Αγορά πρόσθετων δυνατοτήτων εφαρμογών με αγορές και συνδρομές εντός εφαρμογών

Πολλές εφαρμογές του iPhone, του iPad, του iPod touch και του Mac σάς δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε αγορές εντός εφαρμογής, όπως να πληρώσετε περιοδικές συνδρομές, να αγοράσετε νομίσματα εντός των παιχνιδιών ή να ξεκλειδώσετε πλήρη παιχνίδια ή εφαρμογές.

iPhone X με ανοιχτό το App Store. Εμφανίζεται μεγεθυμένο το κουμπί «Λήψη» για μια δωρεάν εφαρμογή.

Μάθετε ποιες αγορές εντός εφαρμογής είναι διαθέσιμες

Οι αγορές εντός εφαρμογής είναι πρόσθετο περιεχόμενο ή συνδρομές που μπορείτε να αγοράσετε μέσα από τις εφαρμογές της συσκευής σας iOS ή του υπολογιστή σας.

Δεν προσφέρουν όλες οι εφαρμογές αγορές αυτού του είδους. Αν μια εφαρμογή προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Παρέχει αγορές εντός εφαρμογής» ή «Αγορές εντός εφαρμογής» κοντά στην τιμή της εφαρμογής ή στο κουμπί «Αγορά» ή «Λήψη» στο App Store.

Αν μια εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για λήψη, θα έχει ένα κουμπί «Λήψη». Δεν θα χρεωθείτε για τη λήψη αυτής της εφαρμογής. Ωστόσο, ορισμένες ή όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε μία αγορά ή περιοδικές αγορές (συνδρομή) εντός της εφαρμογής.

Ορισμένες συνδρομές εντός εφαρμογής ενδέχεται επίσης να ισχύουν για πολλές εφαρμογές του ίδιου προγραμματιστή. Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή μιας εφαρμογής για τυχόν ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας αφού εγγραφείτε.

Τύποι αγορών εντός εφαρμογής 

Όταν αγοράζετε επιπλέον περιεχόμενο ή συνδρομές, κάνετε μία από τις εξής αγορές εντός εφαρμογής:

Τύπος αγοράς εντός εφαρμογής

Παράδειγμα περιεχομένου

Περιγραφή

Συνδρομές
 • Συνδρομές σε εφημερίδες
 • Διαρκής παροχή υπηρεσιών (Hulu Plus κ.λπ.)
 • Παιχνίδια
 • Πάσο πρόσβασης σε μια αθλητική σεζόν
 • Συνδρομές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις υπηρεσίες ή αυτό το περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη περίοδο συνδρομής. Οι εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν ανανέωση της περιόδου συνδρομής για διάφορα χρονικά διαστήματα, όπως εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια ανανέωση, ή ενδέχεται να παρέχουν συνδρομές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν δοκιμαστική συνδρομή με έκπτωση ή χωρίς χρέωση ή μία συνδρομή για πολλές εφαρμογές.

 

Η αυτόματη ανανέωση θα συνεχίζεται μέχρι να την ακυρώσετε. Αν η συνδρομή προοριζόταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μπορείτε να την αγοράσετε ξανά για άλλο χρονικό διάστημα.

 

Μάθετε πώς μπορείτε να ακυρώσετε τις συνδρομές σας.

Αναλώσιμο περιεχόμενο

 • Νόμισμα παιχνιδιού
 • Συμβουλές για παιχνίδι
 • Επιπλέον ζωή
 • Επιπλέον πόντοι εμπειρίας
 • Πακέτο εξαγωγής σε νέα μορφή αρχείου

Πρέπει να αγοράσετε ξανά αυτό το περιεχόμενο κάθε φορά που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη του δωρεάν. Αν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή ή αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή σε νέα συσκευή, μπορεί να χάσετε το αναλώσιμο περιεχόμενο που αγοράσατε. Για παράδειγμα, αν εγκαταστήσετε στο iPod touch ένα παιχνίδι που ξεκινήσατε να παίζετε στο iPhone, οι πίστες του παιχνιδιού θα συγχρονιστούν, αλλά η επιπλέον ζωή ή οι πόντοι εμπειρίας που αγοράσατε στο iPhone δεν θα συγχρονιστούν.

Μη αναλώσιμο περιεχόμενο 

 • Αναβάθμιση σε έκδοση pro 
 • Αφαίρεση διαφημίσεων
 • Ξεκλείδωμα πλήρους παιχνιδιού
 • Απεριόριστες συμβουλές
 • Επιπλέον χαρακτήρες
 • Επιπλέον αξεσουάρ
 • Επιπλέον πίστες για παιχνίδια
 • Χάρτες για οδηγούς πόλεων

Η αγορά αυτού του περιεχομένου γίνεται μία φορά και μπορείτε να το μεταφέρετε σε άλλες συσκευές που έχουν συσχετιστεί με το Apple ID σας. Αν χάσετε μια αγορά μη αναλώσιμου περιεχομένου, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη της δωρεάν. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τις αγορές εντός εφαρμογής.


Δεν μπορείτε να μοιραστείτε τις αγορές εντός εφαρμογής με τα μέλη της οικογένειάς σας στην Οικογενειακή κοινή χρήση. Δείτε ποιο είναι το περιεχόμενο αγορών που μπορείτε να μοιραστείτε με την Οικογενειακή κοινή χρήση.


Πραγματοποίηση αγοράς εντός εφαρμογής

Για να κάνετε αγορές εντός εφαρμογής, πρέπει να συνδεθείτε με το Apple ID σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τον Χρόνο επί οθόνης για να αποτρέψετε τις αγορές.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πραγματοποίηση μιας αγοράς εντός εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πληρωμής σας είναι ενημερωμένα. Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τις αγορές εντός εφαρμογής, μπορείτε να το αναφέρετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τις συνδρομές εντός εφαρμογής που ανανεώνονται αυτόματα.


Προβολή και διαχείριση προηγούμενων αγορών εντός εφαρμογής

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε, αν δεν βλέπετε την αγορά σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια αγορά εντός εφαρμογής ή δεν είστε βέβαιοι ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό αγορών σας. Το ιστορικό αγορών σας περιλαμβάνει επίσης τις αναλυτικές σας αγορές για κάθε παραγγελία.

Αν και πάλι δεν μπορείτε να βρείτε μια αγορά εντός εφαρμογής που γνωρίζετε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τις αγορές εντός εφαρμογής, μπορείτε να το αναφέρετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τις συνδρομές εντός εφαρμογής που ανανεώνονται αυτόματα.


Μάθετε περισσότερα


Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: