Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch δεν ενεργοποιείται ή έχει παγώσει

Αν η οθόνη της συσκευής σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται όταν την αγγίζετε ή αν κολλάει όταν την ενεργοποιείτε, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν η οθόνη είναι μαύρη ή έχει παγώσει

Αν η οθόνη είναι μαύρη ή έχει παγώσει, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήστε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας. Η υποχρεωτική επανεκκίνηση δεν θα διαγράψει το περιεχόμενο της συσκευής σας. Μπορείτε να κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας ακόμα και αν η οθόνη είναι μαύρη ή τα κουμπιά δεν αποκρίνονται. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μοντέλα iPad με Face ID: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
 • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. 
 • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή επάνω) κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται ή να μην εκκινείται

Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος και αφήστε τη να φορτιστεί έως και μία ώρα.

Ύστερα από λίγα λεπτά, θα πρέπει να εμφανιστεί η οθόνη φόρτισης. 

 

Αν η οθόνη φόρτισης δεν εμφανιστεί εντός μίας ώρας ή αν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης σε παροχή ρεύματος, ελέγξτε την υποδοχή, το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά, δεν έχουν ακαθαρσίες και δεν έχουν υποστεί φθορά. Ίσως θέλετε να δοκιμάσετε με ένα διαφορετικό καλώδιο USB ή τροφοδοτικό.

 

Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, δείτε τα επόμενα βήματα.

Αν η συσκευή σας ενεργοποιείται, αλλά κολλάει κατά την εκκίνηση

Αν εμφανίζεται το λογότυπο της Apple ή μια κόκκινη ή μπλε οθόνη κατά την εκκίνηση, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και ανοίξτε το iTunes. Αν δεν έχετε υπολογιστή, μπορείτε να δανειστείτε έναν ή να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για βοήθεια. 
 2. Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Μοντέλα iPad με Face ID: Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί και ένα από τα δύο κουμπιά έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το επάνω κουμπί. Συνεχίστε να πατάτε το επάνω κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
  • iPhone 8 ή νεότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί. Συνεχίστε να πατάτε το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή το επάνω) κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μείωσης ήχου μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό (ή το επάνω) κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
 3. Όταν δείτε την επιλογή επαναφοράς ή ενημέρωσης, επιλέξτε «Ενημέρωση». Το iTunes θα επιχειρήσει να επανεγκαταστήσει το iOS χωρίς να διαγράψει τα δεδομένα σας.

Το iTunes θα κάνει λήψη του λογισμικού για τη συσκευή σας. Αν χρειαστούν περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή σας θα εξέλθει από τη λειτουργία ανάκτησης και θα χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple, για να προγραμματίσετε ένα σέρβις, αν έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα:

 • Εξακολουθεί να εμφανίζεται μαύρη οθόνη μετά τη φόρτιση, την υποχρεωτική επανεκκίνηση ή τα βήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
 • Εμφανίζεται μαύρη οθόνη, αλλά μπορείτε να ακούσετε ειδοποιήσεις, ήχους και δονήσεις.
 • Η οθόνη παραμένει μαύρη, αλλά η συσκευή κάνει ήχους όταν καταργείτε τη σίγαση και τη συνδέετε στο ρεύμα.
 • Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν αποκρίνεται στο πάτημα, την κύλιση ή άλλες χειρονομίες. 
 • Δεν είναι δυνατή η υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής επειδή κάποιο κουμπί είναι χαλασμένο ή έχει κολλήσει.
 • Η συσκευή παραμένει στο λογότυπο της Apple, εμφανίζει ενιαίο χρώμα στην οθόνη ή δεν αναγνωρίζεται από το iTunes.
Ημερομηνία δημοσίευσης: