Χρήση των Μηνυμάτων στο iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Μηνύματα για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο και ηχητικών μηνυμάτων. Μπορείτε ακόμη και να εξατομικεύετε τα μηνύματά σας με εφέ κίνησης, εφαρμογές iMessage και πολλές άλλες δυνατότητες, όλα αυτά από την εφαρμογή Μηνύματα.

Αποστολή μηνύματος

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα.
 2. Πατήστε  για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα. Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια υπάρχουσα συζήτηση.
 3. Πατήστε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 4. Πατήστε κουμπί αποστολής μηνύματος για αποστολή.

Απάντηση από την οθόνη κλειδώματος

 1. Από την οθόνη κλειδώματος, πατήστε σταθερά τη γνωστοποίηση στην οποία θέλετε να απαντήσετε.
 2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 3. Πατήστε κουμπί αποστολής μηνύματος για αποστολή.

Αν έχετε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, ή iPad με Face ID και δεν μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα από την οθόνη κλειδώματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Face ID και κωδικός και ενεργοποιήστε την επιλογή «Απάντηση με μήνυμα». Αν έχετε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, ή iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Touch ID και συνθηματικό > Να επιτρέπεται η πρόσβαση από κλειδωμένη οθόνη και ενεργοποιήστε την επιλογή «Απάντηση με μήνυμα».

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε γνωστοποιήσεις Μηνυμάτων από την οθόνη κλειδώματος.


Αλλαγή ονόματος και φωτογραφίας

Με το iOS 13 και το iPadOS, μπορείτε να κοινοποιήσετε το όνομα και τη φωτογραφία σας όταν ξεκινάτε ή απαντάτε σε ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Animoji, ένα Memoji ή μια προσαρμοσμένη εικόνα ως φωτογραφία. Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του προφίλ Μηνυμάτων:

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα και πατήστε το .
 2. Πατήστε «Επεξεργασία ονόματος και φωτογραφίας». 
 3. Πατήστε τον κύκλο εικόνας για να επιλέξετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία. Στη συνέχεια, πατήστε τα πεδία κειμένου όπου εμφανίζεται το όνομά σας για να προσθέσετε ή να ενημερώσετε το όνομά σας.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Το όνομα και η φωτογραφία σας μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί iMessage, αλλά θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε την κοινοποίηση σε κάποιο άτομο κατά την αποστολή ή την απάντηση σε ένα νέο μήνυμα. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κοινοποίηση. Ακολουθήστε απλώς τα βήματα 1-2 και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Κοινοποίηση ονόματος και φωτογραφίας».

Διαγραφή μηνύματος ή συζήτησης

Αφού διαγράψετε ένα μήνυμα ή μια συζήτηση, δεν μπορείτε να το επαναφέρετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τις σημαντικές πληροφορίες που βρίσκονται στα μηνύματά σας.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα:

 1. Σε μια συζήτηση μέσω μηνυμάτων, πατήστε παρατεταμένα το μπαλόνι μηνύματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Περισσότερα».
 2. Πατήστε  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή μηνύματος». Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στο νήμα, πατήστε «Διαγραφή όλων» στην επάνω αριστερή γωνία. Πατήστε «Διαγραφή συζήτησης».

Για διαγραφή μιας μεμονωμένης συζήτησης, σαρώστε αριστερά στη συζήτηση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε «Διαγραφή» και έπειτα πατήστε ξανά «Διαγραφή» για επιβεβαίωση. Για να διαγράψετε περισσότερες από μία συζητήσεις, ανοίξτε τα Μηνύματα και πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω αριστερή γωνία. Στη συνέχεια, πατήστε τον κύκλο δίπλα στις συζητήσεις και πατήστε «Διαγραφή» στην κάτω δεξιά γωνία.

Για να διατηρείτε τα μηνύματά σας για κάποιο χρονικό διάστημα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Διατήρηση μηνυμάτων. Στη συνέχεια, επιλέξτε για πόσο καιρό θέλετε να διατηρείτε τα μηνύματά σας.

 

Ενεργοποίηση ρύθμισης «Απόκρυψη ειδοποιήσεων»

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα.
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά επάνω από τη συζήτηση για την οποία θέλετε να διακοπούν οι γνωστοποιήσεις.
 3. Πατήστε «Απόκρυψη ειδοποιήσεων».

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Απόκρυψη ειδοποιήσεων», θα εμφανίζεται ένα μισοφέγγαρο κουμπί μισοφέγγαρου δίπλα στη συζήτηση. Αυτή η ενέργεια σταματά τις γνωστοποιήσεις μόνο της συγκεκριμένης συζήτησης και όχι της συσκευής σας. Θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε όλα τα υπόλοιπα μηνύματα και να βλέπετε τις γνωστοποιήσεις τους στην οθόνη κλειδώματος.

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε γνωστοποιήσεις Μηνυμάτων από την οθόνη κλειδώματος.

Εύρεση συνημμένων από συζήτηση

 1. Ανοίξτε το μήνυμα.
 2. Πατήστε το όνομα της επαφής στο επάνω μέρος του μηνύματος και κατόπιν πατήστε
 3. Θα δείτε τις ενότητες «Εικόνες» και «Συνημμένα». Πατήστε παρατεταμένα μια εικόνα ή ένα συνημμένο, ώστε να εμφανιστούν επιλογές όπως «Αντιγραφή», «Διαγραφή» και «Περισσότερα».

Για να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα συνημμένο έξω από τα Μηνύματα, πατήστε την εικόνα ή το συνημμένο, πατήστε  και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή όπως «Αποθήκευση εικόνας» ή Αποθήκευση στα Αρχεία. Όταν πατάτε «Αποθήκευση εικόνας», η εικόνα αποθηκεύεται στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Αποστολή και κοινοποίηση τοποθεσίας

Για να στείλετε ή να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας σε ένα μήνυμα:

 1. Πατήστε το όνομα της επαφής στο επάνω μέρος της συζήτησης. 
 2. Πατήστε το 
 3. Πατήστε «Αποστολή τρέχουσας τοποθεσίας». Ο παραλήπτης θα δει την τοποθεσία σας στον χάρτη. Εναλλακτικά, πατήστε «Κοινοποίηση τοποθεσίας μου». Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας.

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Μηνύματα

Ημερομηνία δημοσίευσης: