Συμβατότητα των συσκευών-πελατών SAN με ελεγκτές Xsan και StorNext

Μάθετε ποιες εκδόσεις του StorNext μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ίδια τοποθεσία δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) με τους ελεγκτές μεταδεδομένων Xsan (MDC) και ποιες εκδόσεις του Xsan μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ίδια τοποθεσία SAN με τους ελεγκτές StorNext.

Συμβατότητα Xsan MDC με συσκευές-πελάτες StorNext FX

Έκδοση Xsan

Έκδοση StorNext

  StorNext
6.0.x έως 6.4.0
StorNext
5.3.1, 5.3.2.x, 5.4.x (όλα) 
StorNext
5.3.0
StorNext
5.2.2
StorNext 5.2.0
ή 5.2.1
Xsan 5.0.1      
Xsan 5    
Xsan 4.1      
Xsan 4    

 

Συμβατότητα StorNext MDC με συσκευές-πελάτες Xsan

Έκδοση StorNext Έκδοση Xsan
  Xsan 5.0.1 
(macOS 10.13 έως 10.15)
Xsan 5
(macOS 10.12)
Xsan 4.1
(macOS 10.11)
Xsan 4
(macOS 10.10)
StorNext 6.1.x, 6.2.x, 6.3.x, 6.4.0    
StorNext 6.0.5 ή 6.0.6.x    
StorNext 6.0, 6.0.1 ή 6.0.1.1
StorNext 5.4.x
StorNext 5.3.2.x
StorNext 5.2.2, 5.3.0, 5.3.1    
StorNext 5.2 ή 5.2.1      

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: