Αγορά πρόσθετων δυνατοτήτων εφαρμογών με αγορές και συνδρομές εντός εφαρμογής

Μάθετε πώς λειτουργούν οι συνδρομές και οι αγορές εντός της εφαρμογής.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται μια εφαρμογή στο App Store, με την ένδειξη «Αγορές εντός εφαρμογής» δίπλα στο κουμπί «Λήψη». 

Τι είναι οι αγορές εντός εφαρμογής;

Οι αγορές εντός εφαρμογής είναι πρόσθετο περιεχόμενο ή συνδρομές που αγοράζετε μέσα από μια εφαρμογή. Δεν προσφέρουν όλες οι εφαρμογές αγορές αυτού του είδους. Για να ελέγξετε αν μια εφαρμογή προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής πριν την αγοράσετε ή πριν την κατεβάσετε, βρείτε την στο App Store. Στη συνέχεια, αναζητήστε την επισήμανση «Αγορές εντός εφαρμογής» κοντά στην τιμή ή το κουμπί «Λήψη» της εφαρμογής.

Υπάρχουν τρεις τύποι αγορών εντός εφαρμογής: οι συνδρομές, οι μη αναλώσιμες αγορές και οι αναλώσιμες αγορές.

Τι είναι οι συνδρομές;

Με τις συνδρομές πληρώνετε για να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο από μια εφαρμογή ή υπηρεσία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε στο Apple Music με μηνιαία συνδρομή. Οι συνδρομές περιλαμβάνουν υπηρεσίες στις οποίες εγγράφεστε σε μια εφαρμογή, όπως μια υπηρεσία ροής βίντεο ή μουσικής.

Οι περισσότερες συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα, εκτός εάν τις ακυρώσετε. Σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά θα ανανεώνεται η συνδρομή. Για παράδειγμα, μπορεί να σας προσφέρονται εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές.

Δείτε μια λίστα με τις συνδρομές σας ή ακυρώστε μια συνδρομή

Τι είναι η μη αναλώσιμη αγορά εντός εφαρμογής;

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα μη αναλώσιμων αγορών εντός εφαρμογής:

  • Αφαίρεση διαφημίσεων
  • Ξεκλείδωμα πλήρους παιχνιδιού
  • Αναβάθμιση σε έκδοση pro
  • Επιπλέον πίστες για παιχνίδια

Η αγορά αυτού του περιεχομένου γίνεται μία φορά και μπορείτε να το μεταφέρετε σε άλλες συσκευές που έχουν συσχετιστεί με το Apple ID σας. Αν χάσετε μια μη αναλώσιμη αγορά, ενδέχεται να μπορέσετε να επαναφέρετε το περιεχόμενο δωρεάν.

Κάντε επαναφορά των αγορών εντός εφαρμογής

Τι είναι η αναλώσιμη αγορά εντός εφαρμογής;

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αναλώσιμων αγορών εντός εφαρμογής:

  • Νομίσματα παιχνιδιού, όπως κέρματα ή πολύτιμοι λίθοι
  • Επιπλέον ζωές σε ένα παιχνίδι
  • Πακέτο εξαγωγής σε νέα μορφή αρχείου

Θα πρέπει να αγοράζετε ξανά αυτά τα στοιχεία κάθε φορά που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη τους δωρεάν. Αν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή ή αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή σε νέα συσκευή μπορεί να χάσετε το αναλώσιμο περιεχόμενο που αγοράσατε. Για παράδειγμα, αν εγκαταστήσετε στο iPad ένα παιχνίδι που αρχίσατε να παίζετε στο iPhone, τα επίπεδα του παιχνιδιού θα συγχρονιστούν, αλλά τυχόν επιπλέον ζωές που αγοράσατε από το iPhone δεν θα συγχρονιστούν.


Πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση των αγορών εντός εφαρμογής

Αν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, ίσως να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ορισμένων συνδρομών με μέλη της οικογένειας. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αναλώσιμων αγορών εντός εφαρμογής.

Μάθετε πώς να κάνετε κοινή χρήση μιας συνδρομής Apple με ένα μέλος της οικογένειας


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές και τις αγορές εντός εφαρμογής, ανατρέξτε στους Όρους και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών πολυμέσων Apple.

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: