Χρήση προσαρμογέων κάμερας USB-A της Apple με συσκευές USB-A

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προσαρμογείς κάμερας USB-A της Apple με συσκευές USB-A.

Χρήση προσαρμογέων USB-A για σύνδεση συσκευών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς κάμερας USB-A της Apple, για να εισαγάγετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα ή να συνδέσετε άλλες συσκευές USB-A στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής συσκευές με τους προσαρμογείς κάμερας USB-A της Apple:

 • Διεπαφές και συσκευές ήχου/MIDI
 • Διανομείς
 • Προσαρμογείς Ethernet
 • Συσκευές ανάγνωσης καρτών SD
 • Σαρωτές γραμμοκωδικού

Χρήση του προσαρμογέα USB 3 για περισσότερη ενέργεια

Ορισμένες συσκευές απαιτούν περισσότερη ενέργεια από όση μπορεί να παράσχει το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Αν συνδέσετε μία από αυτές τις συσκευές, ίσως εμφανιστεί μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι «Το συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάρα πολλή ενέργεια». Δοκιμάστε ένα από τα εξής βήματα: 

 

 • Συνδέστε τη συσκευή σε έναν τροφοδοτούμενο διανομέα USB-A ή σε μια δευτερεύουσα πηγή τροφοδοσίας.
 • Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένη θύρα Lightning. Χρησιμοποιήστε τη θύρα Lightning για να συνδέσετε τον προσαρμογέα στο τροφοδοτικό ρεύματος USB που συνόδευε τη συσκευή σας. Έτσι, τροφοδοτείται η συσκευή iOS και η συνδεδεμένη συσκευή.

 

Υποστηριζόμενοι προσαρμογείς Ethernet

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι προσαρμογείς USB-A Ethernet τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον προσαρμογέα κάμερας USB 3 της Apple:

 • Προσαρμογέας USB Ethernet της Apple
 • Buffalo LUA-U2-GT
 • Linksys USB200M
 • Linksys USB1000
 • IO-Data ETG-US2
 • Belkin F5D5055

Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα κάμερας USB 3 της Apple, χρειάζεστε ένα iPhone, ένα iPad ή ένα iPod touch με iOS 9.3 ή νεότερη έκδοση.

Λήψη βοήθειας

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε μια υποστηριζόμενη συσκευή, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα κάμερας USB της Apple από τη συσκευή iOS.
 2. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα κάμερας USB της Apple.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή iOS.
 4. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάμερας USB της Apple και δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τη συσκευή USB.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: