Πληροφορίες για την Ανάκτηση macOS

Τα βοηθήματα της Ανάκτησης macOS σάς βοηθούν να κάνετε επαναφορά από το Time Machine, να εγκαταστήσετε ξανά το macOS, να λάβετε βοήθεια μέσω διαδικτύου, να επισκευάσετε ή να διαγράψετε έναν σκληρό δίσκο και πολλά άλλα.

Η Ανάκτηση macOS αποτελεί μέρος του ενσωματωμένου συστήματος ανάκτησης του Mac σας. Μπορείτε να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS και να χρησιμοποιήσετε τα βοηθήματά της για να κάνετε ανάκτηση μετά από ορισμένα προβλήματα λογισμικού ή να εκτελέσετε άλλες ενέργειες στον Mac σας.

Πώς να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

 1. Ενεργοποιήστε τον Mac και πατήστε αμέσως παρατεταμένα δύο πλήκτρα: Command (⌘) και R. Χρειάζεστε βοήθεια;
 2. Αφήστε τα πλήκτρα όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple, μια περιστρεφόμενη υδρόγειος ή άλλη οθόνη εκκίνησης.
 3. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε συνθηματικό, όπως ένα συνθηματικό υλικολογισμικού ή το συνθηματικό ενός χρήστη που είναι διαχειριστής αυτού του Mac. Εισαγάγετε το συνθηματικό που σας ζητείται για να συνεχίσετε.Παράθυρο εισαγωγής συνθηματικού
 4. Η εκκίνηση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί το παράθυρο των βοηθημάτων:
  Παράθυρο «Βοηθήματα macOS»
 5. Αφού κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, επιλέξτε ένα βοήθημα και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια»:
 6. Για να κλείσετε την Ανάκτηση macOS, επιλέξτε «Επανεκκίνηση» ή «Τερματισμός» από το μενού Apple . Αν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό δίσκο εκκίνησης πριν να κλείσετε την Ανάκτηση macOS, επιλέξτε «Δίσκος εκκίνησης» στο μενού Apple.

 


Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν ο Mac δεν μπορεί να εκκινηθεί από το ενσωματωμένο σύστημα Ανάκτησης macOS, μπορεί να επιχειρήσει να κάνει εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου. Όταν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται μια περιστρεφόμενη υδρόγειος αντί του λογοτύπου της Apple κατά την εκκίνηση: 

Οθόνη με περιστρεφόμενη υδρόγειο

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση χειροκίνητα από την Ανάκτηση μέσω διαδικτύου, πατήστε παρατεταμένα οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων κατά την εκκίνηση:

Αν η εκκίνηση από την Ανάκτηση μέσω διαδικτύου δεν είναι επιτυχημένη, θα εμφανιστεί μια υδρόγειος με ένα σύμβολο προειδοποίησης (θαυμαστικό):

Περιστρεφόμενη υδρόγειος με θαυμαστικό

Στην εν λόγω περίπτωση, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο Mac μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Αν δεν σας ζητηθεί να επιλέξετε δίκτυο Wi-Fi κατά την εκκίνηση, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε δίκτυο από το μενού Wi-Fi , αν είναι διαθέσιμο.
 • Πατήστε τα πλήκτρα Command-R κατά την εκκίνηση και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο σύστημα Ανάκτησης αντί της Ανάκτησης μέσω διαδικτύου.
 • Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Ethernet αντί Wi-Fi ή το αντίστροφο.
 • Συνδεθείτε στο διαδίκτυο από διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet. Η διαμόρφωση του δικτύου σας μπορεί να μην επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο που απαιτείται από την η Ανάκτηση macOS.
 • Δοκιμάστε ξανά αργότερα, καθώς το πρόβλημα μπορεί να είναι προσωρινό.
 • Κάντε εκκίνηση από άλλο δίσκο ή τόμο, αν υπάρχει ή χρησιμοποιήστε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε ξανά το macOS.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: