Πώς να απεγκαταστήσετε εφαρμογές στο Mac

Με τη διαγραφή ή την απεγκατάσταση μιας εφαρμογής, αυτή αφαιρείται από το Mac σας και ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε γίνεται διαθέσιμος για άλλα στοιχεία. Μπορείτε να το κάνετε αυτό από το Launchpad ή το Finder.

Χρήση του Launchpad για τη διαγραφή εφαρμογής

Το Launchpad παρέχει έναν εύκολο τρόπο διαγραφής εφαρμογών που έχουν ληφθεί από το App Store. 

  1. Για να ανοίξετε το Launchpad, κάντε κλικ σε αυτό από το Dock ή ανοίξτε το από τον φάκελο «Εφαρμογές». Μπορείτε επίσης να κάνετε σύγκλιση με κλειστό τον αντίχειρα και τρία δάκτυλα στην επιφάνεια αφής.
  2. Αν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο Launchpad, πληκτρολογήστε το όνομά της στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα δεξιά ή τα αριστερά με δύο δάκτυλα στην επιφάνεια αφής για να εμφανιστεί η επόμενη ή η προηγούμενη σελίδα.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option (⌥) ή κάντε κλικ παρατεταμένα σε οποιαδήποτε εφαρμογή μέχρι να αναπηδήσει.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή»  δίπλα στην εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή» για επιβεβαίωση. Η εφαρμογή διαγράφεται αμέσως. Οι εφαρμογές στις οποίες δεν εμφανίζεται το  είτε δεν προέρχονται από το App Store είτε απαιτούνται από το Mac σας. Για να διαγράψετε μια εφαρμογή που δεν προέρχεται από το App Store, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το Finder.

Οθόνη του Launchpad όπου εμφανίζονται οι επιλογές επιβεβαίωσης διαγραφής εφαρμογής στο macOS

Η διαγραφή μιας εφαρμογής δεν ακυρώνει οποιαδήποτε συνδρομή έχετε αγοράσει με αυτήν την εφαρμογή. Μάθετε πώς να ακυρώνετε συνδρομές για εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το App Store.


Χρήση του Finder για τη διαγραφή εφαρμογής

  1. Εντοπίστε την εφαρμογή στο Finder. Οι περισσότερες εφαρμογές βρίσκονται στον φάκελο «Εφαρμογές», τον οποίο μπορείτε να ανοίξετε κάνοντας κλικ στις Εφαρμογές στην πλαϊνή στήλη οποιουδήποτε παραθύρου Finder. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Spotlight για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command (⌘) ενώ κάνετε διπλό κλικ στην εφαρμογή στο Spotlight.
  2. Σύρετε την εφαρμογή στον Κάδο ή επιλέξτε την εφαρμογή και έπειτα επιλέξτε Αρχείο > Μετακίνηση στον Κάδο.
    Το Dock στο macOS όπου εμφανίζεται ο Κάδος
  3. Αν σας ζητηθεί ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό, εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό ενός λογαριασμού διαχειριστή στο Mac. Αυτά είναι πιθανότατα το όνομα και το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Mac.
  4. Για να διαγράψετε την εφαρμογή, επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: