Χρήση προηγμένων επιλογών δημιουργίας βιβλίων στο Pages

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες επιλογές στην εφαρμογή Pages, για να ρυθμίσετε με ακρίβεια ή να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό βιβλίο σε μορφή βιβλίου EPUB.

Η μορφή EPUB αποτελεί ένα ανοικτό πρότυπο ψηφιακού βιβλίου (eBook) από το Διεθνές Φόρουμ Ψηφιακών Εκδόσεων. Με την εφαρμογή Pages, μπορείτε να εξαγάγετε τα έγγραφά σας σε μορφή EPUB, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους μέσω της εφαρμογής Βιβλία σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή συσκευές ανάγνωσης EPUB τρίτων. Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός βιβλίου με την εφαρμογή Pages.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα βιβλίο χωρίς να χρειαστεί να κάνετε ειδική μορφοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τα προσχεδιασμένα πρότυπα βιβλίων στο Pages.

Επιλογή μορφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρότυπο του Pages ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα ειδικά σχεδιασμένα για τη δημιουργία βιβλίων. Τα πρότυπα βιβλίων κατακόρυφου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αρχεία EPUB αναδιατάξιμης ή σταθερής μορφής. Τα πρότυπα βιβλίων οριζόντιου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα διάταξης σελίδας και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αρχεία EPUB σταθερής διάταξης.

Επιλέξτε «Αναδιατάξιμο» ή «Σταθερή διάταξη» ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζεται το περιεχόμενο στο βιβλίο.

 • Αναδιατάξιμο: Εάν θέλετε το περιεχόμενο σας να είναι συμβατό με διαφορετικές συσκευές και προσανατολισμούς, επιλέξτε «Αναδιατάξιμο». Σε ένα αναδιατάξιμο EPUB, το μέγεθος του κειμένου προσαρμόζεται και η σελιδοποίηση του περιεχομένου αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης. Η επιλογή «Αναδιατάξιμο» ενδείκνυται κυρίως για έγγραφα που αποτελούνται κυρίως από κείμενο.
 • Σταθερή διάταξη: Εάν θέλετε η διάταξη της κάθε σελίδας στο έγγραφό σας να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή τον προσανατολισμό, επιλέξτε «Σταθερή διάταξη». Σε ένα EPUB σταθερής διάταξης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μεγέθυνση και σμίκρυνση, αλλά η θέση του κειμένου και του περιεχομένου παραμένει σταθερή και δεν αλλάζει διάταξη. Η σταθερή διάταξη ενδείκνυται για έγγραφα με εικόνες μεγάλου μεγέθους ή πολλές στήλες.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται ή αλλάζουν κατά την εξαγωγή σε EPUB

Αυτές οι δυνατότητες αφαιρούνται από το έγγραφο Pages ή τροποποιούνται όταν το εξαγάγετε σε EPUB, ανεξάρτητα από τη διάταξη που έχετε επιλέξει:

 • Έξυπνα πεδία
 • Οι υποσημειώσεις μετατρέπονται σε σημειώσεις τέλους1
 • Σχόλια
 • Ορισμένα εφέ εικόνων (όπως σκιές)
 • Οι εικόνες μεγέθους μεγαλύτερου από 4 megapixel μετατρέπονται σε εικόνες μεγέθους 4 megapixel

1 Αν εξαγάγετε ένα έγγραφο σταθερής διάταξης σε EPUB, οι υποσημειώσεις δεν θα διατηρηθούν.

Δυνατότητες που είναι διαθέσιμες μόνο στη σταθερή διάταξη

Αυτές οι δυνατότητες από το έγγραφο Pages εξάγονται σε μορφή EPUB μόνο στη σταθερή διάταξη. Μπορείτε να εξαγάγετε έγγραφα που περιλαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες στην αναδιατάξιμη μορφή, αλλά αυτές οι δυνατότητες δεν θα εμφανίζονται στο EPUB που θα εξαχθεί.

 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 • Πολλές στήλες
 • Μέγεθος σελίδας
 • Προσανατολισμός σελίδας
 • Πεδίο αριθμού σελίδας και πλήθους σελίδων
 • Διάστιχο γραμμών
 • Συλλαβισμός
 • Επιλέξιμο κείμενο μέσα σε σχήματα
 • Επικαλυπτόμενο κείμενο και αντικείμενα (για παράδειγμα, κείμενο επικαλυπτόμενο με μια εικόνα ή ένα σχήμα)
 • Κύρια αντικείμενα
 • Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα
 • Τα αιωρούμενα αντικείμενα εξάγονται ως αιωρούμενα (αντί να μετατραπούν σε εμβόλιμα όπως στα αναδιατάξιμα EPUB)
 • Στηλοθέτες
 • Σκιές/Αντανακλάσεις
 • Συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου

Προετοιμασία εγγράφου

Στο Pages, μπορείτε να εξάγετε οποιοδήποτε έγγραφο διάταξης σελίδας σε σταθερή διάταξη και οποιουδήποτε εγγράφου επεξεργασίας κειμένου σε σταθερή ή αναδιατάξιμη μορφή.2 Μπορείτε να εισάγετε έναν πίνακα περιεχομένων στο βιβλίο που δημιουργείτε από ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου. Εάν δεν έχετε εισαγάγει έναν πίνακα περιεχομένων στο έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, θα δημιουργηθεί αυτόματα βάσει των στυλ παραγράφων που χρησιμοποιείτε. Ένα έγγραφο σταθερής διάταξης χωρίς πίνακα περιεχομένων εξάγεται χωρίς πίνακα περιεχομένων.

2 Αν θέλετε να το εξαγάγετε ως αναδιατάξιμο EPUB, χρησιμοποιήστε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου με εμβόλιμες εικόνες για καλύτερα αποτελέσματα.

Κείμενο σε αναδιατάξιμα EPUB

Εάν εξαγάγετε το βιβλίο σας ως αναδιατάξιμο, το κείμενο σας μπορεί να φαίνεται διαφορετικό όταν το προβάλλετε στην εφαρμογή Βιβλία ή σε άλλες εφαρμογές ανάγνωσης:

 • Οι αναγνώστες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος του κειμένου που προτιμούν κατά την ανάγνωση του βιβλίου στην εφαρμογή Βιβλία.
 • Το μέγεθος κειμένου που ορίζετε σε ένα έγγραφο Pages μετατρέπεται σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο στο βιβλίο σας, έτσι ώστε το κείμενο που είναι κοντά στο μέγεθος εντός του Pages να εμφανίζεται στο ίδιο μέγεθος στο EPUB.
 • Τα χρώματα στο βιβλίο ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπα με αυτά στο έγγραφο Pages.

Χρήση πίνακα περιεχομένων

Εάν δεν έχετε εισαγάγει έναν πίνακα περιεχομένων στο έγγραφο Pages πριν από την εξαγωγή σε EPUB, θα δημιουργηθεί αυτόματα με βάσει το στυλ παραγράφων που χρησιμοποιείτε. Στην εφαρμογή Βιβλία, μπορείτε να δείτε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων επιλέγοντας Προβολή > Εμφάνιση πίνακα περιεχομένων σε Mac ή πατώντας το εικονίδιο Πίνακα περιεχομένων σε iPhone, iPad ή iPod touch.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους πίνακες περιεχομένων για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου στο Pages για Mac.3

 1. Από το μενού «Εισαγωγή», επιλέξτε Πίνακας περιεχομένων > Έγγραφο. Για κάθε καταχώριση που επιθυμείτε στον πίνακα περιεχομένων, βεβαιωθείτε ότι έχει το κατάλληλο στυλ παραγράφων.
 2. Με επιλεγμένο τον πίνακα περιεχομένων, ανοίξτε τον Επιθεωρητή μορφής. 
 3. Στο παράθυρο «Πίνακας περιεχομένων», επιλέξτε όλα τα στυλ παραγράφων που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων. 
 4. Καταργήστε ή προσθέστε στοιχεία επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή στυλ παραγράφων στο παράθυρο «Πίνακας περιεχομένων». 

3 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε έναν πίνακα περιεχομένων στο Pages για iOS ή στο Pages για iCloud. Για να αλλάξετε τα στυλ που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων, ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για Mac και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα περιεχομένων στο Pages για Mac.

Σχετικά με τα κεφάλαια στα αναδιατάξιμα EPUB

Το Pages δημιουργεί αυτόματα αλλαγές κεφαλαίων με βάση τα στυλ παραγράφων. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε το όνομα του πρώτου κεφαλαίου στο βιβλίο σας. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα στυλ παραγράφου τίτλου ή επικεφαλίδας, όπως Τίτλος, Επικεφαλίδα, Επικεφαλίδα 2, Επικεφαλίδα 3 ή Κόκκινη επικεφαλίδα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το στυλ, το περιεχόμενο που ακολουθεί θα γίνεται νέο κεφάλαιο στο EPUB. Σε ένα αναδιατάξιμο EPUB θα εισάγεται μια αλλαγή σελίδας μεταξύ των κεφαλαίων.

Χρήση αντικειμένων σε αναδιατάξιμα EPUB

Για καλύτερα αποτελέσματα με τα αναδιατάξιμα EPUB, μορφοποιήστε εκ νέου τυχόν εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα στο έγγραφό σας, για να τα κάνετε εμβόλιμα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε ή εισαγάγετε ένα αντικείμενο.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί Επιθεωρητή μορφής.
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε «Διευθέτηση».
 4. Επιλέξτε «Μετακίνηση με κείμενο».
 5. Επιλέξτε «Εμβόλιμο με κείμενο» από το μενού «Αναδίπλωση κειμένου».

Προσθήκη εξωφύλλου βιβλίου

Κατά την εξαγωγή του βιβλίου σας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του εξωφύλλου που επιθυμείτε για το βιβλίο σας. Το εξώφυλλο εμφανίζεται στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία ή ως εικονίδιο στον υπολογιστή.

Εάν επιλέξετε «Επιλογή εικόνας», μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα εξωφύλλου από iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή PC. Η εικόνα του εξωφύλλου μπορεί να είναι σε μορφή PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF ή GIF, αλλά το μέγεθός της θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 megapixel.

Εάν επιλέξετε «Κανένα εξώφυλλο βιβλίου», το βιβλίο σας θα χρησιμοποιήσει το γενικό εικονίδιο στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία.

Εξαγωγή σε βιβλίο EPUB

Μπορείτε να εξαγάγετε το έγγραφό σας σε μορφή EPUB στο Pages για Mac, στο Pages για iOS, ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com.

Εξαγωγή με το Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για Mac.3
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.
 3. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 4. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα.
 5. Επιλέξτε το στυλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα σε σταθερή διάταξη.
 6. (Προαιρετικά) Στις «Προηγμένες επιλογές», επιλέξτε κύρια κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας.
 7. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 9. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο EPUB και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 10. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

3 Εάν έχετε ανιχνευμένες αλλαγές στο έγγραφο που θέλετε να εξαγάγετε, αποδεχτείτε ή απορρίψτε τυχόν αλλαγές και διακόψτε την ανίχνευση αλλαγών πριν από την εξαγωγή. Οι ανιχνευμένες αλλαγές γίνονται αυτόματα δεκτές εάν δεν προβείτε σε συγκεκριμένη ενέργεια. 

Εξαγωγή με το Pages για iOS

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για iOS.4
 2. Πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα.
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Επιλέξτε «EPUB».
 5. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 6. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα
 7. Πατήστε το στυλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα σε σταθερή διάταξη.
 8. (Προαιρετικά) Πατήστε «Προηγμένα» και κατόπιν επιλέξτε κατηγορία και τη γλώσσα για το βιβλίο σας. 
 9. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).
 10. Εάν το έγγραφό σας περιλαμβάνει βίντεο και σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας στο Apple Books, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Συμβατότητα Apple Books», για να μετατρέψετε τα μη συμβατά βίντεο σε εικόνες. Θα αφαιρεθούν επίσης και τα μη συμβατά αρχεία ήχου.
 11. Πατήστε «Πίσω».
 12. Πατήστε «Εξαγωγή», για να κάνετε κοινή χρήση του EPUB.
 13. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

4 Εάν έχετε ανιχνευμένες αλλαγές στο έγγραφο που θέλετε να εξαγάγετε, αποδεχτείτε ή απορρίψτε τυχόν αλλαγές και διακόψτε την ανίχνευση αλλαγών πριν από την εξαγωγή. Οι ανιχνευμένες αλλαγές γίνονται αυτόματα δεκτές εάν δεν προβείτε σε συγκεκριμένη ενέργεια. 

Εξαγωγή με το Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για iCloud.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεων iCloud και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο λήψης που εμφανίζεται.
 4. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.
 5. Επιλέξτε στυλ για το εξώφυλλο του EPUB. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξώφυλλα.
 6. Επιλέξτε στυλ διάταξης. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, θα πρέπει να το εξαγάγετε σε σταθερή διάταξη.
 7. (Προαιρετικά) Στην επιλογή «Προηγμένα», επιλέξτε κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».

Δημοσίευση του βιβλίου

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας στο Apple Books από το Pages σε iPad, iPhone, Mac ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: