Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία», «Αναζήτηση» ή « SOS» στο iPhone ή το iPad

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στη γραμμή κατάστασης του iPhone ή του iPad (Wi-Fi + Cellular), η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε κινητό δίκτυο. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη « SOS» ή «SOS μόνο» στη γραμμή κατάστασης, η συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις.

Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης

 • Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε σημείο με κάλυψη κινητού δικτύου.
 • Απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητού δικτύου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και αγγίξτε «Κινητό δίκτυο» ή «Δεδομένα». Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου.
 • Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για περιαγωγή δεδομένων. Μεταβείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις» > «Κινητό δίκτυο» > «Επιλογές» > «Περιαγωγή δεδομένων».
  Επάνω μέρος της οθόνης ενός iPhone που δείχνει τις ρυθμίσεις κινητού δικτύου

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «SOS» ή «SOS μόνο»

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη « SOS» ή «SOS μόνο» στη γραμμή κατάστασης, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, αλλά μπορείτε να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επάνω μέρος της οθόνης ενός iPhone με την ένδειξη «SOS μόνο» στη γραμμή κατάστασης

Εάν βρίσκεστε στο δίκτυο 3G της AT&T

Η AT&T καταργεί σταδιακά το δίκτυο 3G. Εάν στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία» και διαθέτετε iPhone 5s, iPhone 5c ή προγενέστερη έκδοση ή iPad 2 Wi-Fi + Cellular ή προγενέστερη έκδοση, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να συζητήσετε τις επιλογές σας. Αν έχετε iPhone 6 ή νεότερη έκδοση ή iPad (3ης γενιάς) ή νεότερη έκδοση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημερώστε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή iPadOS.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο. Έπειτα:
  • Για το iPhone, αγγίξτε «Επιλογές δεδομένων κινητού δικτύου» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση LTE».
  • Για iPad, ενεργοποιήστε το LTE.

Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε «Καμία υπηρεσία», αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Οι συσκευές iPhone και iPad που υποστηρίζουν δίκτυα 5G δεν επηρεάζονται από τη σταδιακή κατάργηση των δικτύων 3G.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανεκκινήσετε το iPhone ή το iPad σας.

 

Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε

Για να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε χειροκίνητα μια ενημέρωση ρυθμίσεων φορέα κινητής τηλεφωνίας:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi ή σε κινητό δίκτυο.
 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, θα δείτε μια επιλογή για την ενημέρωση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας.
 3. Για να δείτε την έκδοση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες και κοιτάξτε δίπλα στο στοιχείο «Φορέας».

Εάν εισαγάγετε νέα κάρτα SIM στο iPhone ή στο iPad σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων του νέου φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

 

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη γραμμή κινητού δικτύου

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο και ελέγξτε αν η γραμμή κινητού δικτύου σας είναι ενεργοποιημένη. Εάν η γραμμή κινητού δικτύου σας είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ξανά. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει υπηρεσία.

Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή κινητού δικτύου σας στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο, θα πρέπει να διαμορφώσετε μια eSIM ή να τοποθετήσετε μια φυσική κάρτα SIM. Εάν χρησιμοποιείτε φυσική κάρτα SIM, αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την ξανά.

Εάν η κάρτα SIM έχει υποστεί φθορά, δεν χωράει στην υποδοχή SIM ή αν μεταφέρατε τη φυσική κάρτα SIM από μια άλλη συσκευή, ζητήστε από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας μια νέα κάρτα SIM. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αφαίρεση της κάρτας SIM από το iPhone ή το iPad σας.

 

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Μεταφορά ή επαναφορά [συσκευής]» > «Επαναφορά» > «Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου» Με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίσης επαναφορά των δικτύων Wi-Fi και των συνθηματικών τους, των ρυθμίσεων κινητού δικτύου και των ρυθμίσεων VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

 

Ενημερώστε το iPhone ή το iPad

Ενημερώστε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή iPadOS.

 

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας

Τυχόν προβλήματα με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας ή με τον λογαριασμό σας μπορεί να επηρεάσουν την παροχή της υπηρεσίας. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για τα εξής:

 • Να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις.
 • Να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές λειτουργίας στην περιοχή σας.
 • Να ελέγξετε ότι η συσκευή σας δεν έχει αποκλειστεί από τη λήψη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ότι έχει διαμορφωθεί με το σωστό πρόγραμμα δεδομένων.

Μόνο ο φορέας ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας έχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των στοιχείων του λογαριασμού σας:

 

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τον λογαριασμό σας ή το δίκτυο, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κινητό δίκτυο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε τι να κάνετε, αν εμφανίζεται μια ειδοποίηση δίπλα στο μήνυμα «Καμία υπηρεσία».

Ημερομηνία δημοσίευσης: