Προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και άλλες λειτουργίες κλήσεων στο iPhone

Στο iPhone υποστηρίζονται λειτουργίες τηλεφώνου, όπως η προώθηση κλήσεων, η αναμονή κλήσης και οι κλήσεις διάσκεψης. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες στο iPhone συμπεριφέρονται διαφορετικά σε δίκτυα GSM και CDMA.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους για την ενεργοποίηση των παρακάτω λειτουργιών, ανάλογα με την τεχνολογία δικτύου (GSM ή CDMA) του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σας:

Λειτουργία iPhone (Δίκτυα GSM) iPhone (Δίκτυα CDMA) Σημειώσεις
Προώθηση κλήσεων Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προώθησης κλήσεων. Για να διαπιστώσετε αν η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, αναζητήστε το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης.
Αναμονή κλήσης Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναμονής κλήσης.  
Αναγνώριση καλούντος Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναγνώρισης καλούντος.  
Κλήσεις διάσκεψης Υποστηρίζει έως πέντε κλήσεις ταυτόχρονα Υποστηρίζει έως δύο κλήσεις ταυτόχρονα. Σε δίκτυα CDMA ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η προσθήκη, εναλλαγή ή συγχώνευση κλήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα δίκτυα VoLTE ενδέχεται να μην επιτρέπουν ορισμένες λειτουργίες των κλήσεων διάσκεψης. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του iPhone για περισσότερες λεπτομέρειες
Επιλογή σύντομης παύσης Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο * ενώ επιλέγετε τον αριθμό. Κατά την επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής, πατήστε +*# και, στη συνέχεια, πατήστε "παύση". Εισάγει το στοιχείο "," στον αριθμό τηλεφώνου και διακόπτει την κλήση για λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επιλογή επιπλέον ψηφίων.
Επιλογή παρατεταμένης παύσης Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο # ενώ επιλέγετε τον αριθμό. Κατά την επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής, πατήστε +*# και, στη συνέχεια, πατήστε "αναμονή". Εισάγει το στοιχείο ";" στον αριθμό τηλεφώνου και διακόπτει την κλήση μέχρι ο χρήστης να πατήσει το κουμπί "Κλήση" πριν από την επιλογή επιπλέον ψηφίων.
Ορισμός κλήσης σε αναμονή Πατήστε παρατεταμένα την επιλογή "Σίγαση". Δεν διατίθεται Δεν μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή σε δίκτυα CDMA.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: