Επίλυση προβλημάτων με το Wi-Fi και το Bluetooth που προκαλούνται από παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα

Οι παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα ενδέχεται να προκαλέσουν αποσύνδεση ή κακή απόδοση των συσκευών Wi-Fi και Bluetooth, αλλά μπορείτε να λάβετε μέτρα για να τις μειώσετε ή να τις αντιμετωπίσετε.

Ενδείξεις παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα

Οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας παρεμβολών που επηρεάζουν το σήμα του δικτύου Wi-Fi ή της σύνδεσης Bluetooth:

 • Η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη
 • Η σύνδεση είναι αργή και η ισχύς του σήματος  είναι χαμηλή
 • Ο ήχος της σύνδεσης Bluetooth παραλείπεται, διακόπτεται, σταματά ή παράγεται στατικός θόρυβος ή βόμβος
 • Η κίνηση του δείκτη είναι ασταθής ή ακανόνιστη

Πώς να μειώσετε τις παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα

Αυτά τα γενικά βήματα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ενός καθαρότερου και ισχυρότερου ασύρματου σήματος:

 • Μετακινήστε τη συσκευή Wi-Fi πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. Φέρτε τις συσκευές Bluetooth που συνδέονται μεταξύ τους πιο κοντά τη μία στην άλλη. 
 • Αποφύγετε τη χρήση των ασύρματων συσκευών κοντά σε συνήθεις πηγές παρεμβολών, όπως καλώδια τροφοδοσίας, φούρνους μικροκυμάτων, λαμπτήρες φθορισμού, ασύρματες βιντεοκάμερες και ασύρματα τηλέφωνα.
 • Μειώστε τον αριθμό των ενεργών συσκευών που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Οι συσκευές Bluetooth και Wi-Fi χρησιμοποιούν τη ζώνη 2,4 GHz, αλλά πολλές συσκευές Wi-Fi μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά τη ζώνη 5 GHz. Αν ο δρομολογητής Wi-Fi που έχετε υποστηρίζει και τις δύο ζώνες, η σύνδεση περισσότερων συσκευών Wi-Fi στη ζώνη 5 GHz ενδέχεται να σας βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Ορισμένοι δρομολογητές διπλής ζώνης εκτελούν αυτήν την ενέργεια αυτόματα.
 • Ρυθμίστε τον δρομολογητή Wi-Fi ώστε να χρησιμοποιεί ένα άλλο κανάλι Wi-Fi ή να πραγματοποιήσει σάρωση για το κανάλι με τις λιγότερες παρεμβολές. Οι περισσότεροι δρομολογητές εκτελούν αυτή τη σάρωση αυτόματα κατά την εκκίνηση ή την επαναφορά τους.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές USB 3 ή Thunderbolt 3 με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να περιορίσετε τις πιθανότητες να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινές ασύρματες συσκευές:

 • Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο USB ή Thunderbolt 3 υψηλής ποιότητας με κάθε συσκευή.
 • Μετακινήστε τις συσκευές USB 3 ή Thunderbolt 3, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διανομέων USB, ακόμη πιο μακριά από τις ασύρματες συσκευές σας.
 • Μην τοποθετείτε τις συσκευές USB 3 ή Thunderbolt 3 πάνω στο Mac Pro, στον φορητό υπολογιστή Mac ή στο Mac mini. 
 • Απενεργοποιήστε τυχόν συσκευές USB 3 που δεν χρησιμοποιείτε.

Αποφύγετε τα φυσικά εμπόδια στη διαδρομή του ασύρματου σήματος. Για παράδειγμα, μια μεταλλική επιφάνεια μεταξύ του ποντικιού Bluetooth και του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση του ποντικιού, ενώ ένα δάπεδο από μπετόν με ενίσχυση μετάλλου μεταξύ του δρομολογητή Wi-Fi και της συσκευής Wi-Fi ενδέχεται να προκαλέσει κακή απόδοση του δικτύου Wi-Fi.

 • Χαμηλή πιθανότητα παρεμβολών: ξύλο, γυαλί και πολλά συνθετικά υλικά
 • Μέτρια πιθανότητα παρεμβολών: νερό, τούβλα, μάρμαρο
 • Υψηλή πιθανότητα παρεμβολών: γύψος, μπετόν, αλεξίσφαιρο γυαλί
 • Πολύ υψηλή πιθανότητα παρεμβολών: μέταλλο

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: