Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver στο Apple TV

Το VoiceOver είναι μια δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης που διευκολύνει τους χρήστες με απώλεια ή περιορισμούς όρασης να χρησιμοποιούν το Apple TV.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver

Το VoiceOver είναι διαθέσιμο σε Apple TV 4K, Apple TV HD ή Apple TV (3ης γενιάς) με έκδοση λογισμικού 4.2 ή νεότερη. Βρείτε το δικό σας μοντέλο Apple TV παρακάτω και ακολουθήστε τα βήματα.

Σε Apple TV 4K ή Apple TV HD

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VoiceOver με τρεις τρόπους: 

  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver και κατόπιν ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το VoiceOver.
  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Siri» στο Siri Remote* και κατόπιν πείτε «Ενεργοποίησε το VoiceOver» ή «Απενεργοποίησε το VoiceOver».
  • Στο τηλεχειριστήριό σας, πατήστε το κουμπί «Menu» ή το κουμπί «Πίσω»  τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VoiceOver.

* Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί και με τα δύο τηλεχειριστήρια, αρκεί το Apple TV 4K ή το Apple TV HD να έχει διαμορφωθεί σε μια γλώσσα και μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζουν το Siri.

Σε Apple TV (3ης γενιάς)

  1. Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε επανειλημμένα το κάτω αριστερό κουμπί («Menu») μέχρι να ακούσετε έναν ήχο διακοπής.
  2. Πατήστε το κουμπί «Κάτω» μία φορά.
  3. Για να επισημάνετε τις Ρυθμίσεις, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «Δεξιά» μέχρι να ακούσετε έναν ήχο διακοπής. Αν έχετε αλλάξει τη διάταξη του κύριου μενού, οι Ρυθμίσεις μπορεί να μην εμφανίζονται εδώ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε τις Ρυθμίσεις.
  4. Πατήστε το κουμπί «Επιλογή» δύο φορές.
  5. Πατήστε το κουμπί «Κάτω» επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο διακοπής.
  6. Πατήστε το κουμπί «Πάνω» τέσσερις φορές. Η επιλογή «Προσβασιμότητα» θα πρέπει να έχει επισημανθεί.
  7. Πατήστε το κουμπί «Επιλογή» δύο φορές. Το VoiceOver θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει την ανάγνωση του περιεχομένου στην οθόνη του Apple TV σας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: