Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από μια εφαρμογή σε μια άλλη στη συσκευή iOS. Όταν επιστρέψετε στην πρώτη, μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.

     

Εναλλαγή εφαρμογών με το κουμπί Αφετηρίας

  1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή. 

Στο iPad, μπορείτε επίσης να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα σαρώνοντας προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης με ένα δάχτυλο. Αν έχετε ζευγοποιήσει ένα πληκτρολόγιο με το iPad Pro, μπορείτε να μεταβείτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη πιέζοντας τα πλήκτρα Command-Tab.

     

Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone X

Εάν διαθέτετε ένα iPhone X:

  1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος προς τη μέση της οθόνης και πατήστε παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί η Εναλλαγή εφαρμογών.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή.

     

 

Χρήση της λειτουργίας Ανανέωσης εφαρμογών στο υπόβαθρο

Όταν μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή, κάποιες εφαρμογές εξακολουθούν να εκτελούνται για μικρό χρονικό διάστημα προτού μεταβούν σε κατάσταση αναστολής. Οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, δεν είναι ανοιχτές και δεν καταναλώνουν πόρους του συστήματος. Με τη λειτουργία Ανανέωσης εφαρμογών στο υπόβαθρο, οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής μπορούν να ελέγχουν για ενημερώσεις και νέο περιεχόμενο. 

Αν θέλετε οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής να ελέγχουν για νέο περιεχόμενο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφ. στο υπόβαθρο, και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ανανέωση εφ. στο υπόβαθρο". Αν κλείσετε μια εφαρμογή από την εναλλαγή εφαρμογών, η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί ή να ελέγξει για νέο περιεχόμενο μέχρι να την ανοίξετε ξανά.

Ημερομηνία δημοσίευσης:Tue Dec 12 19:53:16 GMT 2017