Επαναφορά του Apple TV στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να σβήσετε το Apple TV σας, να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να καταργήσετε όλες τις πληροφορίες σε αυτό.

Επαναφορά του Apple TV 4K ή του Apple TV (4ης γενιάς)

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά.
 2. Ορίστε μια επιλογή επαναφοράς:
  • Επαναφορά: Αυτή η επιλογή είναι ο ταχύτερος τρόπος να επαναφέρετε το Apple TV στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.  Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Επαναφορά και ενημέρωση: Αυτή η επιλογή επαναφέρει το Apple TV στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και εγκαθιστά ενημερώσεις λογισμικού. Αυτή η επιλογή απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.
 3. Αφήστε το Apple TV συνδεδεμένο σε μια παροχή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο του Apple TV.

Επαναφορά του Apple TV (3ης γενιάς) ή παλαιότερο μοντέλο

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά.
 2. Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές:
  • Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων: Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις ρυθμίσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών και των διαμορφώσεών σας.
  • Επαναφορά: Αυτή η επιλογή επαναφέρει το Apple TV στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και εγκαθιστά ενημερώσεις λογισμικού. Αυτή η επιλογή απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.
 3. Αφήστε το Apple TV συνδεδεμένο σε μια παροχή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς. Κατόπιν, μπορείτε να διαμορφώσετε ξανά το Apple TV.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο του Apple TV.

Λήψη βοήθειας

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: