Αποφύγετε να δίνετε στο ασύρματο δίκτυό σας ένα κοινό όνομα (SSID)

Μάθετε γιατί δεν πρέπει να δίνετε στο ασύρματο δίκτυό σας ένα κοινό όνομα.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Αν δώσετε στο ασύρματο δίκτυό σας ένα κοινό όνομα, οι χρήστες συσκευών iOS θα πρέπει να συνδέονται σε κάθε σημείο πρόσβασης του δικτύου την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το σημείο πρόσβασης (η συσκευή iOS θα χρησιμοποιήσει ξανά αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης στο μέλλον). Αυτή η χειροκίνητη διαδικασία σύνδεσης είναι απαραίτητη γιατί οι συσκευές iOS αποθηκεύουν τη διεύθυνση υλικού του σημείου πρόσβασης (Basic Service Set Identifier ή BSSID) όταν το όνομα του δικτύου (Service Set Identifier ή SSID) θεωρείται κοινό ή ασαφές.

Αν δώσετε στο ασύρματο δίκτυό σας ένα κοινό όνομα (SSID), οι χρήστες του δικτύου που χρησιμοποιούν συσκευές iOS και βρίσκονται μακριά από το δίκτυό σας υπάρχει κίνδυνος να συνδεθούν σε ένα διαφορετικό δίκτυο με το ίδιο όνομα. Αν συνδεθούν σε άλλο δίκτυο, θα είναι εκτεθειμένοι σε πιθανή κλοπή δεδομένων.

Εξαιτίας αυτού του ζητήματος ασφαλείας, η Apple διατηρεί μια λίστα υπερβολικά διαδεδομένων ή ασαφών SSID, συμπεριλαμβανομένου του προεπιλεγμένου SSID για πολλά σημεία πρόσβασης που είναι διαθέσιμα στην αγορά, καθώς και των SSID «wireless» (ασύρματο) και «default» (προεπιλεγμένο). Αν το όνομα του δικτύου σας βρίσκεται στη λίστα, κάθε συσκευή iOS που συνδέεται στο δίκτυο αποθηκεύει το BSSID του σημείου πρόσβασης και το αντιστοιχίζει με το SSID του δικτύου. Επομένως, θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο μόνο αν το BSSID του σημείου πρόσβασης συμφωνεί με τις πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει η συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύνδεση σε ένα διαφορετικό δίκτυο με το ίδιο όνομα.

Δίνοντας στο δίκτυό σας ένα μοναδικό όνομα αποφεύγετε αυτό το μέτρο ασφαλείας, ώστε οι συσκευές iOS να συνδέονται αυτόματα στο δίκτυό σας όπως αναμένεται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: