Χρήση της Κουρτίνας οθόνης με το VoiceOver για τον Mac, το iPhone, το iPad, το iPod touch και το Apple Watch

Αν χρησιμοποιείτε το VoiceOver στη συσκευή σας, η Κουρτίνα οθόνης σάς δίνει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την οθόνη για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη προστασία του απορρήτου σας ή σε περίπτωση που δεν χρειάζεστε την οθόνη για τον χειρισμό της συσκευής. 

Πληροφορίες για την Κουρτίνα οθόνης

Όταν η Κουρτίνα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας και η πλοήγηση VoiceOver παραμένουν ενεργές ακόμη κι αν η οθόνη σας είναι απενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ελέγξετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας σε δημόσιο χώρο, η Κουρτίνα οθόνης απενεργοποιεί την οθόνη ώστε να μην είναι ορατά τα στοιχεία σας. 

Για να χρησιμοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης στη συσκευή σας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver.

Χρήση της Κουρτίνας οθόνης στον Mac

Με το VoiceOver ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή πλήκτρων για να ενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης:

  • Πιέστε τα πλήκτρα VO-Shift-Fn-_

Χρησιμοποιήστε την ίδια εντολή για να απενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης.

Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εντολών επιφάνειας αφής στον Mac

  1. Πατήστε τρεις φορές την επιφάνεια αφής με τρία δάχτυλα.
  2. Για να απενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης, επαναλάβετε το τριπλό πάτημα με τρία δάχτυλα στην επιφάνεια αφής.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε το VoiceOver με το πρόγραμμα εντολών επιφάνειας αφής εδώ.

Χρήση του Οδηγού βοήθειας για τις εντολές VoiceOver στον Mac για ενεργοποίηση της Κουρτίνας οθόνης

  1. Πιέστε τα πλήκτρα VO-HH για να εισέλθετε στον Οδηγό βοήθειας για τις εντολές VoiceOver.
  2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις «Κουρτίνα οθόνης» και πατήστε το πλήκτρο Return.

Χρήση της Κουρτίνας οθόνης στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης με μια χειρονομία:

  1. Αφυπνίστε τη συσκευή σας.
  2. Πατήστε γρήγορα τρεις φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα. Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία Ζουμ με το VoiceOver, πατήστε την οθόνη τέσσερις φορές με τρία δάχτυλα.

Αν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο Bluetooth με τη συσκευή σας, πιέστε τα πλήκτρα Control-Option-Shift-S για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης.

Χρήση της Κουρτίνας οθόνης στο Apple Watch

Χρησιμοποιήστε το iPhone για να ενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης για το Apple Watch:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch από το iPhone και μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου».
  2. Πατήστε Προσβασιμότητα > VoiceOver > Κουρτίνα οθόνης. Αυτή η ρύθμιση διατηρεί την Κουρτίνα οθόνης ενεργή κάθε φορά που το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.
  3. Για να απενεργοποιήσετε την Κουρτίνα οθόνης, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε ακόμη να καταγράψετε στιγμιότυπα οθόνης στη συσκευή iOS ενώ η Κουρτίνα οθόνης είναι ενεργοποιημένη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: