Αν βλέπετε το μήνυμα «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στο iPhone ή το iPad

Αν βλέπετε το μήνυμα «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στο iPhone ή το iPad (Wi-Fi + Cellular) ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο ή σε δεδομένα κινητού δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε σημείο με κάλυψη κινητού δικτύου. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε «Κινητό δίκτυο» ή «Δεδομένα». Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου.
  • Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για περιαγωγή δεδομένων. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Επιλογές > Περιαγωγή δεδομένων.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς να το κάνετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε

Για να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε μη αυτόματα μια ενημέρωση ρυθμίσεων φορέα κινητής τηλεφωνίας:

  1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi ή σε κινητό δίκτυο.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, θα δείτε μια επιλογή για την ενημέρωση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας.
  3. Για να δείτε την έκδοση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες και κοιτάξτε δίπλα στο στοιχείο «Φορέας».

Εάν εισαγάγετε νέα κάρτα SIM στο iPhone ή στο iPad σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων του νέου φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.


Αφαιρέστε την κάρτα SIM

Αφού την αφαιρέσετε, εισαγάγετέ την και πάλι. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια:

  • Εάν η κάρτα SIM είναι κατεστραμμένη ή δεν χωράει στην υποδοχή SIM, προμηθευτείτε μια νέα κάρτα SIM από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.
  • Εάν μεταφέρατε την κάρτα SIM από μια άλλη συσκευή, πληροφορηθείτε από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας εάν η κάρτα λειτουργεί σε iPhone ή σε iPad.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αφαίρεση της κάρτας SIM.


Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, επαναφέρονται επίσης τα δίκτυα και τα συνθηματικά Wi-Fi, οι ρυθμίσεις κινητού δικτύου και οι ρυθμίσεις VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.


Ενημερώστε το iPhone ή το iPad

Ενημερώστε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.


Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας

Τυχόν προβλήματα με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας ή με τον λογαριασμό σας μπορεί να επηρεάσουν την κάλυψή σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για τα εξής:

  • Να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις.
  • Να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές λειτουργίας στην περιοχή σας.
  • Να ελέγξετε ότι η συσκευή σας δεν έχει αποκλειστεί από τη λήψη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ότι έχει διαμορφωθεί με το σωστό πρόγραμμα δεδομένων.

Μόνο ο φορέας κινητής τηλεφωνίας έχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των στοιχείων του λογαριασμού σας. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τη σελίδα εξυπηρέτησης του φορέα κινητής τηλεφωνίας, ανατρέξτε στο άρθρο για την υποστήριξη παρόχων κινητής τηλεφωνίας της Apple ή σε μια online μηχανή αναζήτησης.


Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν ο φορέα κινητής τηλεφωνίας επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τον λογαριασμό σας ή το δίκτυο, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κινητό δίκτυο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μάθετε τι να κάνετε, αν εμφανίζεται μια ειδοποίηση δίπλα στο μήνυμα «Καμία υπηρεσία».

Ημερομηνία δημοσίευσης: