Χρήση του Multipath TCP για τη δημιουργία εφεδρικών συνδέσεων για το iOS

Αν είστε διαχειριστής δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο Multipath TCP στο iOS, για να ενισχύσετε τη συνδεσιμότητα με τον υπολογιστή υπηρεσίας προορισμού. 

Το iOS υποστηρίζει το Multipath TCP (MPTCP) και δίνει τη δυνατότητα στο iPhone ή το iPad να πραγματοποιεί εφεδρικές συνδέσεις TCP με έναν υπολογιστή υπηρεσίας προορισμού μέσω σύνδεσης δεδομένων κινητού δικτύου.

Οι διαχειριστές δικτύου ενδέχεται να επιθυμούν τη χρήση του πρωτοκόλλου MPTCP. Οι περισσότεροι πελάτες που χρησιμοποιούν τυπικά οικιακά δίκτυα δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουν το MPTCP.

Πληροφορίες για το Multipath TCP

Το MPTCP είναι ένα σύνολο επεκτάσεων στο πρωτόκολλο ελέγχου μεταδόσεων (Transmission Control Protocol - TCP). Με το MPTCP, ένας υπολογιστής-πελάτης μπορεί να συνδεθεί στον ίδιο υπολογιστή υπηρεσίας προορισμού με πολλές συνδέσεις μέσω διαφορετικών προσαρμογέων δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται ισχυρές και αποτελεσματικές συνδέσεις δεδομένων μεταξύ υπολογιστών υπηρεσίας που είναι συμβατοί με τις υπάρχουσες υποδομές δικτύωσης. 

Multipath TCP στο iPhone ή το iPad

Το iPhone και το iPad χρησιμοποιούν το MPTCP με μια ενεργή σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου, για να πραγματοποιήσουν δύο συνδέσεις:

  • Μια κύρια σύνδεση TCP μέσω Wi-Fi
  • Μια εφεδρική σύνδεση μέσω δεδομένων κινητού δικτύου

Αν το δίκτυο Wi-Fi πάψει να είναι διαθέσιμο ή δεν αποκρίνεται, το iOS θα χρησιμοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου.

Το MPTCP χρησιμοποιεί το πεδίο επιλογών 30 του πρωτοκόλλου TCP, το οποίο δεσμεύεται αποκλειστικά για αυτήν τη χρήση από την Αρχή εκχώρησης αριθμών Διαδικτύου (Internet Assigned Number Authority - IANA). Αν μια ενδιάμεση συσκευή, όπως ένας δρομολογητής ή ένας μεταγωγέας, που βρίσκεται μεταξύ της συσκευής iOS και του διακομιστή δεν υποστηρίζει το MPTCP, τότε το iOS θα πραγματοποιήσει μια τυπική σύνδεση TCP.

Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια ερώτηση στο Siri, το Siri προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια σύνδεση MPTCP μέσω Wi-Fi. Αν τα καταφέρει, το Siri θα δημιουργήσει μια εφεδρική σύνδεση μέσω δεδομένων κινητού δικτύου. Αν το δίκτυο Wi-Fi πάψει να είναι διαθέσιμο ή αξιόπιστο, το MPTCP θα μεταβεί αμέσως και χωρίς κάποια ένδειξη στη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου.

Ενεργοποίηση του MPTCP για ένα δίκτυο

Το MPTCP λειτουργεί με τα υπάρχοντα δίκτυα. Αν κάποιο δίκτυο δεν υποστηρίζει το MPTCP, τότε ο υπολογιστής-πελάτης χρησιμοποιεί τυπικές συνδέσεις TCP. Ωστόσο, οι διαχειριστές δικτύου πρέπει να ελέγξουν τις πολιτικές τείχους προστασίας τους για να βεβαιωθούν ότι όλες οι ενδιάμεσες συσκευές επιτρέπουν τη σύνδεση με το πεδίο επιλογών 30 του TCP χωρίς αλλαγές.

Πολλοί δρομολογητές του εμπορίου αντικαθιστούν τις άγνωστες επιλογές TCP με δεδομένα NOOP. Ρωτήστε τον προμηθευτή σας σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των επιλογών TCP.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: