότητα. Σε περίπτωση που επιλέξετε Βελτιωμένη ποιότητα, δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμη λήψη της φωνής και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, θα ξεκινήσει η λήψη της φωνής.

Προσαρμογή ταχύτητας εκφώνησης

Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα εκφώνησης:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Προσβασιμότητα». 
 2. Πατήστε «Εκφωνούμενο περιεχόμενο».
 3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για την ταχύτητα εκφώνησης για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

Επιλογή φωνής για την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και πατήστε «Εκφωνούμενο περιεχόμενο».
 2. Ενεργοποιήστε την Εκφώνηση επιλογής ή την Εκφώνηση οθόνης ή και τις δύο επιλογές.
 3. Επιλέξτε «Φωνές».
 4. Επιλέξτε τη φωνή και τη διάλεκτο που θέλετε να χρησιμοποιείται από την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής.

Κατάργηση φωνής που έχετε κάνει λήψη

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις φωνές του Siri για τη χώρα ή την περιοχή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις χώρας ή περιοχής για να διαγράψετε ορισμένες φωνές του Siri, αλλά θα γίνει αυτόματη λήψη τουλάχιστον μίας από τις φωνές του Siri για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Μπορείτε να καταργήσετε φωνές βελτιωμένης ποιότητας και φωνές των οποίων έχετε κάνει λήψη. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver και πατήστε «Εκφωνούμενο περιεχόμενο».
 2. Πατήστε «Φωνή» και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωνή την οποία θέλετε να καταργήσετε.
 3. Πατήστε «Επεξεργασία».
 4. Πατήστε το  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή». Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα αριστερά για διαγραφή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: