Σχετικά με τις προεγκρίσεις σε κάρτες πληρωμών από το App Store ή το iTunes Store

Μάθετε γιατί ενδεχομένως να δείτε μια χρέωση σε εκκρεμότητα από την Apple στην κάρτα πληρωμών σας.

Όταν ενημερώνετε τα στοιχεία χρέωσης στο App Store ή το iTunes Store, ή προσθέτετε ένα μέλος στην ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης, ενδέχεται να εφαρμοστεί μια προσωρινή προέγκριση για ένα ονομαστικό ποσό στον τρόπο πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει. Όπως και πολλοί άλλοι έμποροι, η Apple χρησιμοποιεί τις προεγκρίσεις για να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός πληρωμής σας είναι ενεργός και ότι διαθέτετε χρήματα για να κάνετε αγορές.

Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως να δείτε μια προέγκριση για ποσό 1,00 USD. Αν ζείτε σε μια άλλη χώρα ή περιοχή, ενδεχομένως να δείτε ένα διαφορετικό ποσό στο νόμισμα της χώρας ή της περιοχής σας.

Αν δείτε χρεώσεις για μεγαλύτερο ποσό, λάβετε βοήθεια για ασυνήθιστες χρεώσεις του App Store ή του iTunes Store.

Σχετικά με την περίοδο προέγκρισης

Οι προεγκρίσεις καταργούνται από τον εκδότη της κάρτας σας μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ακριβής χρόνος που χρειάζεται για την κατάργηση των αιτημάτων προέγκρισης διαφέρει ανά τράπεζα. Αν χρησιμοποιείτε χρεωστική κάρτα, ενδεχομένως να δείτε προεγκρίσεις ως χρεώσεις στην ηλεκτρονική κατάσταση κινήσεών σας. Αυτές οι χρεώσεις επιστρέφονται αυτόματα από την τράπεζά σας.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των αιτημάτων προέγκρισης από την κάρτα σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.


Λήψη περισσότερης βοήθειας με τις χρεώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: