Αντιμετώπιση προβλημάτων με το AirPlay και τον Αντικατοπτρισμό AirPlay από iPhone, iPad και iPod touch

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε περίπτωση που ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

 • Δεν εμφανίζεται το εικονίδιο AirPlay στο iPhone, iPad ή iPod touch.
 • Υπάρχουν προβλήματα απόδοσης όταν χρησιμοποιείτε το AirPlay ή τον Αντικατοπτρισμό AirPlay.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

 • Επαληθεύστε ότι λογισμικό iOS της συσκευής σας είναι ενημερωμένο.
 • Επαληθεύστε ότι λογισμικό της συσκευής σας Apple TV είναι ενημερωμένο.
 • Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή iOS είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi στη συσκευή σας iOS και ενεργοποιήστε το Wi-Fi.
 • Συνδέστε όλες τις συσκευές με δυνατότητα AirPlay στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
  Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο στη συσκευή σας Apple TV για να δείτε σε ποιο δίκτυο Wi-Fi είναι συνδεδεμένη. Στη συσκευή σας iOS, πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi και επιβεβαιώστε ότι βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή Apple TV.
 • Με τη μετάδοση AirPlay μεταξύ ομότιμων συσκευών, μια συσκευή iOS μπορεί να μεταδώσει ροή στη συσκευή Apple TV χωρίς να συνδεθεί πρώτα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Μάθετε αν η συσκευή σας iOS μπορεί να χρησιμοποιήσει μετάδοση AirPlay μεταξύ ομότιμων συσκευών.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του AirPlay

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα βήματα στα άρθρα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του AirPlay και τον τρόπο χρήσης του Αντικατοπτρισμού AirPlay.

Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται το εικονίδιο AirPlay  , δοκιμάστε ένα από τα εξής βήματα:

 • Αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε το AirPlay ή τον αντικατοπτρισμό AirPlay με τη συσκευή σας Apple TV, βεβαιωθείτε ότι το AirPlay είναι επίσης ενεργοποιημένο στο Apple TV. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το AirPlay στο Apple TV από το μενού AirPlay: Ρυθμίσεις> AirPlay.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση στο Internet ή στο δίκτυο σε όλες τις επηρεαζόμενες συσκευές.
  • Για ορισμένα είδη περιεχομένου απαιτείται σύνδεση στο Internet για εξουσιοδότηση της αναπαραγωγής περιεχομένου. Οι δυνατότητες του AirPlay ενδέχεται να είναι περιορισμένες σε περίπτωση που το δίκτυό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο Internet.
 • Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay από μια εφαρμογή τρίτου μέρους ή κάποια ιστοσελίδα στην εφαρμογή Safari της συσκευής iOS, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή ή η ιστοσελίδα είναι συμβατές με το AirPlay (απευθυνθείτε στους προγραμματιστές της εφαρμογής ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες).

Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης με το AirPlay ή τον Αντικατοπτρισμό AirPlay

Αν η αναπαραγωγή περιεχομένου γίνεται με διακοπές ή αντιμετωπίζετε σημαντική καθυστέρηση δικτύου με το AirPlay ή τον Αντικατοπτρισμό AirPlay, αυτό μπορεί να οφείλεται σε αδύναμη σύνδεση Wi-Fi, παρεμβολές ή στην απόσταση ανάμεσα στο δρομολογητή Wi-Fi και τη συσκευή iOS, το Apple TV ή το AirPort Express.

Δοκιμάστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες συσκευές που προσπαθούν να μεταδώσουν ταυτόχρονα περιεχόμενο στο ίδιο Apple TV.
 • Βεβαιωθείτε ότι στο δρομολογητή Wi-Fi έχουν οριστεί οι συνιστώμενες ρυθμίσεις για την καλύτερη δυνατή απόδοση.
 • Ορισμένες εξωτερικές συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ενδοεπικοινωνίες βρεφών, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές σε δίκτυο Wi-Fi. Δοκιμάστε να μετακινήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις συσκευές.
 • Αν είναι δυνατό, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το δρομολογητή Wi-Fi στο ίδιο δωμάτιο με τη συσκευή iOS και το Apple TV.
 • Αν το ασύρματο και ενσύρματο δίκτυό σας είναι το ίδιο, δοκιμάστε να συνδέσετε το Apple TV στο δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet αντί για Wi-Fi.
 • Αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει εξωτερική κεραία, ελέγξτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη και σε καλή κατάσταση.
 • Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων με Wi-Fi για να επιλύσετε προβλήματα παρεμβολών και άλλα ζητήματα.

 

Αν χρησιμοποιείτε το iTunes, ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: