Μετατροπή εγγράφων Pages σε PDF, Microsoft Word και αρχεία άλλου τύπου

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αρχεία Microsoft Word και άλλους τύπους αρχείων με τη βοήθεια της εφαρμογής Pages σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Μετατροπή και άνοιγμα εγγράφων στην εφαρμογή Pages για iOS

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Pages σε iPhone, iPad ή iPod touch. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages για iOS.

Μετατροπή εγγράφου Pages σε Pages για iOS

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Εξαγωγή».
 3. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφό σας. 
 4. Αν επιλέξατε EPUB, ρυθμίστε οποιεσδήποτε πρόσθετες επιλογές.
 5. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του εγγράφου σας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων.

Άνοιγμα αρχείου στο Pages για iOS

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, όπως ένα έγγραφο Microsoft Word, στο Pages για iOS, πατήστε το αρχείο στη διαχείριση εγγράφων. Αν δεν βλέπετε τη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε «Έγγραφα» (σε iPad) ή το κουμπί «Πίσω» κουμπί «Έγγραφα» (σε iPhone ή iPod touch) και στη συνέχεια πατήστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα αρχείο στην εφαρμογή Pages από άλλη εφαρμογή, όπως τα Αρχεία, ή από ένα email:

 1. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή και επιλέξτε το έγγραφο ή το συνημμένο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» 
 3. Πατήστε «Αντιγραφή στο Pages». Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το έγγραφο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Pages σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Πατήστε «Τέλος», για να ανοίξετε το έγγραφο στην εφαρμογή Pages.


Μετατροπή και άνοιγμα εγγράφων στην εφαρμογή Pages για Mac

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Pages για Mac. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages για Mac.

Μετατροπή εγγράφου Pages σε Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Pages που θέλετε να μετατρέψετε.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και έπειτα επιλέξτε τη μορφή.
 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μορφή ή να ρυθμίσετε τυχόν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε την εισαγωγή συνθηματικού για το άνοιγμα ενός αρχείου PDF που έχει εξαχθεί, να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα περιεχομένων σε ένα βιβλίο EPUB που έχει εξαχθεί ή να επιλέξετε τη μορφή για το έγγραφο Word που έχει εξαχθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο σας και έπειτα επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Για να στείλετε ένα αρχείο σε συγκεκριμένη μορφή μέσω των εφαρμογών Mail, Μηνύματα, AirDrop ή Σημειώσεις, επιλέξτε Κοινή χρήση > Αποστολή αντιγράφου, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να στείλετε το έγγραφο και έπειτα επιλέξτε μια μορφή.

Άνοιγμα αρχείου στο Pages για Mac

Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα με > Pages. Αν το Pages είναι η μόνη εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου στον Mac σας, μπορείτε να κάνετε απλώς διπλό κλικ στο αρχείο.

Από την εφαρμογή Pages για Mac, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα πατήστε «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το έγγραφο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Pages σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν προειδοποιήσεις όταν ανοίγετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με παλιότερες εκδόσεις του Pages.


Άνοιγμα και μετατροπή εγγράφων στο Pages για iCloud

Με την εφαρμογή Pages για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages για iCloud.

Μετατροπή εγγράφου Pages σε Pages για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Pages».
 3. Στη διαχείριση εγγράφων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  στο αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και έπειτα επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».*
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφο. Η λήψη του αρχείου αρχίζει στην τοποθεσία λήψης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

* Για να μετατρέψετε το έγγραφό σας σε βιβλίο EPUB, ανοίξτε το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».

Άνοιγμα αρχείου στο Pages για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Pages».
 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε στη διαχείριση εγγράφων Pages στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή» , επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογή».
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στη διαχείριση εγγράφων.


Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Μορφές που μπορείτε να ανοίξετε στην εφαρμογή Pages

Μπορείτε να ανοίξετε αυτές τις μορφές αρχείων στις εφαρμογές Pages για iOS, Pages για Mac και Pages για iCloud:

 • Όλες τις εκδόσεις Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.doc)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • Αρχεία απλού κειμένου (.txt)

Μορφές στις οποίες μπορείτε να μετατρέψετε έγγραφα Pages

Pages για iOS:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages για Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.doc)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • Αρχεία απλού κειμένου (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ’09

Pages για iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


Μάθετε περισσότερα

 • Οι εφαρμογές Pages για iOS, Pages για Mac και Pages για iCloud χρησιμοποιούν την ίδια μορφή αρχείου. Αν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε ένα έγγραφο στο Pages σε μια πλατφόρμα, μπορείτε να το ανοίξετε στο Pages σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση, για να αποκτήσετε τις τρέχουσες εκδόσεις του Pages σε iPhone, iPad ή iPod touch, από το App Store.Για την ενημέρωση του Pages σε Mac, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή App Store στον Mac σας.
 • Αν μετατρέψετε ένα έγγραφο Pages σε έγγραφο συμβατό με Pages ’09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εξαγωγή σε iWork ’09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: