Προσδιορισμός του αριθμού κύκλων φόρτισης μπαταρίας για τους φορητούς υπολογιστές Mac

Μάθετε πώς να προσδιορίζετε τον αριθμό των κύκλων φόρτισης που έχει η μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας Mac.

Πληροφορίες για τους κύκλους φόρτισης μπαταρίας

Όταν χρησιμοποιείτε τον φορητό υπολογιστή Mac, η μπαταρία του πραγματοποιεί κύκλους φόρτισης. Ένας κύκλος φόρτισης ολοκληρώνεται όταν χρησιμοποιήσετε όλη την ισχύ της μπαταρίας, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως την εκτέλεση μίας μόνο φόρτισης.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη μισή φόρτιση του φορητού υπολογιστή τη μία μέρα και στη συνέχεια να τον επαναφορτίσετε πλήρως. Αν κάνετε το ίδιο και την επόμενη μέρα, αυτό θα υπολογιστεί ως ένας κύκλος φόρτισης και όχι δύο. Έτσι, μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος.

Οι μπαταρίες διαθέτουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης μέχρι την αναμενόμενη μείωση της απόδοσής τους. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο αριθμός κύκλων φόρτισης, συνιστάται η αντικατάσταση της μπαταρίας για τη διατήρηση της απόδοσης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία αφού φτάσει στον μέγιστο αριθμό κύκλων φόρτισης, αλλά ενδέχεται να διαπιστώσετε μείωση της διάρκειας ζωής της. Στο macOS Catalina 10.5.5 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας για να συμβάλετε στην επιβράδυνση του ρυθμού φθοράς της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο το Mac σας θα μάθει πώς το φορτίζετε συνήθως και θα αναβάλλει τη φόρτιση πέρα από το 80% μέχρι να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε. 

Αν γνωρίζετε πόσους κύκλους φόρτισης διαθέτει η μπαταρία σας και πόσοι απομένουν, αυτό σας βοηθά να προσδιορίσετε πότε απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας. Η μπαταρία σας είναι σχεδιασμένη να διατηρεί έως και το 80% της αρχικής χωρητικότητας φόρτισής της στον μέγιστο αριθμός κύκλων φόρτισης. Για καλύτερη απόδοση, αντικαταστήστε την μπαταρία όταν φτάσει στον μέγιστο αριθμό κύκλων φόρτισης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας Mac, καθώς και για τον αριθμό κύκλων φόρτισης:

  1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option, κάντε κλικ στο μενού Apple  και στη συνέχεια επιλέξτε Πληροφορίες συστήματος.
  2. Στην ενότητα «Υλισμικό» του παραθύρου «Πληροφορίες συστήματος», επιλέξτε «Ενέργεια». Ο αριθμός του τρέχοντος κύκλου φόρτισης παρατίθεται στην ενότητα «Πληροφορίες μπαταρίας».
    Παράθυρο πληροφοριών συστήματος MacBook Pro με επισημασμένο τον αριθμό κύκλων φόρτισης μπαταρίας

Αναγνώριση του υπολογιστή σας

Τα όρια κύκλων φόρτισης διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων Mac. Για βοήθεια με την αναγνώριση του φορητού υπολογιστή σας Mac, χρησιμοποιήστε τη σελίδα «Τεχνικές προδιαγραφές» ή τα παρακάτω άρθρα: 

Ενημέρωση για τους κύκλους φόρτισης της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε το όριο του αριθμού κύκλων φόρτισης για την μπαταρία του υπολογιστή σας. Η μπαταρία θεωρείται ότι έχει αναλωθεί όταν φτάσει το όριο.

Υπολογιστής Μέγιστος αριθμός κύκλων φόρτισης
MacBook
MacBook (Retina, 12 ιντσών, 2017)
MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015)
MacBook (13 ιντσών, μέσα 2010)
MacBook (13 ιντσών, τέλη 2009)
1000
MacBook (13 ιντσών, αλουμίνιο, τέλη 2008) 500
MacBook (μέσα 2009)
MacBook (αρχές 2009)
MacBook (τέλη 2008)
MacBook (αρχές 2008)
MacBook (τέλη 2007)
MacBook (μέσα 2007)
MacBook (τέλη 2006)
MacBook (13 ιντσών)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13'', M2, 2022)
MacBook Pro (14'', 2021)
MacBook Pro (16'', 2021)
MacBook Pro (13 ιντσών, M1, 2020)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, δύο θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (16 ιντσών, 2019)
MacBook Pro (15 ιντσών, 2019)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15 ιντσών, 2018)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2018, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, δύο θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, δύο θύρες Thunderbolt 3)
MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2015)
MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, μέσα 2014)
MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2013)
MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2013)
MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2012)
MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2012)
MacBook Pro (13 ιντσών, τέλη 2011)
MacBook Pro (13 ιντσών, αρχές 2011)
MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2010)
MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2009)
MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2015)
MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2014)
MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, τέλη 2013)
MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, αρχές 2013)
MacBook Pro (Retina, μέσα 2012)
MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2012)
MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2011)
MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2011)
MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2010)
MacBook Pro (15 ιντσών, 2,53 GHz, μέσα 2009)
MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2009)
MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2011)
MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2011)
MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2010)
MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2009)
MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2009)
1000
MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2008) 500
MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2008)
MacBook Pro (15 ιντσών 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15 ιντσών Core 2 Duo)
MacBook Pro (15 ιντσών Glossy)
MacBook Pro (15 ιντσών)
MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2008)
MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2008)
MacBook Pro (17 ιντσών, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17 ιντσών, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17 ιντσών)
300
MacBook Air
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2020)
MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2019)
MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2018)
MacBook Air (13 ιντσών, 2017)
MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2015)
MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2014)
MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2013)
MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2012)
MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2011)
MacBook Air (11 ιντσών, τέλη 2010)
MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2015)
MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2014)
MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2013)
MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2012)
MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2011)
MacBook Air (13 ιντσών, τέλη 2010)
1000
MacBook Air (μέσα 2009) 500
MacBook Air (τέλη 2008)
MacBook Air
300

Μάθετε περισσότερα

Δείτε τους παρακάτω πόρους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες στον φορητό υπολογιστή σας Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: