Πώς να διαγράφετε εφαρμογές στον Mac

Με τη διαγραφή μιας εφαρμογής, αυτή αφαιρείται από τον σκληρό δίσκο του Mac, και ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε γίνεται διαθέσιμος για άλλα στοιχεία. Μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές από το Launchpad ή το Finder.

Χρήση του Launchpad για τη διαγραφή εφαρμογής

Το Launchpad παρέχει έναν εύκολο τρόπο διαγραφής εφαρμογών που έχουν ληφθεί από το App Store. 

  1. Για να ανοίξετε το Launchpad, κάντε κλικ σε αυτό από το Dock ή ανοίξτε το από τον φάκελο «Εφαρμογές». Μπορείτε επίσης να κάνετε σύγκλιση με κλειστό τον αντίχειρα και τρία δάχτυλα στην επιφάνεια αφής.
  2. Αν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο Launchpad, πληκτρολογήστε το όνομά της στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα δεξιά ή τα αριστερά με δύο δάχτυλα στην επιφάνεια αφής για να εμφανιστεί η επόμενη ή η προηγούμενη σελίδα.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option (⌥) ή κάντε κλικ παρατεταμένα σε οποιαδήποτε εφαρμογή μέχρι να αναπηδήσει.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί X δίπλα στην εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή» για επιβεβαίωση. Η εφαρμογή διαγράφεται αμέσως. Οι εφαρμογές που δεν έχουν κουμπί X είτε δεν προέρχονται από το App Store είτε απαιτούνται από τον Mac σας. Για να διαγράψετε μια εφαρμογή που δεν προέρχεται από το App Store, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το Finder.


Η διαγραφή μιας εφαρμογής δεν ακυρώνει οποιαδήποτε συνδρομή έχετε αγοράσει με αυτήν την εφαρμογή. Μάθετε πώς να ακυρώνετε συνδρομές για εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το App Store.

Χρήση του Finder για τη διαγραφή εφαρμογής

  1. Εντοπίστε την εφαρμογή στο Finder. Οι περισσότερες εφαρμογές βρίσκονται στον φάκελο «Εφαρμογές», τον οποίο μπορείτε να ανοίξετε κάνοντας κλικ στις Εφαρμογές στην πλαϊνή στήλη οποιουδήποτε παραθύρου Finder. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Spotlight για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command (⌘) ενώ κάνετε διπλό κλικ στην εφαρμογή στο Spotlight.
  2. Σύρετε την εφαρμογή στον Κάδο ή επιλέξτε την εφαρμογή και έπειτα επιλέξτε Αρχείο > Μετακίνηση στον Κάδο.
    Το Dock, που εμφανίζει το εικονίδιο του Κάδου στα δεξιά
  3. Αν σας ζητηθεί ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό, εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό ενός λογαριασμού διαχειριστή στον Mac. Αυτά είναι πιθανότατα το όνομα και το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον Mac.
  4. Για να διαγράψετε την εφαρμογή, επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου.

Μάθετε περισσότερα

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά μια εφαρμογή αφού την έχετε διαγράψει, είτε επαναλάβετε την εγκατάστασή της είτε κάντε επαναφορά της εφαρμογής από ένα εφεδρικό αντίγραφο

Μάθετε πώς να διαγράφετε εφαρμογές στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Μάθετε τι να κάνετε αν το Dock περιέχει ένα εικονίδιο με ένα λατινικό ερωτηματικό.

Ημερομηνία δημοσίευσης: