Χρήση του βοηθήματος γραμμής εντολών kickstart στο Apple Remote Desktop

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το kickstart για να εκτελέσετε εντολές του Apple Remote Desktop χωρίς να επανεκκινήσετε τον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Χρησιμοποιήστε το kickstart για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις του Apple Remote Desktop. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε, να απεγκαταστήσετε, να ενεργοποιήσετε, να διαμορφώσετε και να επανεκκινήσετε τα στοιχεία του Apple Remote Desktop.

Μάθετε πώς να χειριστείτε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή Mac με την Κοινή χρήση οθόνης μέσω του βοηθήματος γραμμής εντολών kickstart σε macOS Mojave 10.14 και νεότερες εκδόσεις.

Έναρξη

Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο kickstart στην εξής διαδρομή:
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Πληκτρολογήστε τις εντολές σε αυτό το άρθρο ως μία γραμμή κειμένου. Αν το κείμενο αναδιπλώνεται καθώς το πληκτρολογείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην πατήσετε το πλήκτρο Return μέχρι να πληκτρολογήσετε ολόκληρη την εντολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή kickstart, χρησιμοποιήστε τη σήμανση -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Ενδεικτικές εντολές

Οι εντολές σε αυτό το άρθρο λειτουργούν με το Apple Remote Desktop 3.2 και νεότερες εκδόσεις.

Ακολουθούν οι εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • Επανεκκινήστε το ARD Agent και τον βοηθό:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση απομακρυσμένου γραφείου εργασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση σε όλους τους χρήστες και ενεργοποιήστε τα πρόσθετα μενού:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση απομακρυσμένου γραφείου εργασίας, επιτρέψετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές -configure, -access και -privs σε ξεχωριστή εντολή για να καθορίσετε το σύνολο των χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Για παράδειγμα, αυτή η εντολή προορίζεται για χρήστες με τα σύντομα ονόματα «teacher» και «student». Τους παρέχει πρόσβαση προκειμένου να παρακολουθήσουν (αλλά όχι να χειριστούν) τον υπολογιστή και να στείλουν μηνύματα κειμένου:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  Αντίθετα με άλλες επιλογές kickstart, δεν μπορείτε να συνδυάσετε την επιλογή allowAccessFor με άλλες επιλογές kickstart. Πρέπει να την χρησιμοποιήσετε όπως στις δύο τελευταίες ενδεικτικές εντολές που παρουσιάζονται παραπάνω. Ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιήσετε κλήση του kickstart πάνω από μία φορά για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση ενός υπολογιστή.
 • Καταργήστε δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένους χρήστες (για τους χρήστες «student» σε αυτό το παράδειγμα):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Απενεργοποιήστε το ARD Agent και καταργήστε δικαιώματα πρόσβασης για όλους τους χρήστες:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Ημερομηνία δημοσίευσης: