Πληροφορίες σχετικά με πρωτόκολλα VPN για iPhone, iPad και iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone, iPad ή iPod touch σας για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο VPN. Μάθετε ποια πρωτόκολλα, μεθόδους ελέγχου αυτότητας και πιστοποιητικά μπορεί να χρησιμοποιήσει η συσκευή σας για να συνδεθεί σε διακομιστές VPN.

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα πρωτόκολλα και τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας:

  • L2TP/IPSec με έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω συνθηματικού MS-CHAPV2, RSA SecurID ή CryptoCard και έλεγχο ταυτότητας συσκευής με κοινόχρηστο μυστικό κωδικό.
  • PPTP με έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω συνθηματικού MS-CHAPV2, RSA SecurID ή CRYPTOCard.
  • Cisco IPSec με έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω συνθηματικού, RSA SecurID ή CRYPTOCard και έλεγχο ταυτότητας συσκευής με κοινόχρηστο μυστικό κωδικό και πιστοποιητικά. Το πρωτόκολλο Cisco IPSec λειτουργεί με κατ' απαίτηση VPN με τομείς που καθορίζετε εσείς.
  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές VPN τρίτων που είναι διαθέσιμες στο App Store. Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλα πρωτόκολλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστοποιητικά στις ακόλουθες ανεπεξέργαστες μορφές:

  • PKCS#1 (.cer, .crt, .der)
  • PKCS#12 (.p12, .pfx)

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το τμήμα IT σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το VPN ώστε να λειτουργεί σωστά με τη συσκευή σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του VPN με συσκευές iOS.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: