Μετακίνηση της βιβλιοθήκης φωτογραφιών για εξοικονόμηση χώρου στο Mac

Μάθετε πώς να μετακινείτε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σε άλλη μονάδα δίσκου για να εξοικονομήσετε χώρο στο Mac.

Προετοιμασία της εξωτερικής μονάδας δίσκου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB ή Thunderbolt μορφοποιημένη ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled). Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη σε έναν δίσκο που χρησιμοποιείται για εφεδρικά αντίγραφα Time Machine.

Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, η Apple δεν συνιστά την αποθήκευση βιβλιοθηκών φωτογραφιών σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες SD και μονάδες flash USB, ή σε μονάδες δίσκου που είναι κοινόχρηστες σε ένα δίκτυο.

Μετακίνηση της βιβλιοθήκης φωτογραφιών σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

 1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Στο Finder, μεταβείτε στην εξωτερική μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη.
 3. Σε ένα άλλο παράθυρο του Finder, βρείτε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Από προεπιλογή, είναι αποθηκευμένη στον φάκελο «Εικόνες» που βρίσκεται στην τοποθεσία /Χρήστες/[όνομα χρήστη]/Εικόνες.
 4. Σύρετε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών στη νέα της τοποθεσία στην εξωτερική μονάδα δίσκου. Αν δείτε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το εικονίδιο της εξωτερικής μονάδας δίσκου στο Finder και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες. Αν οι πληροφορίες κάτω από την επιλογή «Κοινή χρήση και δικαιώματα» δεν είναι ορατές, κάντε κλικ στο τρίγωνο  και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο». Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στο κουμπί κλειδαριάς  για να το ξεκλειδώσετε, εισαγάγετε όνομα και συνθηματικό διαχειριστή και στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο επιλογής.*
  Παράθυρο «Πληροφορίες εξωτερικής μονάδας» με επιλεγμένη τη ρύθμιση «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο»
 5. Μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, κάντε διπλό κλικ στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών στη νέα της τοποθεσία για να την ανοίξετε.
 6. Αν χρησιμοποιείτε Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud, ορίστε αυτήν τη βιβλιοθήκη ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη στο Mac σας πριν ανοίξετε τις Φωτογραφίες. Εάν οι Φωτογραφίες δεν μπορούν να εντοπίσουν τη μονάδα δίσκου σας, σταματούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένη εκεί.


Διαγραφή της αρχικής βιβλιοθήκης για εξοικονόμηση χώρου

Αφού ανοίξετε τη βιβλιοθήκη σας από τη νέα της τοποθεσία και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορείτε να διαγράψετε τη βιβλιοθήκη από την αρχική της τοποθεσία. 

Σε ένα παράθυρο Finder, επιστρέψτε στον φάκελο «Εικόνες» (ή σε οποιονδήποτε φάκελο από τον οποίο αντιγράψατε τη βιβλιοθήκη) και μετακινήστε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών στον κάδο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου, για να διαγράψετε τη βιβλιοθήκη και να αποκαταστήσετε τον χώρο στον σκληρό δίσκο.


Άνοιγμα διαφορετικής βιβλιοθήκης φωτογραφιών

Αν έχετε πολλές βιβλιοθήκες, δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να ανοίξετε μια διαφορετική βιβλιοθήκη:

 1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option, ενώ ανοίγετε τις Φωτογραφίες.
 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ανοίξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή βιβλιοθήκης».
  Παράθυρο «Επιλογή βιβλιοθήκης» στην εφαρμογή Φωτογραφίες του macOS

Οι Φωτογραφίες θα χρησιμοποιούν αυτήν τη βιβλιοθήκη μέχρι να ανοίξετε μια άλλη.


Μάθετε περισσότερα

Αν έχετε πρόβλημα με τα δικαιώματα της βιβλιοθήκης, ίσως μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιδιόρθωσης της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών.

* Αν ο τόμος δεν είναι μορφοποιημένος ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled), ή έχει χρησιμοποιηθεί για εφεδρικά αντίγραφα Time Machine αλλά δεν έχει σβηστεί, αυτό το σύμβολο επιλογής είτε δεν θα εμφανίζεται είτε δεν θα είναι επιλέξιμο μετά το ξεκλείδωμα. Σβήστε τη μονάδα δίσκου για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: