Πώς θα κλείσετε υποχρεωτικά μια εφαρμογή στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν μια εφαρμογή δεν αποκρίνεται, μπορείτε να της δώσετε εντολή να κλείσει.

Υποχρεωτικό κλείσιμο εφαρμογής

Αν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, θα εμφανιστούν οι εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα. Οι εφαρμογές δεν είναι ανοιχτές, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για να σας βοηθήσουν στην περιήγηση και την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών. Πρέπει να πραγματοποιήσετε υποχρεωτικό κλείσιμο μιας εφαρμογής μόνο αν δεν αποκρίνεται.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε υποχρεωτικό κλείσιμο μιας εφαρμογής σε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο ή σε iPhone X:

     

iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο

  1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, για να εμφανίσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα. 
  2. Σαρώστε προς τα δεξιά ή αριστερά, για να βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.  
  3. Σαρώστε προς τα επάνω στην προεπισκόπηση της εφαρμογής για να την κλείσετε. 

     

iPhone X

  1. Από την οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε προς τα επάνω και κάντε παύση.
  2. Πατήστε σταθερά και παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε . Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα επάνω για να κλείσετε την εφαρμογή μόλις εμφανιστεί η ένδειξη .

Ημερομηνία δημοσίευσης: