Εύρεση του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού του Mac σας

Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους για να βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του Mac σας.

Πληροφορίες για αυτό το Mac

Από το μενού Apple  στη γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε «Πληροφορίες για αυτό το Mac». Στη συνέχεια, βρείτε τον σειριακό αριθμό στις πληροφορίες που εμφανίζονται.

 


Πληροφορίες συστήματος

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option στο πληκτρολόγιό σας ενώ επιλέγετε το μενού Apple  > Πληροφορίες συστήματος από τη γραμμή μενού.
  2. Επιλέξτε «Υλισμικό» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός εμφανίζονται στα δεξιά.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την εκφώνηση του σειριακού αριθμού δυνατά από τις Πληροφορίες συστήματος. Από τη γραμμή μενού στις Πληροφορίες συστήματος, επιλέξτε Αρχείο > Εκφώνηση σειριακού αριθμού. Ή πατήστε Command-4.

 


Προϊόν ή συσκευασία

Αναζητήστε τον σειριακό αριθμό που είναι τυπωμένος στο Mac ή στην αρχική συσκευασία του. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα αναγνωριστικού προϊόντος για τα MacBook ProMacBook AirMacBookiMacMac mini, Mac Studio ή Mac Pro.

 


appleid.apple.com

  1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συσκευές» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Αν το Mac σας παρατίθεται στα δεξιά, κάντε κλικ στο όνομά του για να εμφανιστεί το όνομα μοντέλου και ο σειριακός αριθμός του.

 


Τερματικό

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Τερματικό», το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
  2. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε αυτήν την εντολή στο Τερματικό: system_profiler SPHardwareDataType
  3. Πατήστε το πλήκτρο Return για να εισαγάγετε την εντολή. Το Τερματικό, στη συνέχεια, εμφανίζει μια επισκόπηση του υλισμικού που περιλαμβάνει το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό.

Το Τερματικό είναι επίσης διαθέσιμο από το μενού «Βοηθήματα» όταν κάνετε εκκίνηση του Mac σας από την Ανάκτηση macOS

 


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με ένα Apple Store ή Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: