Χρήση προηγμένων επιλογών δημιουργίας βιβλίων στο Pages

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες επιλογές στην εφαρμογή Pages, για να ρυθμίσετε με ακρίβεια ή να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό βιβλίο σε μορφή βιβλίου EPUB.

Η μορφή EPUB αποτελεί ένα ανοικτό πρότυπο ψηφιακού βιβλίου (eBook) από το Διεθνές Φόρουμ Ψηφιακών Εκδόσεων. Με την εφαρμογή Pages, μπορείτε να εξαγάγετε τα έγγραφά σας σε μορφή EPUB, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους μέσω της εφαρμογής Βιβλία σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή συσκευές ανάγνωσης EPUB τρίτων. Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός βιβλίου με την εφαρμογή Pages.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα βιβλίο χωρίς να χρειαστεί να κάνετε ειδική μορφοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τα προσχεδιασμένα πρότυπα βιβλίων στο Pages.


Επιλογή μορφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρότυπο του Pages ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα ειδικά σχεδιασμένα για τη δημιουργία βιβλίων. Τα πρότυπα βιβλίων κάθετου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αρχεία EPUB αναδιατάξιμου ή σταθερού κειμένου. Τα πρότυπα βιβλίων οριζόντιου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα διάταξης σελίδας και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αρχεία EPUB σταθερής διάταξης.

Επιλέξτε «Αναδιατάξιμο» ή «Σταθερή διάταξη» ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζεται το περιεχόμενο στο βιβλίο.

 • Αναδιατάξιμο: Εάν θέλετε το περιεχόμενο σας να είναι συμβατό με διαφορετικές συσκευές και προσανατολισμούς, επιλέξτε «Αναδιατάξιμο». Σε ένα αναδιατάξιμο EPUB, το μέγεθος του κειμένου προσαρμόζεται και η σελιδοποίηση του περιεχομένου αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης. Η επιλογή «Αναδιατάξιμο» ενδείκνυται κυρίως για έγγραφα που αποτελούνται κυρίως από κείμενο.
 • Σταθερή διάταξη: Εάν θέλετε η διάταξη της κάθε σελίδας στο έγγραφο να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή τον προσανατολισμό, επιλέξτε «Σταθερή διάταξη». Σε ένα EPUB σταθερής διάταξης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μεγέθυνση και σμίκρυνση, αλλά η θέση του κειμένου και του περιεχομένου παραμένει σταθερή και δεν αλλάζει διάταξη. Η σταθερή διάταξη ενδείκνυται για έγγραφα με εικόνες μεγάλου μεγέθους ή πολλές στήλες.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται ή αλλάζουν κατά την εξαγωγή σε EPUB

Αυτές οι δυνατότητες αφαιρούνται από το έγγραφο Pages ή τροποποιούνται όταν το εξαγάγετε σε EPUB, ανεξάρτητα από τη διάταξη που έχετε επιλέξει:

 • Έξυπνα πεδία
 • Τα υποσέλιδα μετατρέπονται σε σημειώσεις τέλους*
 • Σχόλια
 • Ορισμένα εφέ εικόνων (όπως σκιές)
 • Οι εικόνες μεγέθους μεγαλύτερου από 4 megapixel μετατρέπονται σε εικόνες μεγέθους 4 megapixel

* Αν εξαγάγετε ένα έγγραφο σταθερής διάταξης σε EPUB, οι υποσημειώσεις δεν θα διατηρηθούν.

Δυνατότητες που είναι διαθέσιμες μόνο στη σταθερή διάταξη

Αυτές οι δυνατότητες από το έγγραφο Pages εξάγονται σε μορφή EPUB μόνο στη σταθερή διάταξη. Μπορείτε να εξαγάγετε έγγραφα που περιλαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες στην αναδιατάξιμη μορφή, αλλά αυτές οι δυνατότητες δεν θα εμφανίζονται στο EPUB που θα εξαχθεί.

 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 • Πολλές στήλες
 • Μέγεθος σελίδας
 • Προσανατολισμός σελίδας
 • Πεδίο αριθμού σελίδας και πλήθους σελίδων
 • Διάστιχο γραμμών
 • Συλλαβισμός
 • Επιλέξιμο κείμενο μέσα σε σχήματα
 • Επικαλυπτόμενο κείμενο και αντικείμενα (για παράδειγμα, κείμενο επικαλυπτόμενο με μια εικόνα ή ένα σχήμα)
 • Αντικείμενα διάταξης ενότητας
 • Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα
 • Τα αιωρούμενα αντικείμενα εξάγονται ως αιωρούμενα (αντί να μετατραπούν σε εμβόλιμα όπως στα αναδιατάξιμα EPUB)
 • Στηλοθέτες
 • Σκιές/Αντανακλάσεις
 • Συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου
 • Το κείμενο με διαβαθμισμένα γεμίσματα, το κείμενο με γεμίσματα εικόνας ή οι μη συμπαγείς περιγραμμίσεις κειμένου μετατρέπονται σε εικόνες.


Προετοιμασία εγγράφου

Στο Pages, μπορείτε να εξαγάγετε οποιοδήποτε έγγραφο διάταξης σελίδας σε σταθερή διάταξη και οποιοδήποτε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε σταθερή ή αναδιατάξιμη διάταξη. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή ως αναδιατάξιμο EPUB, χρησιμοποιήστε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου με εμβόλιμες εικόνες.

Κείμενο σε αναδιατάξιμα EPUB

Εάν εξαγάγετε το βιβλίο σας ως αναδιατάξιμο, το κείμενο σας μπορεί να φαίνεται διαφορετικό όταν το προβάλλετε στην εφαρμογή Βιβλία ή σε άλλες εφαρμογές ανάγνωσης:

 • Οι αναγνώστες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος του κειμένου που προτιμούν κατά την ανάγνωση του βιβλίου στην εφαρμογή Βιβλία.
 • Το μέγεθος κειμένου που ορίζετε σε ένα έγγραφο Pages μετατρέπεται σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο στο βιβλίο σας. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κείμενα των οποίων το μέγεθος στο Pages δεν διαφέρει ιδιαίτερα στο EPUB να εμφανίζονται με το ίδιο μέγεθος.
 • Τα χρώματα στο βιβλίο ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπα με αυτά στο έγγραφο Pages.
 • Οι σελίδες σε βιβλία που χρησιμοποιούν κάθετο κείμενο γυρίζουν από τα δεξιά προς τα αριστερά.
 • Το κείμενο με διαβαθμισμένα γεμίσματα, το κείμενο με γεμίσματα εικόνας ή οι μη συμπαγείς περιγραμμίσεις κειμένου μετατρέπονται σε συμπαγή χρώματα.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε EPUB, θα δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων με βάση τις καταχωρίσεις που εμφανίζονται στην προβολή πίνακα περιεχομένων στο Pages. Αν το έγγραφο Pages δεν έχει καταχωρίσεις στην προβολή πίνακα περιεχομένων, τότε το έγγραφο που εξάγεται στο EPUB δεν θα περιέχει πίνακα περιεχομένων.

Στην εφαρμογή Βιβλία, μπορείτε να δείτε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου EPUB επιλέγοντας Προβολή > Πίνακας περιεχομένων σε Mac ή πατώντας το κουμπί «Πίνακας περιεχομένων»  σε iPhone ή iPad.

Σχετικά με τα κεφάλαια στα αναδιατάξιμα EPUB

Σε ένα αναδιατάξιμο βιβλίο EPUB, οι αλλαγές κεφαλαίων βασίζονται στην ιεραρχία των στιλ στον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου Pages. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα περιεχόμενα του πίνακα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εισάγεται αλλαγή κεφαλαίου πριν από τον τίτλο ενός κεφαλαίου στο βιβλίο EPUB:

 1. Στο Pages, επιλέξτε το όνομα ενός κεφαλαίου στο βιβλίο.
 2. Εφαρμόστε ένα στιλ παραγράφου τίτλου ή επικεφαλίδας, όπως Τίτλο, Επικεφαλίδα, Επικεφαλίδα 2, Επικεφαλίδα 3 ή Κόκκινη επικεφαλίδα.
 3. Ανοίξτε την προβολή πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε το στιλ που χρησιμοποιούσατε, κάντε κλικ ή πατήστε «Επεξεργασία» και στη συνέχεια αφαιρέστε οποιαδήποτε εσοχή. 

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το στιλ, το περιεχόμενο που ακολουθεί γίνεται νέο κεφάλαιο στο EPUB και εισάγεται νέα αλλαγή σελίδας ανάμεσα στα κεφάλαια στο αναδιατάξιμο EPUB.

Χρήση αντικειμένων σε αναδιατάξιμα EPUB

Για καλύτερα αποτελέσματα με τα αναδιατάξιμα EPUB, μορφοποιήστε εκ νέου τυχόν εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα στο έγγραφο, για να τα κάνετε εμβόλιμα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε ή εισαγάγετε ένα αντικείμενο.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Μορφή» .
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε «Διευθέτηση».
 4. Επιλέξτε «Μετακίνηση με κείμενο».
 5. Επιλέξτε «Εμβόλιμο με κείμενο» από το μενού «Αναδίπλωση κειμένου».

Προσθήκη εξωφύλλου βιβλίου

Κατά την εξαγωγή του βιβλίου, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του εξωφύλλου που επιθυμείτε για το βιβλίο. Το εξώφυλλο εμφανίζεται στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία ή ως εικονίδιο στον υπολογιστή.

Εάν επιλέξετε «Επιλέξτε εικόνα», μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα εξωφύλλου από iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή PC. Η εικόνα του εξωφύλλου μπορεί να είναι σε μορφή PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF ή GIF, αλλά το μέγεθός της θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 megapixel.

Εάν επιλέξετε «Κανένα εξώφυλλο βιβλίου», το βιβλίο σας θα χρησιμοποιήσει το γενικό εικονίδιο στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία.


Εξαγωγή σε βιβλίο EPUB

Μπορείτε να εξαγάγετε το έγγραφο σε μορφή EPUB στο Pages για Mac, στο Pages για iPhone ή iPad ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com. Εάν έχετε ανιχνευμένες αλλαγές στο έγγραφο που θέλετε να εξαγάγετε, αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις αλλαγές και διακόψτε την ανίχνευση αλλαγών πριν από την εξαγωγή. Οι ανιχνευμένες αλλαγές γίνονται αυτόματα δεκτές εάν δεν προβείτε σε συγκεκριμένη ενέργεια. 

Εξαγωγή με το Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για Mac.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.
 3. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 4. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα.
 5. Επιλέξτε το στιλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα σε σταθερή διάταξη.
 6. (Προαιρετικά) Στις «Προηγμένες επιλογές», επιλέξτε κύρια κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως αντικριστές σελίδες.
 7. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 9. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο EPUB και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 10. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

Εξαγωγή με το Pages σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Επιλέξτε «EPUB».
 5. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 6. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα
 7. Πατήστε το στιλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα σε σταθερή διάταξη.
 8. (Προαιρετικά) Πατήστε «Προηγμένα» και κατόπιν επιλέξτε κατηγορία και τη γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως αντικριστές σελίδες.
 9. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).
 10. Εάν το έγγραφο περιλαμβάνει βίντεο και σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας στο Apple Books, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Συμβατότητα Apple Books», για να μετατρέψετε τα μη συμβατά βίντεο σε εικόνες. Θα αφαιρεθούν επίσης και τα μη συμβατά αρχεία ήχου.
 11. Πατήστε «Πίσω».
 12. Πατήστε «Εξαγωγή», για να κάνετε κοινή χρήση του EPUB.
 13. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Εξαγωγή με το Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για iCloud.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία» και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο λήψης που εμφανίζεται.
 4. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 5. Επιλέξτε στιλ για το εξώφυλλο του EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα.
 6. Επιλέξτε στιλ διάταξης. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, θα πρέπει να το εξαγάγετε σε σταθερή διάταξη.
 7. (Προαιρετικά) Στην επιλογή «Προηγμένα», επιλέξτε κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως αντικριστές σελίδες.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».


Δημοσίευση του βιβλίου

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας στο Apple Books από το Pages σε iPad, iPhone, Mac ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: