Πληροφορίες σχετικά με το σύμβολο TTY στη γραμμή κατάστασης του iPhone

Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε το σύμβολο τηλετύπου (TTY) στη γραμμή κατάστασης του iPhone.

Οι συσκευές τηλετύπου (TTY) χρησιμοποιούνται από άτομα με προβλήματα ακοής για επικοινωνία μέσω πληκτρολόγησης και ανάγνωσης κειμένου. Αν διαθέτετε τον προσαρμογέα TTY για iPhone, που θα βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/store, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone με μια συσκευή TTY.

Αν εμφανίζεται το εικονίδιο   στη γραμμή κατάστασης, η λειτουργία TTY είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > RTT/TTY, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TTY.

Μάθετε περισσότερα

Το TTY διατίθεται μόνο αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές προσβασιμότητας στο iPhone σας.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: