Εύρεση του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού του Mac

Αυτές και άλλες λεπτομέρειες βρίσκονται στα στοιχεία «Πληροφορίες για αυτό το Mac» και «Πληροφορίες συστήματος».

Ενδέχεται να χρειαστείτε το όνομα μοντέλου ή τον σειριακό αριθμό του Mac σας όταν ελέγχετε την κάλυψη της εγγύησής σας, όταν αναζητάτε τις προδιαγραφές ή άλλες πληροφορίες για το μοντέλο σας, όταν δημιουργείτε έναν κατάλογο απογραφής οικιακών συσκευών και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ο προσδιορισμός του μοντέλου του Mac είναι επίσης σημαντικός όταν πουλήσετε ή χαρίσετε τον Mac ή όταν θέλετε να μάθετε αν είναι συμβατός με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα ή άλλο λογισμικό ή υλικό.

Χρήση των Πληροφοριών για αυτό το Mac

Επιλέξτε «Πληροφορίες για αυτό το Mac» από το μενού Apple (), που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι Πληροφορίες για αυτό το Mac εμφανίζουν μια προεπισκόπηση του Mac, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, του ονόματος μοντέλου και του σειριακού αριθμού του:

Παράθυρο «Πληροφορίες για αυτό το Mac»

Αν βλέπετε ένα παράθυρο «Πληροφορίες για αυτό το Mac» που μοιάζει με το ακόλουθο, κάντε διπλό κλικ στον αριθμό έκδοσης κάτω από το στοιχείο «OS X», για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

Παράθυρο «Πληροφορίες για αυτό το Mac» στο OS X Mavericks

Χρήση των Πληροφοριών συστήματος

Ανοίξτε την εφαρμογή Πληροφορίες συστήματος (ή Προφίλ συστήματος) από τον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές» ή κάντε κλικ στο κουμπί Πληροφοριών συστήματος (ή Περισσότερων πληροφοριών) στο παράθυρο «Πληροφορίες για αυτό το Mac». Επιλέξτε «Υλισμικό» στην αριστερή πλευρά του παραθύρου και κατόπιν βρείτε το όνομα μοντέλου και τον σειριακό αριθμό στα δεξιά: 

Παράθυρο «Πληροφορίες συστήματος»

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία «Πληροφορίες για αυτό το Mac» ή «Πληροφορίες συστήματος», επειδή ο Mac δεν έχει ολοκληρώσει την εκκίνησή του, αναζητήστε τον σειριακό αριθμό ή το όνομα μοντέλου στην εξωτερική πλευρά του Mac ή στην αρχική συσκευασία, την απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com και να αναζητήσετε τον Mac στην ενότητα «Συσκευές». Κάντε κλικ στον Mac για να δείτε τον σειριακό αριθμό του.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, βρείτε ένα Κέντρο σέρβις Apple στην περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: