Αν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε email στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, αν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε email στην εφαρμογή Mail στη συσκευή iOS.

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας και να ελέγξετε:

 • Τα εφεδρικά αντίγραφα του iOS που δημιουργούνται στο iCloud και το iTunes περιλαμβάνουν εφεδρικά αντίγραφα των ρυθμίσεων αλληλογραφίας σας, αλλά όχι των email σας. Αν διαγράψετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email, τα email που έχετε κατεβάσει στο παρελθόν ενδέχεται να σβηστούν από τη συσκευή iOS. 
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου ή Wi-Fi, μεταβείτε στο Safari και ανοίξτε μια ιστοσελίδα.
 • Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών email, για να μάθετε αν υπάρχει προσωρινή διακοπή υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του.

Ελέγξτε αν υπάρχουν μη απεσταλμένα email στα Εξερχόμενα

Αν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το email σας δεν έχει σταλεί, τότε το email έχει μεταφερθεί στα Εξερχόμενα. Ελέγξτε τα Εξερχόμενά σας και δοκιμάστε να στείλετε το email ξανά:

 1. Στο Mail, πατήστε «Θυρίδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Πατήστε «Εξερχόμενα». Αν δεν εμφανίζονται μηνύματα στα Εξερχόμενα, τότε το email σας έχει σταλεί.
  θυρίδες
 3. Πατήστε ένα email στα Εξερχόμενα. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email του παραλήπτη είναι σωστή.
 4. Πατήστε «Αποστολή».    

Ελέγξτε τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας

Αν σας ζητηθεί από το Mail να εισαγάγετε ένα συνθηματικό για τον λογαριασμό email, βεβαιωθείτε ότι το συνθηματικό σας είναι σωστό. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας, συνδεθείτε στον ιστότοπο του παρόχου email.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα για το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή του συστήματος. 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων και μετάκλησης του Mail στο iOS

Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις «Νέα δεδομένα» βασίζονται στις επιλογές που παρέχονται από την υπηρεσία email. Αν η επιλογή «Ώθηση» δεν είναι διαθέσιμη ως ρύθμιση, ορίζεται από προεπιλογή η ρύθμιση «Μετάκληση» για τον λογαριασμό σας. Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας λαμβάνει email. Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Συνθηματικά και Λογαριασμοί».
 3. Πατήστε «Νέα δεδομένα».
 4. Επιλέξτε μια ρύθμιση, όπως «Αυτόματα» ή «Χειροκίνητα», ή επιλέξτε ένα πρόγραμμα για τη συχνότητα λήψης δεδομένων από το Mail.

Με το iOS 11 και νεότερες εκδόσεις, ορίζεται από προεπιλογή η ρύθμιση «Αυτόματα». Η συσκευή σας θα πραγματοποιεί λήψη νέων δεδομένων στο παρασκήνιο μόνο κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής σας και σύνδεσης σε Wi-FI.

Βεβαιωθείτε ότι οι Ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων είναι σωστές για την εφαρμογή Mail:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε «Γνωστοποιήσεις».
 2. Πατήστε «Mail».
 3. Πατήστε έναν λογαριασμό email σας.
 4. Ρυθμίστε τις επιλογές «Ειδοποιήσεις», «Ήχοι» και «Ταμπέλες».

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Mail

Όταν διαμορφώσετε τον λογαριασμό email στη συσκευή σας, το iOS θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις λογαριασμού για πολλούς παρόχους email.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είναι σωστές, συγκρίνετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Mail με τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email σας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί και πατήστε τον λογαριασμό email σας.
 2. Πατήστε τη διεύθυνση email δίπλα στο στοιχείο «Λογαριασμός», για να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού, όπως τους διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 3. Ελέγξτε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email στο εργαλείο Αναζήτηση ρυθμίσεων Mail και επαληθεύστε ότι είναι ίδιες με αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας. Αν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email, επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή του συστήματος.

Αν έχετε λογαριασμό email POP3, μπορείτε να ελέγξετε τα email μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά. Κλείστε τα υπόλοιπα προγράμματα email και αποσυνδεθείτε από τους ιστότοπους webmail που έχετε ανοίξει. Για να ελέγξετε αν το email σας είναι λογαριασμός POP3, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί, πατήστε τον λογαριασμό σας, πατήστε «Λογαριασμός» και αναζητήστε την ετικέτα «Στοιχεία λογαριασμού POP». Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις email για τον λογαριασμό email POP3 στο εργαλείο Αναζήτηση ρυθμίσεων Mail.


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια

Επικοινωνήστε με τον πάροχο email. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τον λογαριασμό email και, κατόπιν, να τον διαμορφώσετε ξανά.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος

 1. Επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα κατάστασής του, για να δείτε αν αντιμετωπίζει διακοπή στη λειτουργία της υπηρεσίας. 
 2. Ρωτήστε τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος αν έχουν ενεργοποιήσει λειτουργίες ή περιορισμούς ασφαλείας, όπως την επαλήθευση δύο βημάτων, για τον λογαριασμό email σας. Ενδέχεται να χρειάζεστε ένα ειδικό συνθηματικό ή να πρέπει να ζητήσετε εξουσιοδότηση από τον πάροχο email, προκειμένου να στείλετε και να λάβετε email στη συσκευή σας.
 3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.

Καταργήστε τον λογαριασμό email και διαμορφώστε τον ξανά

 1. Από τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον ιστότοπο του παρόχου email. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα email βρίσκονται εκεί ή ότι τα μηνύματα email έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο σημείο εκτός της συσκευής iOS.
 2. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί.
 3. Πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Πατήστε «Διαγραφή λογαριασμού».
 5. Προσθέστε ξανά τον λογαριασμό σας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: