Προσαρμογή φωνών για το VoiceOver, την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής σε iPhone, iPad ή iPod touch

Η συσκευή iOS σας αρχικά χρησιμοποιεί μια συμπαγή φωνή για το VoiceOver, την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής. Έχετε στη διάθεσή σας ορισμένες επιλογές για τις φωνές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ομιλία.

Προσαρμογή φωνών του VoiceOver

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση.
 2. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας διάλεκτο. Οι επιλογές που έχετε εξαρτώνται από τη γλώσσα την οποία έχει οριστεί να χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
 3. Επιλέξτε Προεπιλεγμένη ή Βελτιωμένη ποιότητα.

Οι φωνές βελτιωμένης ποιότητας μπορεί να έχουν μέγεθος 100 MB ή μεγαλύτερο. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση μιας από αυτές τις φωνές.

Με το VoiceOver μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερες από μία φωνές, να αλλάζετε μεταξύ Προεπιλεγμένης και Βελτιωμένης ποιότητας (χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ξανά λήψη της φωνής) και να αλλάζετε την ταχύτητα εκφώνησης για κάθε φωνή:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση.
 2. Πατήστε "Προσθήκη νέας γλώσσας".
 3. Πατήστε τη γλώσσα και τη διάλεκτο που θέλετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιστρέψετε στην οθόνη "Εκφώνηση".
 4. Πατήστε το κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" για τη γλώσσα.
 5. Επιλέξτε είτε Προεπιλεγμένη είτε Βελτιωμένη ποιότητα. Σε περίπτωση που επιλέξετε Βελτιωμένη ποιότητα, δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμη λήψη της φωνής και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, θα ξεκινήσει η λήψη της φωνής.
 6. Μετακινήστε το ρυθμιστικό "Ταχύτητα εκφώνησης" για να επιβραδύνετε ή να επιταχύνετε τη φωνή.

Επιλογή φωνής για την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Εκφώνηση.
 2. Ενεργοποιήστε την Εκφώνηση επιλογής ή την Εκφώνηση οθόνης ή και τις δύο επιλογές.
 3. Επιλέξτε "Φωνές".
 4. Επιλέξτε τη φωνή και τη διάλεκτο που θέλετε να χρησιμοποιούν η Εκφώνηση οθόνης και η Εκφώνηση επιλογής.

Κατάργηση φωνής που έχετε κάνει λήψη

Αν δεν χρησιμοποιείτε μια φωνή βελτιωμένης ποιότητας, μπορείτε να την καταργήσετε:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση.
 2. Πατήστε το κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" για τη γλώσσα που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε "Επεξεργασία".
 4. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε "Διαγραφή".

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις φωνές του Siri για τη χώρα ή περιοχή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις χώρας/περιοχής για να διαγράψετε ορισμένες φωνές του Siri, αλλά θα γίνει αυτόματη λήψη τουλάχιστον μίας από τις φωνές του Siri για την περιοχή σας.

Χρήση της φωνής "Alex"

Αν χρησιμοποιείτε Αγγλικά, μπορείτε να κάνετε λήψη της φωνής "Alex". Μάθετε πού διατίθεται η φωνή "Alex" και πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: