Πώς να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν δείτε την οθόνη Κλειδώματος ενεργοποίησης ή εάν σας ζητηθεί να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης σε μια συσκευή που βρίσκεται εκτός σύνδεσης ή δεν βρίσκεται στην κατοχή σας.

Κατάργηση Κλειδώματος ενεργοποίησης σε αυτήν τη συσκευή

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε για τη διαμόρφωση της συσκευής σας ή του κωδικού συσκευής.

Μάθετε πώς να βρείτε το Apple ID σας ή πώς να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple ID σας.


Καταργήστε το Κλείδωμα ενεργοποίησης μέσω διαδικτύου, εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός σύνδεσης

  1. Μεταβείτε στο www.iCloud.com/find.
  2. Συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας.
  3. Επιλέξτε «Όλες οι συσκευές» από την κορυφή.
  4. Να επιλέξει τη συσκευή που θέλει να καταργήσει από το iCloud.
  5. Να επιλέξει «Αφαίρεση από λογαριασμό».

Έναρξη αιτήματος υποστήριξης

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την κατάργηση του Κλειδώματος ενεργοποίησης και έχετε αποδεικτικό αγοράς της συσκευής, μπορείτε να κάνετε έναρξη ενός αιτήματος υποστήριξης για το Κλείδωμα ενεργοποίησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: