Συμβατότητα των συστημάτων αρχείων Xsan και StorNext

Μάθετε ποιες εκδόσεις του StorNext μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Xsan στο macOS.

Συμβατότητα StorNext στο macOS

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες συσκευές-πελάτες StorNext μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα macOS Xsan MDC και ποιες συσκευές-πελάτες macOS Xsan μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα StorNext MDC.

Έκδοση macOS StorNext 7.0.x StorNext 6.4.x StorNext 6.0.x έως 6.3.x
macOS 12  
macOS 11  
macOS 10.12 έως 10.15

Ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του StorNext ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον ή να μην είναι διαθέσιμες. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της Quantum για περισσότερες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: