Αλλαγή του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης στον ιστό ή της εφαρμογής email στο Mac

Επιλέξτε ποια εφαρμογή θα ανοίγει όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ιστότοπου ή σε μια διεύθυνση email.

Πώς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που θα χρησιμοποιήσετε.
  2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά».
  3. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό από το μενού «Προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό».

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή email σας

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη η άλλη εφαρμογή email που θα χρησιμοποιήσετε. Παρόλο που ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό για email (webmail), τα προγράμματα περιήγησης στον ιστό δεν είναι εφαρμογές email.
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail.
  3. Επιλέξτε Mail > Προτιμήσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά».
  4. Επιλέξτε μια εφαρμογή email από το μενού «Προεπιλεγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης email».

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσθέσετε έναν λογαριασμό email για να μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στο Mail. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, ελέγξτε τις προτιμήσεις της άλλης εφαρμογής email. Ενδέχεται να μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εφαρμογή email από αυτές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: